Muhammet Esiroğlu Tüm Köşe Yazıları

8 yazı listeleniyor

Duyarın politiği

Çok ilginç bir zaman diliminden geçiyoruz. Kötülükler büyüyor, normalleşiyor ve en kötüsü de politikleşiyor. Gazetelerin üçüncü sayfa haberleri dediğimiz gündelik haberlerin vahameti malum. Normal şartlarda üçüncü sayfa haberleri için istisnai haberler diyebiliriz. Çünkü bu haberler toplumun genelini ilgilendirmiyor ve nadiren görülen günlük asayiş

16.01.2022
8 0 0

Halkın güçleri

İnsanların bir arada yaşaması için gerekli organizasyona devlet diyoruz. Bu birlikteliğin ortaya çıkardığı karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlemek devlet olmanın bir gereğidir. Elbette burada insanlara hak ve sorumluluk tayin eden bir yapıdan değil, hak ve sorumluluklarını hatırlatan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu organizasyonu başarılı kılan bu

09.01.2022
9 0 0

Farklılığın farkında olmak

Her insan yaşamını sürdürebilmek için farklı insanların varlığına ihtiyaç duyar. Çünkü bir insan bütün özellikleriyle tam olamayacağından kendinde eksik olanı başkalarının özellikleriyle giderir. Ya da baktığı taraftan tüm yönleri göremeyeceğinden, farklı taraflara bakanların varlığı insanların tüm taraflarına hâkim olmasını sağlar. Her farklılık b

02.01.2022
9 0 0

Siyaseti hareketin başarısı

Bu coğrafyanın özelliği, içerisinde çeşitliliği fazlasıyla barındırmasıdır. İnanç, dil, kültür ve dünyaya bakışları açısından farklı toplulukların kadim zamanlardan bu yana bu coğrafyada hayatlarını sürdüklerini biliyoruz. Ama son iki asırda Batı'da başlayıp neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ulus devlet anlayışı bu birlikteliği büyük ölçüde

26.12.2021
15 0 0

Tercihlerin sosyolojisi

Her topluluğun birlikte güven ve ahenk içinde yaşayabilmesi için bir organizasyona ihtiyacı vardır. Bu organizasyonun devamlılığını sağlayabilmesi için bir yönetim sürecine ihtiyaç duyar. Günümüz yönetimlerin belirlenmesi esas itibariyle seçimle yapılıyor. Bunun yanında yöneticilerin seçim dışında belirlendiği ülkeler istisnai bir durum olarak görü

19.12.2021
6 0 0

Düşünce ve Özgürlük

İnsanı insan yapan önemli ayrımlardan birisi insanın iradi bir varlık olmasıdır. İnsanın irade sahibi olması sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İnsanın bu sorumlulukları yerine getirebilmesi elbette bazı meziyetlere ihtiyaç duyuyor. İşte insana verilen düşünebilme yeteneğini bu pencereden değerlendirmeliyiz. Bunun yanında insanın hür tercihle

05.12.2021
9 0 0

Toplumun Çocukluğuna I

Psikologların terapiye gelenlerin sorunlarını çözmek için başvurdukları yöntemin başında o kişinin çocukluğuna inmek gelir. Bilirler ki, o kişinin bugün yaşadığı sorunun temeli çocukluğunda yaşadığı bir travmanın izidir. Bu yüzden önce anılardaki sorunu tespit ederek bugünkü tramvayı nasıl atlatabileceğini çözmeye çalışırlar. Tedavi sürecinde travm

28.11.2021
11 0 0

Bir Aydın Duruşu: Sezai Karakoç

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi aslında aydın sorunudur diyebiliriz. Çünkü bu vasfı hak edebilecek insan sayısının azlığı sözü güçsüz kılmaktadır. Cemil Meriç, aydını kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi olarak tanımlarken düşünsel ve duygusal hürlüğünü vurgulamak istemiştir sanırım. Aydın dediğimizde gündelik siyaset dilin

21.11.2021
11 0 0