Oğuzhan Bilgin

Akşam

Milleti aptal yerine koymak

PKK uzantısı DEM Parti'nin kağıt üzerinde aday çıkarmasının aslında CHP ile yürütülen ittifak stratejisinin bir parçası olduğunu bu köşede yazmış, çeşitli mecralarda da dile getirmiştim. Kağıt üzerinde adaylar göstererek hem kendi seçmeninin büyük çoğunluğunu seçimlere asılmadan CHP adaylarına yönlendireceklerini hem de daha fazla oy alabilecekleri

Türkiye'nin Mısır'la dünü ve bugünü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve Sisi ile görüşmesi bir süredir tartışılıyor. Bu tartışmaların önemli bir kısmında bir çerçeve sorunu olduğu gibi büyük bir haksızlık yapıldığı da görülüyor. Mısır'ın ilk ve son seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askerî darbeyle devrilmesi ve sonrasında Adeviye Meydanı'nda binlerce sivilin katledilme

İzmir'in makûs talihi dönecek mi

Türkiye'mizin göz bebeği, güzelim İzmir'imiz için bundan bir asır önce ne büyük mücadelelerin verildiğini, kaç şehidin toprağa düştüğünü biliyoruz. Sonrasında İzmir'in önemli bir ticari ve kültürel merkez olma halini sürdürüp daha da gelişmesi için Cumhuriyet döneminde İzmir'e büyük önem de verildiğini de... Öte taraftan İzmir yakın tarihe kadar CH

DEM Parti, Kandil ve ittifak

DEM Parti denilen terör örgütü uzantısı partinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gibi CHP ile ittifak yapmayıp büyükşehirlerde aday çıkarma kararı alması büyük tartışma yaratmış durumda. Öncelikle Başak Demirtaş'ın aday olmak istemesiyle başlayan süreç CHP kamuoyunda büyük bir moral bozukluğu ile karşılanmıştı. Bu biraz da DEM Parti'nin son se

Millet olmak

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birinin o derin acısını yaşıyor, 11 vilayeti kapsayan ve 14 milyon insanın yaşadığı geniş bir coğrafyadaki o büyük depremler sonrası büyük bir mücadele yürütülüyordu. Tüm olumsuzluklara rağmen devlet bütün gücüyle ilk anda seferber oluyordu. Tam o karanlık günün ertesinde bu köşe

Kirli eller, kirli sahipler, kirli senaryolar

Son yüzyılımız emperyalistler tarafından kirli senaryolarla istikrarsızlaştırılan, iç cephesi zayıflatılan ve dünya kamuoyunda zor duruma düşürülen pek çok ülkenin başına gelenlere şahit olmakla geçti. Türkiye de bu senaryolardan payına düşeni fazlasıyla aldı. Bir istihbarat aklının ürünü olduğu belli olan ve çoğu zaman da Türkiye'deki Gladyo'nun v

İran'ın çıkarına olan Türkiye'ye dostluk mu düşmanlık mı

Bu köşeyi takip edenler zaman zaman İran üzerine yazdığımı, İran'ın dönem dönem Türk karşıtı bir çizgide yer almasını eleştirdiğimi bilir. Son haftalarda yaşananlar İran konusunu tekrar ele almayı gerektiriyor. Son haftalarda İran bakımından üst üste hadiselerin vuku bulduğu kritik bir süreç yaşanıyor. 7 Ekim'den itibaren İsrail'in Filistin'de yapt

'Lider'siz liderlik

Tarihin ilk çağlarından beri tarihi liderler yazmıştır. Galip de olsalar mağlup da olsalar tarih onları kaydetmiştir. Zira insan topluluklarını bir arada tutan, herhangi bir insan yığınından ayırıp kolektif bir dayanışmayla, örgütlenmeyle hareket etmesinde pek çok toplumsal bağ ve ilişki biçimi rol oynadığı gibi liderlik de toplumların tarihinde ön

Ankara'nın sorunları

Ankara'nın başkent yapılmasıyla değişen kaderine, göçlerle yaşadığı nüfus patlamasına ve bütün bu toplumsal dönüşümün neticesinde ortaya çıkan toplumsal sorunlara pazartesi günü bu köşede değinmeye başlamıştım. Bozkırın ortasındaki ortalama bir Anadolu şehrinden Türkiye gibi her manada büyük bir ülkenin başkenti olmuş önemli bir ticari ve endüstriy

Ankara'nın kültürel kaderi

İnsanların olduğu gibi şehirlerin de bir kaderi var. Yine insanların kaderlerini değiştiren anlar olduğu gibi şehirlerin de kaderlerini değiştiren anlar var. Ankara'nın da kaderi 1920'de değişmişti... Ankara tarihte Türklerin idaresindeki dönemde ticaret yollarının üzerinde olması sebebiyle önemli sayılabilecek bir ticaret ve tarım şehri olarak kal