Osman Akkuşak Tüm Köşe Yazıları

8 yazı listeleniyor

necip fazıl otobiyografisi (1904-1983)

kendi lisanı ile ömrününüç safahatı:1. genç şair2. mistik şair3. rabık şair (sabık şair)20 yaşından itibaren 1983'te ebediyete göçüşüne kadar ömrünün bütün safahatı bu otobiyografide sergilenmiştir.20 yaşında fransa'daki sorbon üniversitesi felsefe şubesine gönderilmiş ve fakat orada tahsilinden ziyade ruhunun ve bazı meraklarının kendisini esir al

16.09.2020
152 0 0

İki imla kaidesi

Okuyucularım benim yazılarımda hiçbir şekilde büyük harf kullanmadığımı bilirler.. 20 senedir bu uygulamaya devam ederim.. bu prensibi kendi inisiyatifi ile takip edenler mevcut bulunduğu gibi, benim yaptığımı doğru görüp bu tatbikata devam edenlerin var olduğu da bir gerçeğin ifadesidir.. bir kere daha tekrar edecek olursak gerek satır başlarında,

12.04.2020
143 0 0

'Açık oturum'un kaideleri

Birçok kanalda açık oturumlar tertipleniyor. üzerinde münakaşa ve müzakere açılan konularda mâlûmat sahibi olup olmadığı belli olmayan birtakım kişiler, bu oturumlara konuşmacı olarak dâvet ediliyor. bunların içinde ele alınan konularda bilgisi bulunmayan kimselerin bulunması yetmiyormuş gibi bir de münakaşa ve müzakere âdâbına ve usullerine vakıf

15.03.2020
136 0 0

beyninizin hükmettiği birkaç formül

sevgili okuyucular;insanoğlu malumlarla (bilinenlerle), meçhuller (bilinmeyenler) arasında yaşayan bir varlıktır..düşünmeye meçhullerden başlayacak olursak; ademoğlu zebur, tevrat, incil ve nihayet mübarek kitabımız kur'ân-ı kerim sayesinde meçhulleri açıklamak ve bu suretle huzura kavuşmaya muvaffak ve muktedir almaktadır.. bu sırada şu gerçeği hi

09.03.2020
132 0 0

İçişleri Bakanı'nın ehliyeti

pendik kahvehanelerinden birine girdim.. yanında boş sandalye bulunan bir masaya oturdum.. masada 60-70 yaşlarında bir şahıs var.. şivesinden anladım ki bir karadenizlidir.. yani rizeli.. hoş sohbet bir adam olduğunu anladım.. oturur oturmaz konuşmaya başladı.. hoş geldiniz.. ne içersiniz dedi.. rizeli şivesini dinlemeyi öteden beri severim.. hem d

01.03.2020
139 0 0

Bana gelen kitaplar

Sevgili okuyucularım;ilim, sanat, felsefe ve hatta dinlerin yayılmasında; asırdan asıra, çağlardan çağlara intikal etmesinde '' kitab'' ın rolünü ve hizmetini hiç kimse inkar edemez..değişmeyen hakikat budur.. şöyle de diyebiliriz: medeniyetlerin vücud bulmasında, devirden devire taşınmasında başlıca faktör ve vasıta, hemen belirtmeliyiz ki yine ki

24.01.2020
220 0 0

Kadın cinayetleri

konuyu tahlil ederken bazı bilinen gerçekleri tekrarlamak uygun olacaktır. malumlardan birisi, kadınların erkeğe nazaran daha duygusal bir varlık olduğu hususudur. bir kavgaya, bir münakaşaya tutuşan kadın, hesap ve tedbir düşünmekten ziyade duygularının sevk ettiği istikamette davranmaya çalışır. bu sebeple her zaman erkekte göremediğimiz samimiye

22.12.2019
152 0 0

Af meselesi

Son günlerin tartışılan konusu; TBMM tarafından artık bir (af kanunu) çıkarılması, yahut işledikleri suçlar sebebiyle 200 bini aşkın vatandaşın hapishanede çekmekte olduğu çilenin hafifletilmesi, yani cezalarından münasip miktarda bir tenzilâtta bulunulmasının zamanı geldiğine dair görüşler ve kanaatlerdir.vatandaşların hapse girmesini sağlayan bel

03.12.2019
147 0 0