Azgelişmişlik ve iletişim - İsmail DOĞAN

İnsan yaşamında önemli bir değer olan para konusunda, finansal okuryazarlık kavramını, her birimiz kendi çapımızda öğrenmeye ve bilgilenmeye çalışırız. Fakat insanı diğer bütün canlılardan ayıran temel gereksinimimiz olan iletişim okuryazarlığı konusunda topluma baktığımızda aynı oranda çaba sarf etmediğimizi gözlemleyebiliriz.

İletişim kendi dışımızdaki bütün insanlar ile, gerek birey gerekse kurumlarla kurmuş olduğumuz ilişki ve bunun sonucundaki bağdır.

Her türlü iletişimde bir sonuç, bir durum oluşur. Bu durumları gözlemlediğimizde şunları tespit edebiliriz:

İletişim sonucunda karşı tarafı her yönüyle genel olarak benimseme ve iletişim sonucunda karşı tarafı her yönüyle ağırlıklı benimsememe durumu.

Kurmuş olduğumuz ilişki sonucunda karşı tarafı ağırlıklı olarak kendimize uygun görüp benimsemiş olabiliriz. Bu olumlu bir sonuç ve durumdur, dolayısıyla karşılıklı iletişim periyodik bir şekilde her konu ve davranışta katkı sunularak olumlu olarak devam eder.

Ancak karşı tarafı benimseme sonucunda bir teslim olma (düşünce olarak) durumu oluşursa, bu olumsuz bir durumdur. Çünkü karşı tarafa koşulsuz, tartışmasız bir şekilde teslim olmuş pasif bir duruma düşmüş olur ve düşünce ve fikir üretmekten yoksun kalarak karşı tarafın yaptığı her şeyi onaylayarak onun gücünün devamını sağlamış oluruz.

ORTAK PAYDA VE FAYDA

Kurmuş olduğumuz iletişim sonucunda karşı tarafı ağırlıklı olarak beğenmemiş olabiliriz. Bu olumsuz durum karşısında karşı tarafı kendimize uygun hale getirmek için sürekli çatışma dili ile hareket edersek bir çatışma durumu ortaya çıkar. Bu da tabii ki iki taraf için de olumsuz bir sonuçtur.

Ortak payda ve ortak fayda için uzlaşma dili ile işbirliği yapıp iletişime devam edersek herkesin faydasına olumlu bir durum oluşur.