Muhammet Esiroğlu

Milli Gazete

Güven ve Kuşku

İnsan psikolojisini etkileyen en önemli iki duygu güven ve kuşkudur. Çünkü başka insanlara, canlılara veya şeylere karşı duyulan güven, insanı duygusal anlamda güçlü ve mutlu yapar. Fakat başka insanlara, canlılara veya eşyalara karşı bir güven sorunu olan ve bunlardan kuşku duyan insan için aynı duygusal tatmini göremeyiz. Netice itibariyle duygus

Müslüman'ca yaşamın inşası - 4

Müslüman olmak bunun ifadesiyle hakikate kavuşacak bir hâl değil. Müslüman olmanın asıl işareti bunu ferdi bir eylem ve toplumsal bir oluşla hayata geçirebilmektir. Bunun için bir Müslüman'ın önce ahlâki zeminini sağlam tutmalı ve daha sonra ise bu zemin üzerine diğerlerinden ayıran Müslüman kimliğini yerleştirmelidir. Bu süreç ferdin Müslümanlığın

Müslüman'ca Yaşamın İnşası - 3

Müslüman'ca yaşamın inşası konusunda iki haftadır söylediklerimiz daha çok ferdin üzerinden yürüyordu. Önce Müslüman şahsiyetin ahlâki zemininin nasıl olması gerektiği konusuna değinmiştik. Daha sonrasında bu zemin üzerine oturacak Müslüman kimliğin muhteviyatı hakkında örneklikler sunmaya çalıştık. Bundan sonra söyleyeceklerimiz Efendimizin hayatı

Müslüman'ca yaşamın inşası-2

Müslüman'ca yaşamanın imkânı üzerinde konuşmaya devam edelim. Bu imkânı Müslüman olarak elbette kendimize rehber olarak kabul ettiğimiz Peygamberimizin hayatında aramamız gayet normal ve isabetli bir davranıştır. Tabi ki, hayatın dinamikleri ve gereklilikleri dikkate alınarak bu örnekliğin önceliklendirilmesi günümüz için önemlidir. Buradan yola çı

Müslüman'ca yaşamın inşası

Bu dünyaya gelen her fert kimliği ne olursa olsun insanca yaşama hakkına sahiptir. Birileri bu hakkı gasp etmek istese de başkalarının buna karşı durması gerekiyor. Kur'an bunu iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluktan bahsederek açıklar. Kur'an'ın işaretlerini kendine rehber edinen Müslümanların bu topluluğu temsil eden bir vizyonu olmas

Tarihi Siyasi Malzeme Yapmak

Ülkemizde zihni bir kutuplaşmanın etkilerini her daim görmeye devam ediyoruz. En basit gündelik hayatın akışında gerçekleşen bir olayda bile farklı duruşların birbirlerine olan tahammülsüzlüğüne şahitlik ediyoruz. Siyasetin dili ne yazık ki farklı renklerin güzelliğini yok ederek insanları kamplaşmaya, kinlenmeye ve tahammülsüzleşmeye götürdü. Bugü

Siyasetin itibarı

Topluluk halinde yaşamanın en büyük gereklerinden birisi siyaset yapmaktır. Sadece siyaset yapmak değil, siyaseti yaparken sağlam bir zeminde ve doğru bir yöntemle yapmanın gerekliliği malum. Siyasetin gerçek anlamda ciddiyeti ancak bu şekilde sağlanır. Yoksa siyasetin hem güven anlamında hem de itibar anlamında ciddiyeti kalmayacaktır. Bugün siyas

İktidarın güçle imtihanı - 2

Geçen haftaki yazımızda iktidarın kavramsal içeriğine değinmiş ve üç temel unsur üzerinde durmuştuk. Gücün, hâkimiyetin ve kabullenmenin iktidar sürecinin temel dinamiğini oluşturduğundan ve bunların aynı andaki varlığının iktidarın temel zeminini oluşturduğundan bahsetmiştik. Bu hafta bu zeminden ilerleyerek tarihsel süreçte iktidarın bu üç unsurl

İKTİDARIN GÜÇLE İMTİHANI - 1 -

İnsan toplumsal bir varlıktır. Yaratılış gereği diğer insanların varlığına ihtiyaç duyar. Farklı meziyetlerde yaratılan insan, eksikliklerini diğer insanlar sayende giderir. Hem bu şekildeki bir muhtaçlık ilişkisi hem de fıtratı gereği oluşan sevgi ve muhabbet beklentisi insanların bir arada yaşamasını zorunlu kılar. İnsanların bir arada yaşayabilm

Siyasetin asli seçeneği: Milli Görüş - 4 -

Geçen haftaki yazımızda Milli Görüş'ün 50 yıllık siyasi hayata etkisini artırarak varlığını sürdürebilme başarısını Milli Görüş partilerinin somut söylemleri üzerinden değerlendirmeye çalışmıştık. Bu değerlendirmeleri net tarihler üzerinden değil daha çok baskın olan söylemin varlığından yola çıkarak yaptığımızı tekrardan hatırlatmış olalım. Bu haf