CHP, milletten ümidini kestiği için darbe yaptırmıştı

"Yabancı diplomatlar Menderes'i, "unpredictable" yani tepkileri önceden kestirilemeyen bir kimse olarak nitelendirirlerdi." Adnan Menderes'in Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Ercüment Yavuzalp'a ait olan yukarıdaki cümle bugün ABD'sinden Almanya'sına kadar Batı dünyasının neden Erdoğan'dan kurtulmak için kumpaslar içerisine girdiğini anlatır. 27 Mayıs 1960'ta MenderesDP iktidarının devrilmesine neden destek verdiklerini de. Zira "Tepkileri önceden kestirilemeyen" adamdan ürker Batı. Onlar daima itaatkâr, sözlerinden çıkmayan, "uslu" tiplerle çalışmayı tercih eder. Öte yandan özel kalem müdürlerinin Menderes'in arkasından iş çevirip zamanın CHP lideri İnönü'ye neler fısıldadığını darbeden 3 ay sonra ortaya çıkan belgeler ortaya koymuştur. Buna göre, Menderes'in özel kalem müdürü Muzaffer Ersü'nün ki 1959 yılında Londra'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 14 kişiden biriydi- İnönü'ye hitaben yazdığı mektuplar Başbakanlıktaki özel kasası açıldığı zaman ortaya çıkmıştı. Nitekim Cevat Akşit hoca, amcası Baha Akşit vasıtasıyla