Değişim ve kaçan fırsat

Son CHP kurultayında kuşkusuz en önemli slogan değişimdi. Örgüte saygı duyulacağı, önseçimin temel olacağı söylendi. Bu vaat delegeler arasında büyük heyecan yaratmış ve seçimin değişimciler tarafından az bir farkla kazanılmasında etkili olmuştur.

Bu yerel seçimlerde, önseçim unutuldu. CHP örgütü genel seçimler için önseçim beklerken "eğilim yoklaması" adı altında bütün Türkiye'de adaylar merkez yoklaması ile tespit edildi. Bu nedenle de hemen her bölgede ne yazık ki kırgınlıklar ve tartışmalar var.

1980 öncesi sol ve sağ partiler adaylarını önseçimle tespit ediyorlardı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, Türk siyasal yaşamını altüst eden partiler yasasını kabul etmiştir. Önseçimin ortadan kaldırılmasını askeri cuntanın kabul ettiği bu partiler yasası sağlamıştır.

Önseçimin de kimi kusurları vardır. Ancak bu kusurlar giderilebilir ve bu kusurlara rağmen, önseçim kuşkusuz merkez yoklamasından daha adil ve demokratiktir. Temelde tabanın sesidir.

Önseçim, örgütte bir heyecan yaratır. Tartışmaları önler.

Parti örgütünün seçilen aday etrafında birleşmesini sağlar, adayın seçilmesi için tüm örgütün tek vücut olup seçim için çalışmasını sağlar.