Emaneti geri alınanlar

Allah'ım, senin rızanı kazanmak için, dünyanın en ağır emaneti olan dinini yüceltmek için yola çıktık. Demek ki biz bu yolun kıymetini bilemedik ki sen bizden emanetini geri aldın.

Demek ki Senin koruyun dediğin iffetimize halel getirdik, hakiki manasıyla yaşayamadık ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki eşlerimizi, çocuklarımızı muhafaza edemedik, onlara seni anlatamadık, Seni sevdiremedik, Senin dinini anlatamadık, Senin kitabını okutamadık; onların gönlüne Senin rızana muhalif sevgiler girmesine engel olamadık ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki "Veren el, alan elden üstündür." düsturuna layık olamadık, "komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir." ikazına uymadık, biz zenginleşirken fakirleşenler oldu ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki açlıktan karnına taş bağlayan sevgili Peygamberinin aksine, lüks ve israfın koynunda semirdikçe semirdik, göbeklerimizi taşıyamayacak hale geldik ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki çalışanın alın teri kurumadan hakkını veremedik, üretmeden başkalarının sırtından varlıklarımıza varlık kattık, sana savaş açma anlamına gelen faiz illetinin tuzağına düştük ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki değerlerimizden taviz verecek hale geldik, birilerine şirin gözükmek için bizden olmayan adetleri güzel gösterme gafletinde bulunduk ki emanetini bizden aldın Allah'ım.

Demek ki Sana, peygamberine, dinine, kitabına yönelmesi gereken sevgimiz din düşmanlarına hayranlığa, onlara şirin gözükme çabasına döndü ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki "hibrit kuşak" sevdamız Senin emrine muhalefetmiş, göremedik, anlayamadık; İbrahim Paşalı'nın ifadesiyle "part time Müslümanlık" Seni kandırmaya cüret ettik ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki neşemiz ve sevincimiz senin için değildi, kederimiz ve hüznümüz senin için değildi, senin dinini yaşamak isteyenlere zulmeden zalimlere haddini bildiremedik, senin dinini yüceltmek için mücadele edenlere omuz veremedik ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki evlerimizde senin zikrin yankılanmadı, senin emirlerin yerine getirilmedi, toplumu ve aileyi ifsat edici görüntüler ve sesler gözlerimizden, kulaklarımızdan girdi, zihnimize yerleşti ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki düşmanlarımızın esvabına bürünerek kardeşlerimizi ifsat ettik, kadınımızla erkeğimizle, tesettür adı altında teberrüc yaptık ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki ticaretimize hile, kazancımıza haram karıştı, boğazımıza temiz ve helal yiyecekler girmedi ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki suçu gördüğümüzde engelleyemedik, zayıfı güçlüye ezdirdik, kişiye göre muamele ettik, terazimiz, muhakememiz hakça tartmadı ki emanetini bizden aldın Allah'ım!

Demek ki hakikate susamış çocuklarımıza seni, Peygamberini, dinini anlatamadık, körpecik zihinlerinin ne idüğü belirsiz ideolojilerle, izm'lerle dolmasına izin verdik ki emanetini bizden aldın Allah'ım!