"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Nedim Türkmen Tüm Yazıları

202 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sahte içki için barkod kontrolü

Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini duymadığımız bir gün yok. Ülkemizde, içki ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi tutarları toplamı, toplam vergi gelirlerinin 10'unu oluşturuyor. İçilen her üç kadeh içkinin iki kadehi vergi ve b

26.07.2021
32 0 0

Vergi tahsilatı israfa yetişemiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu Haziran 2021'i açıkladı. Memleket bayram ve tatil telaşı içinde olduğu için ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme sayıları pek tartışılmadı. Son birkaç gündür, "Vergi indirimi yapılsın, ekonomi canlansın" sloganları ile birlikte, geçen yılın ilk 6 aylık ile bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarını karşılaş

24.07.2021
29 0 0

Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir

Kanun yararına temyiz, idari yargılama usulünde olağanüstü kanun yollarından biridir. İçtihat birliği, hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine has yönü; taraflarca başvurulamayan ve sonucu tarafları etkilemeyen bir inceleme olmasıdır. "Kanun yararına temyiz" İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesinde d

19.07.2021
36 0 0

Maliye, gerçek patronların peşine düşüyor!

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için kurulan hükümetler arası bir kuruluştur.Türkiye, 1991'den beri FATF üyesidir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FATF Delegasyonu'nun Tü

17.07.2021
33 0 0

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu

Kara paranın aklanması suçu, hukukumuza 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile 19.11.1996 tarihinde girmiştir. Bu kanun, kara paraya kaynaklık eden öncül suçları sayma yöntemini benimsemesi ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle gereken faydayı sağlayamamıştır. Ülkemizde 1997 yılından 2009 yılına kadar geçen 12 yıld

12.07.2021
23 0 0

Kara para ile uluslararası mücadele ve Türkiye

Bugün sizlere, son 3 aydır ülkenin gündemini meşgul eden "kara para", "suç geliri", "aklama suçu", "konusu suç olan gelir" gibi kavramlara ileriki yazılarımda değineceğimi söyleyerek, bütün dünyada kara para ile mücadele kapsamında oluşturulmuş olan uluslararası anlaşmalardan Türkiye'nin taraf olup imzaladıklarını kısaca özetleyeceğim.UYUŞTURUCU VE

10.07.2021
43 0 0

Beş yıl hiç beyanname verme, 53.920 TL öde, kurtul

Bugün sizlere, yaklaşık 5 milyon gerçek kişiyi ilgilendiren 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halleri de dahil olmak üzere, anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahlar üzerinden ödenecek asgari vergi tutarları

05.07.2021
38 0 0

Emlak Vergisi'nde fahiş artışlar yolda

Yeniden değerleme oranlarında pandemi dikkate alınmadı. O nedenle vergi değerlerinin 2021'e kadar her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılarak ulaşılan değerin 25 fazlası ile sınırlandırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı.Bugün sizlere, milyonlarca Emlak Vergisi mükellefinin 2022 yılından itibaren ödeyeceği Emlak Vergisi tutar

03.07.2021
35 0 0

Çalışanlarının ücretlerini düşük bildiren işverenlere fırsat!

Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bugün sizlere, ücretli ol

28.06.2021
37 0 0

Sahte fatura ile otomobil alana hapis var!

1 YILDIR BİTMEYEN VERGİ İNCELEMELERİ 1 AYDA BİTİRİLMEYE ÇALIŞILIYORBugün sizlere, vergi mükellefi bir şirkete yazılan vergi inceleme raporundaki eleştirileri aktararak; VUK'nun 359. maddesinin neden değiştirilmesi gerektiğini, bu maddenin nasıl müfettişler tarafından mükellefleri adam etme ve haddini bildirme aracı olarak kullanıldığını anlatmak is

26.06.2021
37 0 0