Güvenceli esnek öpme modeli!

Hey gidi kıdem tazminatı hey! Acelesi yok ama gündeme geleli 20 yılı geçti. O zaman bütün buralar bağlıktı... Bir IMF vardı. "Kıdem Tazminatı Yasası'nı değiştirmeniz lazım" diye takılmıştı. İktidardakiler bir ara havaya girdiler. "Tamam, bu işi bitiriyoruz" dediler. Meclisten bile geçirdiler. Ne var ki zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den veto yediler. Tarihe geçtiler.

Zira noter gibi her yasayı onaylayan Abdullah Gül'ün veto ettiği numuneliklerden biri Kıdem Tazminatı Yasası'ydı... Düşünün artık ne kadar berbat olduğunu... Onun bile içi elvermedi! Şimdi Orta Vadeli Program'da satır aralarına gizlenmiş, IMF literatüründen alınma sözcüklerle ambalajlanmış bazı hedefler, çalışanların sosyal güvenlik, kıdem tazminatı haklarını ellerinden alınmasını içeriyor.

Kim okuyacak da gündem olacak Haklılar valla... Üzerinde epey zaman geçti hiçbir yerden itiraz gelmedi. Kim dertlenecek ki Orta Vadeli Program'da yer verilen "güvenceli esnek çalışma" modeli, çalışanların sosyal güvenceden yoksun ve daha fazla sömürülmesine olanak sağlayacak bir sistem...

Kıdem tazminatına gelince... Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu aşikâr... Mevcut sistem işlemiyor. Tazminatlar doğru dürüst ödenmiyor. Mahkemelerde milyonlarca dosya bekliyor. Klasik AKP tezgâhı yürürlüğe konuluyor. Önce adını değiştirmeli ki kimse eskisini tanımamalı... Bakın, "güvenceli esnek çalışma" denilince işler halloluyor. Sahi bu arada kıdem tazminatına neler oluyor

Programda "yeni nesil çalışma modelleri" diye nitelendirilen "uzaktan kısmi ve geçici süreli çalışma" modeli ile ilgili mevzuatların ve gerekli yasaların kısa sürede yürürlüğe konulacağı söyleniyor. Size bana tanıdık gelmez ama biraz araştırınca ifade ediliyor bunlar IMF'nin daha önce Şili'ye, Arjantin'e, darbe yönetimlerine dikte ettiği modeller.

Esnek uzaktan çalışma modelinde çalışanın ücreti uzaktan ve kısmi çalıştığı için düşük tutulacak. İşveren, yasaların öngördüğü