Muhammet Esiroğlu Tüm Köşe Yazıları

31 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Siyasetin asli seçeneği: Milli Görüş - 4 -

Geçen haftaki yazımızda Milli Görüş'ün 50 yıllık siyasi hayata etkisini artırarak varlığını sürdürebilme başarısını Milli Görüş partilerinin somut söylemleri üzerinden değerlendirmeye çalışmıştık. Bu değerlendirmeleri net tarihler üzerinden değil daha çok baskın olan söylemin varlığından yola çıkarak yaptığımızı tekrardan hatırlatmış olalım. Bu haf

07.08.2022
5 0 0

Siyasetin asli seçeneği: Milli Görü - 3

Bu hafta Milli Görüş'ten konuşmaya devam edebiliriz. Geçen hafta Milli Görüş'ün 50 yıllık siyasi hayata etkisini artırarak varlığını sürdürebilmesini temel ilkelerinden vazgeçmeden zamanın ruhuna uygun dil ve söylem geliştirebilmesine bağlamıştık. Bu hafta bu farklılığın somut olarak nasıl hayatımızda yer edindiğine bakabiliriz. Milli Görüş partile

31.07.2022
14 0 0

Siyasetin asli seçeneği: Milli Görüş-2

Geçen haftaki yazımızda 1960'lardan sonra ortaya çıkan eğilimlerden bahsetmeye başlamıştık. Dört farklı eğilimin öne çıktığını söylerken bunlardan ilk üçünü kısaca izah etmeye çalıştık. Bu yazıda ise dördüncü eğilim olarak Milli Görüş'e ve siyasette nereye tekabül ettiğine bakacağız. Milli Görüş'ün mevcut yapı içerisinde siyasi bir hareket olarak s

24.07.2022
11 0 0

Siyasetin Asli Seçeneği: MİLLİ GÖRÜŞ - I -

Müslümanların çağla olan irtibatının kaybolmasından sonra genel anlamda bir arayış içerisine girmişlerdir. Osmanlı'nın "geri kalmışlık" sendromuyla yaptığı çabalar tarihin bir gerçeği olarak karşımızda durmakta. Askeri alanda başlayan modernleşme çabaları başka alanları da kapsayacak şekilde devam etmiştir. Modernleşme çabaları, Tanzimat ve Islahat

17.07.2022
12 0 0

Ne yapmalıyız

Ne yazık ki günümüzde, hem küresel ölçekte hem de yerel ölçekte insanlık açısından olumsuz şartların egemen olduğunu görüyoruz. Genel itibarıyla dünyamızın durumuna baktığımızda istatistikler bize fazlasıyla bilgi veriyor. Aynı şekilde ülkemizin özelinde baktığımızda da istatistikler bize farklı sonuçlar vermiyor. Hukuk, siyaset, ekonomik ve sosyal

03.07.2022
9 0 0

İstediğimiz sorudan başlamak

İslam, insanı ruh ve bedenden yaratılmış bir varlık olarak tanımlar. Allah, insanı bir sorumluluk üzerine ve bir gayeyle yaratmıştır. İnsanın sorumluluğu yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak hareket etmesi, gayesi ise kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirebilmesidir. Her iki durum da insanın imtihanı ile ilgilidir. İmtihan sadece kulun ibadetiyle

12.06.2022
18 0 0

Mutluluğun fıtratı

Günümüzde insanı mutlu etmek oldukça zordur. Bir defa mutluluk içerik açısından farklılaşırken mutluluğa giden yolda da büyük değişimler olmuştur. İnsanı mutlu eden aslında fıtri olana yakınlıktır. İnsan fıtri olanı arzuladığı ve gerçekleştirdiği sürece mutlu olmayı başaracaktır. Fıtrattan uzaklaştıkça mutluluğunu kaybedecek ve arayış içerisine gir

05.06.2022
26 0 0

Kimlik, öteki ve ötekileştirme

Allah tüm canlıları farklı özelliklerde yaratmış ve ona göre bir yaşam alanı sunmuştur. Bitkileri hayvanlardan, hayvanları insanlardan ayıran temel farklılıklar vardır. Bu farklılıkların mahiyeti canlılar arasında bir hiyerarşi ortaya çıkarmıştır. Bazı canlıların hareket edememesi, ses çıkaramaması; bazı canlıların ses çıkarabilme ve idrak edebilme

29.05.2022
19 0 0

Siyasetin Sürekliliği

Bir siyasi hareket yola çıkarken ortaya bütüncül hedefler koymadığı sürece varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bütüncül hedeflerin içerisinde tüm sorunlara odaklanmak, tüm kesimlere hitap etmek, tüm şartları dikkate almak ve nihayetinde tüm zamanları kapsamak gelir. Bazı sorunları merkeze alıp bazı sorunları görmezden gelmek evrensel iddiaları ol

22.05.2022
21 0 0

Duygu siyaseti

Son günlerde yaşanan tartışmaların kökeninde milliyetçi siyaset anlayışının makul siyasetin önüne geçirme gayretleri olduğunu söyleyebiliriz. Milliyetçi siyasetin en büyük gücü duygulardan gelir. Duyguların harekete geçirilmesi ve yönlendirilmesi milliyetçi siyaset için vazgeçilmezdir. Avrupa'da aşırı sağın yükselişini mevcut sorunlara yönelik tepk

08.05.2022
26 0 0