Murat Yeşiltaş Tüm Köşe Yazıları

16 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Türkiye-Yunanistan Gerilimi Nereye Gidiyor

Türkiye ve Yunanistan arasında bir süreliğine yumuşayan hava yeniden sertleşti. Yunanistan kamuoyuna ve siyaset eko-sistemine bakarsanız, Türkiye Yunanistan'a askeri bir müdahalede bulunacak ölçüde bir savaş hazırlığı içinde. Türk komuoyuna baktığınızda ise havanın giderek sertleştiği görülüyor. Yunanistan'daki erken seçim havası da Türkiye karşıtı

18.06.2022
14 0 0

NATO'nun Genişlemesi ve Türkiye

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte Türkiye'nin jeopolitik ortamında yaşanmakta olan değişim Türkiye'nin dış ve güvenlik siyasetine dair önceliklerinde yeni bir hesaplamayı ve gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Uzunca bir süredir Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Körfez ve Doğu Akdeniz ölçekli çok katmanlı karaktere sahip çatışmacı bir güvenli

28.05.2022
15 0 0

Türkiye'nin Ukrayna Sınavı

Türkiye'nin Ukrayna krizine yönelik tutumunu anlamlandırmak için içeride ve dışarıda yoğun bir çaba olduğu gözlemleniyor. İçerideki tartışmalar Türkiye'nin kriz karşısındaki aktif tutumunu tarihsel analojilerle açıklamaya çalışırken, dışarıdakiler ise Türk-Rus ilişkilerini merkeze alan dar bir çerçeveyle meseleye yaklaşıyorlar. Genel olarak bakıldı

02.04.2022
39 0 0

NATO'nun Zorlu Misyonu

Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte ortaya çıkan yeni jeopolitik manzara bütün aktörleri pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. ABD başta olmak üzere bir süredir Rusya ve Çin'in de dahil olduğu büyük güçler, uluslararası sistem üzerinde bir baskı kurarak sistemi dönüştürmeye çalışan bir strateji izlediler. ABD, Biden ile birlikte ulusla

26.03.2022
34 0 0

Bölgesel Normalleşmenin Sınırları

2021 yılı ilginç bir sene oldu. Pandemi hala en belirleyici oyuncu olma vasfını koruyor. Devletler bir taraftan pandeminin yıkıcı etkisiyle mücadele ederken, diğer taraftan da daha köklü değişimlerin yaşanacağı yeni bir döneme hazırlık yapıyorlar. Uluslararası siyasette büyük güçler arasındaki güç rekabeti devam ederken, Ortadoğu'da ise yeni bir no

01.01.2022
44 0 0

CHP ve Dış Politika

Uzun zamandır CHP'nin dış politikada bütünsel bir yaklaşıma sahip olup olmadığına yönelik şüpheler söz konusu. Son yıllarda dış politika konularından CHP eksenli yaşanan gelişmeler bu yaklaşımın bütünsellikten yoksun olduğunu ve konjönktürel gelişmelere cevap vermekten öteye geçemediğini gösteriyor. Buna dair bir çok örnek vermek mümkün. Zeytin Dal

13.11.2021
42 0 0

AUKUS Paktı: Çin'e Karşı Yeni Cephe

Avustralya, İngiltere ve ABD'nin (AUKUS) sürpriz bir şekilde ilan ettiği yeni askeri ittifak uluslararası siyasette son yıllarda atılmış en önemli dış politika adımlarından biri. Üç ülkenin İngilizce kısaltmalarından oluşan A-UK-US, ortak yeteneklerin gelişimini ve teknoloji paylaşımını söz konusu üç ülke arasında geliştirerek, güvenlik ve savunma

18.09.2021
59 0 0

11 Eylül'ün Yıkıcı Mirası

11 Eylül 2001 terör saldırıları Soğuk Savaş sonrası uluslararası siyasette bir dönüm noktasıdır. Saldırılar ve sonrasında yaşananlar sadece Amerikan siyasal iklimini ve gündelik yaşamını tahrip etmekle kalmadı aynı zamanda ABD'nin 11 Eylül sonrası hayata geçirdiği yeni ulusal güvenlik stratejilerinin neden olduğu sonuçlar bağlamında uluslararası si

11.09.2021
51 0 0

Türkiye'nin Yükselen İHA Gücü

Bayraktar Akıncı'nın (TİHA-Taarruzi İnsansız Hava Aracı) silahlı kuvvetler envanterine girmesiyle birlikte Türkiye silahlı insansız hava araçlarında rüştünü ispatladı. Her şeyden önce Akıncı'nın Ar-Ge-test-üretim-teslim süreçlerinin savunma sanayii şartları düşünüldüğünde göreceli olarak hızlı tamamlanması muazzam bir başarı. Üstelik son iki yıldır

04.09.2021
60 0 0

İkinci Taliban Döneminde Afganistan'ı Neler Bekliyor

Taliban'ın Afganistan'da beklenenden hızlı bir şekilde kontrolü ele alması herkes için sürpriz oldu. 2020 Mart ayında ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşma sonrasında Taliban'ın ilerleyişi zaten hızlanmıştı. Biden yönetiminin ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik Trump dönemi siyasetini aynı şekilde benimsemesiyle birlikte Taliban'ın eli da

28.08.2021
64 0 0