İman, İslam ve insanlık

İmanın özelliği; hiçbir baskı, zorlama yapmaz! Başkasını aşağılamaya, zillete düşürmeye, zâlimlere tezellül etmeye cevaz vermez! Allah'a hakikî abd olan, başkalarına abd olamaz!

Dini hürriyet Cenab-ı Hakkın Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır.

Hamiyeti İslâmiye, en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir-i nuranîdir.

"İslâm ümmetinin de beşeriyetin de saadet sebebi yalnız ve yalnız hakaik-i İslâmiye ile olabilir!"

Toplum hayatı ve dünya saadetin ancak şeriat-ı İslâmiye ile olabilir. Aksi takdirde; adalet mahvolur.

Emniyetin temini, ahlâksızlık ve pis huyların insanlığa hakim olmasının önlenmesi ancak imanı kalplere hakim olmasıyla mümkündür.

Piyasanın, yalancı ve dalkavukların hakimiyetinden kurtuluşu, sigortası iman akidesiyle mümkündür.

İman, kalbde, kafada daimî bir mânevî yasakçı bıraktığı için, fena fiiller önlenir."

Yüksek iman hakikatinin kalplerde yerleşme gayreti ve tatbikatının sayısız faydaları vardır."

İnsanlığın saadeti dünyada adaletle olabilir. Hakiki ve geçerli adalet ise, yalnız Kur'ân'ın gösterdiği tarzda olabilir.

Şimdiki, zalim batı medeniyeti sû-i istimaliyle israf ve hisleri heyecanlandırıp, lüzumsuz ihtiyaçları zaruri ihtiyaç hükmüne getirip; görenek ve tiryakilikle medenî insanın tam muhtaç olduğu ihtiyaçları çoğaltarak muhtaç haline getiriyor.

Kur'ân'ın temel hükümlerinden; zekâtın farz ve faizin haram olmasının iman zayıflığından dolayı uygulanmaması; fakirler zenginlere itaat etmez. Zenginler de fakirlere şefkat etmez. Netice kavga ve nizadır.

Batı Medeniyeti, semavi dinleri tam, dinlemediği için, iktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırsı getirmiştir.

İmanın iki cihan saadeti kazandıracağı; ölümü idâm-ı ebediden çıkarıp âlem-i nura bir terhis tezkeresi göstermesini ancak iman temin eder."

Medeniyetin bir kısmını kazanmak için imanın rüşvet verilmesi medeniyet ve adalet değildir.

Kur'ân'ın beyân, işaret ve rumuzları uyanmış bütün insanlığa bir Rahmet-i İlâhiyedir.

Kur'anî tespitlerin, hakiki manada bütün insanlığa Kur'an medeniyeti projesiyle ortaya koyulmalıdır.