Şerefli yaşamanın nefes borusunu kesiyorlar!

Erken kalkınmışlar ve şerefli yaşamanın yolunu çok önceden bulmuşların yanı sıra geç kalmışlar, tıkanmışlar, taşlaşmışlar ve şerefli yaşamanın yolunu bulmakta zorlanıp geç kalmışlar.

İki farklı ülke.

Erken uyanmış.

Uykuya yatmış.

Hedefimiz erken kalkınmışlara yetişmekti. Eğitimde, sanatta, kültürde, askerlikte, ekonomide, sanayide, tarımda, şehircilikte, verimde, üretim kalitesinde geç kalmışlığı kapatmak için 400- 500 yıldır çabalıyoruz. Biz de ülke olarak hedefimizi şerefli yaşamaya ulaşmak olarak seçmiştik.

Sanat tarihi.

Edebiyat tarihi.

Eğitim tarihi.

Kültür tarihi.

Kulluktan çıkma.

Özgür olma tarihi.

Basın tarihi.

Sanayileşme tarihi.

Tarım tarihi.

Siyaset tarihi.

Partiler tarihi.

Demokrasi tarihi.

Liderler tarihi.

Kanunlar tarihi.

Anayasa yapma tarihi. Hepsi şerefli yaşamaya ulaşmak için verilmiş zorlu, soylu, yürekli çabaların seçkin örnekleriyle doludur. Biz"şerefli yaşamaya ulaşabilmek"için erken kalkınmış ülkeler ile aramıza nefes borusu döşeyen ülkeyiz. Adı: Muasır Medeniyet seviyesine ulaşıp onları geçmek diye konuldu. Biz diğer İslam ülkelerinden farklıyız.

Şerefli yaşamak nedir

Zengin olmak.

Sarayda oturmak.

Hükmetmek.

Emir vermek.

Dokunulmaz olmak.

Seçim kazanmak.

İktidara gelmek.

Bunların hiçbiri değil.

Şerefli yaşamak hukuktur.

Hukuk, şerefli yaşamaya ulaşabilmenin nefes borusudur. Erken kalkınmış ülkeler, hukukun üstünlüğünü bularak ve ona uyarak toplumlarının her üyesine, her vatandaşına, zengin fakir, güçlü güçsüz, arkalı arkasız, eğitimli eğitimsiz, dil, din, renk, soy, sop farkı gözetmeden şerefli yaşamaya ulaşabilmenin kapısını açtılar.

Biz mecbur kaldık.

Avrupa'yı örnek aldık.

Anayasa Mahkemesi'ni biz de kurduk ve"bireysel başvuru yapma hakkını" her vatandaş için biz de kazandırdık.

400 yıl sürdü.

Tıkanmışlar, dura kalka zar zor ulaştığımız şerefli yaşamanın nefes borusunu kesmeye karar verdiler.

İki ayaklı.

Giyotinler buldular.

Adaletin içine soktular.

Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz, onun kararlarına uymuyoruz demeye başladılar.Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini budamak ve ondan da ileriyegiderek bütünüyle ortadan kaldırmak yolu açmaya çalışır oldular.

Anayasa Mahkemesi'ne "bireysel başvuru yapanların sayısının 130 bine çıkmış olmasını"da gerekçe göstererek yüksek mahkemeleri "milli olan adalet ve milli olmayan yargı"diye kamplara bölünmüş gibi sunuyorlar.

Düşmanlaştırma.

Leke sürme.

Ötekileştirme.

Buğulu ortamda son oyun; Anayasa Mahkemesi'ne boyun eğdirmek ve bütünüyle ortadan kaldırmak üzerine kuruldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile uyumlu olmayı "