Mustafa Hakan Ünser

Yeniçağ

Geçmişi konuşmak

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür (İnsan hafızasının eksikliği unutkanlığıdır). Tanzimat dönemi şairi Muallim Naci bu özdeyişinde doğru söylemiş ama sanki biraz eksik söylemiş.Çünkü insan hafızası anılarını sadece unutmuyor, birçok sebepten ötürü insanlar anılarını değiştiriyor, ekleme dahi yapıyor. İstemsiz unutmaların çeşitli izahları var ama in

Siyaseti Dizayn Etmek!

Seçim yaklaştıkça genellikle olumsuz anlamlar yüklenerek "siyaseti dizayn etmek"ten bahsedilir. "Dizayn" kelimesi kullanıldığında ise süreç kötüleniyor demektir, hâlbuki bu kelime sadece "tasarlamak" anlamındadır. Siyasetin tasarlanması süreci ise siyasetçinin daha doğrusu siyasi liderlerin işidir.Siyasetçi sadece aday olmakla ve seçime girmekle mü

Türklüğü Çarpıtmak

Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaklaşık bin yıldır Türkler İslam'ı, İslam da Türkleri muhafaza etmiş; Türkler İslam'ın, İslam da Türklerin kılıcı olmuştur. Tarih kitaplarına şöyle bir göz attığınızda karşınıza çıkacak hakikat şudur: Türk demek, aynı zamanda Müslüman d

İki Kuyruklu Köpek Partisi

Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile millî iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülk

Göçemeyenler

Deniz tatili anlayışı 1960'lı yıllardan itibaren hayatımıza girdi. Bahar ayları gelip havalar ısınmaya başlayınca deniz suyu da ısınmaya başlar ve Nisan ayından itibaren 6-7 ay boyunca Akdeniz, koylarıyla ve plajlarıyla yerli-yabancı milyonlarca turist için iyi bir tatil bölgesi haline gelir. Hele böyle kışın kendini hissettirdiği bugünlerde Akdeni

Destici

Millî Düşünce Merkezi'nin X hesabı, değerli büyüğümüz Ahmet Bican Ercilasun Hoca'nın "millidusunce.com" sayfasında yayınlanan "Gettolaşan Milliyetçiler" yazısını paylaşmış. Ben de oradan okudum. Çok iyi niyetli tespit ve tavsiyelerin olduğu yazının altına hemen yersiz, densiz ve olabilecek en lüzumsuz bir yorum kene gibi yapışmış. Belli ki çorbaya

Milliyetçi paylaşım yapmak

Milliyetçilik, tanımında uzlaşmanın zor olduğu kavramların başlarında geliyor.Türkiye coğrafi olarak bir kısmı Avrupa kıtasında olmasına rağmen diğer bütün kategorilerde Orta Doğu ülkesi özellikleri gösteren bir ülke.Bu özellik milliyetçilik kavramının algısı için de geçerli Bu durumu tarihten birkaç kesitle örneklendirelim: Kırk üç yıl önce "anaya

Kazara olmayan kazalar zinciri

Gerçek kurgudan daha acayiptir, çünkü kurgu, olabilirlikleri gözetmek durumundadır; gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur. Mark TwainAncak çok yetenekli bir roman yazarı ya da senarist böyle bir kurgu yapabilirdi:Cumhuriyetin yüzüncü yılının ertesi sabahı İstanbul sokaklarında gezinen üniversiteli kahraman elinde Suudi bayrağıyla aynı şeklin ve reng

Aikido felsefesiyle siyaset

Yerel seçimlere giderken liyakattan bahsetmesek olmaz.Konu "yerel seçimler" olunca aday ve adayın özellikleri, lider performansı, ideolojiler ve parti programlarının karşısında bir nebze daha öne çıkıyor.Tabi ki şartlar normal olursa."İnsan ahlakının temeli bilgidir. Çünkü akıl, iyi ile kötüyü ancak bilgi ile ayırır" diyor Farabi.Peki biz nasıl bil

Millet Partisi Programı MADDE 9

"Madde 9 Türkiye Cumhuriyeti'nin ana vasıflarından olan milliyetçilik partimizin ana prensiplerinden biridir. Bize göre millet mefhumunun en ehemmiyetli unsuru bir nevi düşünce ve his birliğidir ki, milli vicdanı teşkil ve müşterek bir hayat ve istikbale inanışı tazammun eder.Milli şuurun teşekkülünde dil birliğinin büyük hissesini kabul ederiz.Pa