Mustafa Hakan Ünser

Yeniçağ

Emeklilik

İnsanoğlu tarih öncesi dönemlerde bile yaşlılara ve muhtaçlara bakıyordu. Dinler, örf ve adetler toplumsal dayanışmayı, ihtiyaç sahiplerine yardımı telkin ederler. Emekliliğin ilk olarak Roma İmparatoru Augustus döneminde savaşçılara hak olarak verildiği biliniyor.Wikipedia'da kabile üyelerinin bakımı 8. yüzyıla (İrlanda), gazilerin bakımı 1593 yıl

Sandıktan Türkçe çıktı

Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü ile başlayan süreç Mesut Pezeşkiyan'ın 2. turda 61 milyon seçmenin 16 milyonunun oyunu alarak 9. Cumhurbaşkanı olmasıyla son buldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanının Azerbaycan'dan dönerken kaza sonucu ölmesi ve yerine reformcularla anılan bir ismin geçmesi akıllara ister istemez komplo teorileri

Alaaddin'in Sihirli Lambası

Masallar çocuklar için zihin açar, onların hayal dünyalarını geliştirir. Yetişkinlerin düşünce kodlarını oluşturduğu da tartışılmaz. Orta Doğu kökenli olduğunu düşündüğümüz bir masal olan Alaaddin'in Sihirli Lambası'nın orijinal Arapça metnin bir parçası olmadığını duyduğumda oldukça şaşırmıştım. Bu masalın esasen Çin kaynaklı olduğu ve Binbir Gece

Patrik ve daha niceleri

15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'nde toplantıya "ekümenik" sıfatıyla katılan Fener Rum Kilisesi'nin Patriği Bartholomeos aynı sıfatla sonuç bildirgesine imza attı. Dışişleri Bakanı ve heyeti orada pişkin pişkin oturdular, itiraz etmediler.Bartholomeos'un Yunan uçağı kullanması, idari olarak Fatih Kaymakamlığına ba

Türklük

Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa söylemleriyle beraber kimlik tartışmalarında yeni bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Son zamanlarda Anayasa üzerine yapılan tartışmalarda Türk dememek için gösterdikleri çabadan anlaşıldığı kadarıyla "Türkiyeli" demekte karar kılmışa benziyorlar.Türkiye, adını üzerinde yaşayan ve kurucusu olan Türk milletinden alan, coğ

Aşırı göçmen aşırı sağ demektir

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ büyük farkla kazandı. Avrupa Parlamentosu için pazar günü yapılan seçimlerin ardından henüz seçim sonuçları resmen açıklanmamışken bütün Türk basını bu ortak başlıkta mutabakat sağlamış görünüyor. Hâlbuki durum pek öyle değil gibi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede, 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu için 6-9

Göç Yoluyla Fetih

Tarih boyunca göçlerle başlamış pek çok olumlu olaydan bahsedilebilir. Bugün ulaşılmış olan medeniyetin temellerinde de göçün yattığı inkâr edilemez. Fakat gelinen bu medeniyet ortamında hâlen Orta Çağ döneminde yaşanan kitlesel göçlerin devam etmesinin topluma faydadan ziyade zarar getirdiği de yadsınamaz.Yeryüzü devletler şeklinde organize olmuş

Yabancı Öğrenci Politikası

Göç birçok boyutu olan bir olgudur. Her yıl milyonlarca insan ülkelerini çeşitli sebeplerle terk ediyor ve yeni ülkeleri yurt ediniyorlar. Göç ve göçmenlik zorlu bir süreç Göçmenlerin çoğunluğu binlerce kilometre yol yürüyerek, denizleri aşarak, TIR'ların uçakların tekerlerinin aralarında can pazarında yolculuklarla, istismar edilerek birçok meşakk

Yeni Türkiye

Yeni Anayasa yapmak isteği cumhurbaşkanımızın dilinden düşmüyor son olarak "Mevcut Anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir." sözleriyle konuyu gündemde tuttu.Cumhurbaşkanımız malumunuz aynı zamanda AKP'nin genel başkanı, bu açıklamayı bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığına göre son seçimde ikinci parti olan AKP'nin genel başkanı

Etki Ajanı

TCK'da yer alan ajanlık ve casusluk suçlarının dışında, yeni yargı paketinde "sosyal medya aracığıyla" Türkiye aleyhine propaganda yürüten "etki ajanları"na karşı da düzenleme yer alacak. Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açanlar "etki ajanı" kapsamına girecek. Ülkenin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanlar da bu kapsamda de