Hukuktan uzaklaşan devlet çeteleşir

Her zaman adalet, hukuk ve demokrasiden yana bir duruş ortaya koymuş değerli hukukçulardan biri olan emekli askerî hâkim Ümit Kardaş, bilinen ve tecrübelerle de doğrulanan gerçeği bir makalesinde "Meşru hukuka dayanmayan devlet organizasyonu çeteleşir, mafyalaşır ve toplumda hukuk güvenliği yok olur" cümlesiyle dile getirmiş.

Türkiye'de son dönemde yaşananlar bunun güncel ve çok düşündürücü örnekleri.

Organize suç örgütleri ve uyuşturucu çeteleriyle irtibat ve ilişkisi olduğu iddia edilen hâkimler, savcılar, hatta yüksek yargı mensupları...

Bu konuda önce adlî yıl açılışında Mustafa Yeneroğlu gibi hukuk duyarlılığı ile bilinen milletvekillerince dile getirilen iddiaların, bilahare halihazırda yargı teşkilatı içinde önemli bir görev ifa etmekte olan bir başsavcı tarafından HSK'ya şikayet yoluyla gündeme taşınması...

Bu iddialar karşısında özellikle Yargıtay Başkanlığının ısrarla sessiz kalmayı tercih etmesi...

Durum bu iken, yeraltı dünyasındaki gelişmeleri yıllardır takip edip yansıtan ve yorumlayan bu konularda uzman gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınıp tutuklanması ve tepkiler üzerine bırakılırken hürriyetinin yurt dışı yasağı ve adlî kontrol şartlarıyla kısıtlanması...

Buna karşılık, Temmuz'da apar topar çıkarılan yeni infaz indirimi yasasının ardından, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş bir İsraillinin, cezasının yarısını bile tamamlamadan tahliye edilip ülkesine gönderilmesi... Ve son olarak, aynı infaz indiriminden, Dink'in katilinin de istifade ettirilerek serbest bırakılması...