TikTok illeti!

Türkiye'nin en büyük beka sorunu bana göre bu sosyal medya platformudur. Ne ekonomik, ne askerî ne de diğer sorunlar korkutuyor! TikTok denen bu ucuz ve müptezel sosyal medya mecrası ülkemizin en ücra köylerine kadar sirayet etmiş, toplumu içten içe çürütüyor! Aile mahkemelerinde, karakollarda kopan gürültünün ana kaynağı da burası. Uzak dağ köylerinde bile üç tavuk beslemeyen, iki sebze ekmeyen yurdum insanı bu mecrada sosyalleşiyor anladığım kadarıyla. Ama ne sosyalleşme! Evli barklı, çocuklu anneler, babalar; işsiz kadınlar, erkekler buralarda kendilerince para