Mustafa Morgil

Karar

Stagflasyon

Enflasyon kavramını -maalesef- tüm vatandaşlarımız bilir. Genel bir tanım yaparsak paranın değer kaybetmesi ve buna bağlı olarak fiyat seviyelerinin yükselmesidir. Özet bir ifadeyle hayat pahalılığı geçim, sıkıntısı demektir.Ancak son zamanlarda Türkiye'de maalesef bunun bir aşama daha kötüsüne doğru gitmekteyiz. Bunun alametleri var; adı da stagfl

Kriptonun kara pazartesisi

"Kara pazartesi" deyimi finans piyasalarında çok sık kullanılır. 1987'de ABD borsalarındaki ani ve çok sert düşüş bu ifade ile anlatılmıştır. Ardından bu tarz tüm çöküşleri betimleyen bir mazmun halini almıştır.Bu yazı kaleme alındığında tüm kripto varlıklarda çok ciddi düşüşler yaşanıyordu. Kriptonun kara pazartesisini yaşanıyor denebilir. O kadar

Orta sınıf ortadan kalkarken

Evet Osman Kavala ve arkadaşlarının aldığı son mahkumiyet kararıyla ilgili olarak ben de Taha Akyol gibi düşünüyorum; bu dava Yargıtay'dan, orası olmadı Anayasa Mahkemesi'nden, orası da olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecektir.Yine Taha Akyol'un yerinde tespitinde olduğu gibi, böyle mahkeme mahkeme sıralamamın nedeni, Türkiye'de hukuku

Konutta zor zamanlar

Dünyada bazı şehirler vardır, pahalılıkları ile ünlüdür. O şehirlerde değil ev almak, ev kiralamak bile çok ciddi bir maddi güç gerektirir. O şehirlere turist olarak bile gitseniz, ödeyeceğiniz otel parası diğer şehirlere göre çok yüksek olur. Moskova, Berlin, Londra, New York bunlara örnek olarak gösterilebilirSon yıllarda Türkiye'de özellikle İst

Dolar'a meydan okunurken

Daha önce bu sütunlarda yazdığımız yazılarda para birimi konusunda Dünya'da ciddi bir gerilim olduğunu ve bunun bir savaşa evirilebileceğini söylemiştik. Özellikle enerji alım satımlarında Dolar'ın kullanımının başka para birimleri ile değiştirilmesinin tehlikelerine dikkat çekmiştik.Dolar için tehlike sinyalleri Saddam Hüseyin, Kaddafi gibi liderl

Gıdanın Ülkesi

Geçen haftaki yazımızda "paranın milliyeti yoktur"dan "ülkesi vardır"a nasıl geldiğimizi yazmıştık. Para, ülkeler ve devletler üstü olma statüsünü kaybetmişe benziyor. Rusya yaptırımlarını sadece bir ülkeye karşı görmemek lazım. Son otuz yıllık küresel düzen net bir şekilde yıkılıyor, yerine neyin kurulacağı ise halen net değil.Bu yaptırımlarla ade

Paranın ülkesi

1980'lerin neo-liberal heyecanlarının en önemli sloganlarından birisi şuydu: Paranın milliyeti yoktur. Bu gerçekten de öyleydi o zamanlar. Para sınırların ötesinde rahatlıkla hareket edebiliyor, istediği ülkeye girip çıkabiliyordu.Bir ülkede -Türkiye de dahil- ne zaman bir özelleştirme olsa alıcı şirketin hangi ülkeden olduğuna bakmak büyük ayıp sa

Karşılıklı bağımlılık çatırdarken

1991'de SSCB'nin yıkılması ile neo-liberal çağın altın dönemi yaşanmaya başlamıştı. Bu çağın en önemli sloganlarından birisi de "karşılıklı bağımlılık" sloganı idi. Kapitalizm gitti her yere bolluk, bereket ve barış getirecekti.Bu iddiaya göre artık ülkelerin, blokların birbirlerine tahakküm kurma ve yegâne ekonomik güç olma dönemi bitmişti. Piyasa

Fırsatlar

Son iki yazımızda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkemiz ve dünya için getirdiği riskleri ve sorunları ele aldık. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. Zira bu kriz, tarihteki birçok kriz gibi, büyük fırsatları da beraberinde getiriyor.Doğru politikalar ile Türkiye bu krizden çok büyük kazanımlarla çıkabilir, bu mümkündür. Kaldı ki şu ana kadar izlene

Bir Savaş Kaç Para 2

Geçtiğimiz haftaki yazımızda Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik boyutunu çizmeye çalışmıştık. Bir haftada çok şey değişti ve savaş daha da çetrefil bir hal aldı. İlk beklenti olan Rusya'nın iki günde zafere erişmesi gerçekleşmediği gibi savaş sanki giderek uzayacak gibi görünüyor. Özellikle bu savaşın ülkemiz ekonomisine olan muhtemel etkilerini merc