İsmail Kıllıoğlu

Milli Gazete

Nuri Pakdil Üzerine Bir Çalışma

"Yine 2019 yılının 16 Ekim'inde, sağlığıyla ilgili artan şikâyetleri üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılır. Yapılan muayenesinde üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle dahiliye servisinden sonra yoğun bakıma kaldırılmazdan on dakika öncesinde; "Dua eden arkadaşlara devrimci selamlar" der ve bu, onun dudaklarından dökülen son cümle olur. Ara

Toplumsalın Yansıması Olarak "Parti"

Toplumun kendi içinde bütünlüğü gerektirmesine karşılık, toplumsal ilişki çok yönlü ve o oranda da karmaşık bir nitelik gösterir. Onun için sosyolojide ağırlıklı bir görüş olarak, Toplumsal İlişkiler Kuramı, toplum olgusunu tanımlamada, kavramada ve açıklamada ihmal edilemeyecek ölçüde önem taşımaktadır. Toplumsal ilişkinin siyaset bağlamında "ikti

Dergilerde-ııı

Farsça kökenli ve öncelikli olarak "soğuk" anlamındaki "berd" sözcüğüyle ilişkili görünse de, ilk sayısında dergiye "Berdücesi" adını niçin seçtiklerini açıklamışlardı. Aynı şekilde derginin "mevsimlik" olacağını da belirtmişlerdi. Kimler Mutlaka ya da en azından ihtimal dâhilinde Genel Yayın Yönetmeni Duran Doğan, Editör Bilge Doğan, Yayın Kurulu

Dergilerde-ıı

Dergiler, genellikle, bireysel çabalarla ortaya çıkıp varlık ve etkinliklerini sürdürmenin yanında, bazı özel ya da kamu kuruluşları ve kurumlarının desteğiyle de yayınlanmışlardır. Bu tarz yayınlanmaları halinde meydana getirdikleri etkilerin, imkân ve fırsatların düşünce, sanat ve edebiyat, kısaca kültürel oluşumlar bakımından sağladıkları veriml

Dergilerde

Bilim ve düşünce ürünlerinin ortaya konulmasından daha fazla sanat ve edebiyat ürünlerinin, deyim yerindeyse, görücüye çıkmasında dergilerin işlevleri yadsınamaz. Bir bakıma, ilk ses verme, ilk adım, koşuya veya yarışa çıkmanın ilk hazırlık alıştırmaları dergiler yoluyla yapılır. Elbette ilk ses, ilk adım, ilk alıştırmaların bir kısmı, belki çoğunl

Toplum ve İktidarlar Çelişkisi

Toplumu ilişkiler yumağı şeklinde tanımlayan sosyolojinin ya da bazı sosyologların görüşü, sanırım toplum varlığını açıklamada daha elverişli imkânlar sunabilir nitelikte görünmektedir. Sadece ilişkinin varlığını işaret etmek yeterli değildir, üstelik toplum içindeki varlıkların statülerinin, işlevlerinin, daha da önemlisi hem toplumun ve hem de üy

Onarmak Gereği

Herhangi bir eşyanın ya da nesnenin kullanım amacını, işlevini veya görevini yerine getiremez bir hale düşmesi durumunda yapılacak şey aşağı yukarı bellidir. O eşyayı kullanmazsınız ya da onarır veya onartırsınız. Bir seçenek de, o eşyayı "antika", yani eski eser olarak görüp saklarsınız. Elbette o eşyanın kendiliğinden değeri, yapılacak tercihleri

Eğitim ve Öğretim

Bir açıdan bakıldığında, eğitim ve öğretim konusunda arayış ve tartışmaların yapılması olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Çünkü yeni şartlar ve buna bağlı olarak durumların yeni bir yaklaşım ile ele alınması, yeni gözden geçirmelerin, yeni değerlendirmelerin ve yeni kararların alınıp uygulamaya konulması gerekebilir. Özellikle eğitim ve öğretim

Oligarşinin ilkesi olarak çıkar

Herhangi bir varlığa, nesneye ya da herhangi bir konuya ilişkin elde edilen bilgi, tanımlamaya, sınıflandırılmaya ve karşılaştırılmaya tabi tutulmadığı takdirde, her ne kadar bilgi sayılsa bile, genel geçer, herkes ve her zaman için, özetle nesnellik niteliği kazanamaz. Dolayısıyla bir varlığı, bir nesneyi ya da bir konuyu anlamayı, kavramayı sağla

ALTILI MASA-II

İnsanı bireysel varlığı ve toplumsal çevresi bağlamında ele alıp inceleme konusu yapan, toplumsal, kültürel veya manevi bilimler şeklinde adlandırılan bilimler (tarih, siyaset, sosyoloji, iktisat, antropoloji, psikoloji vb), kendine özgü özelliklere riayet etmek suretiyle, deney ve gözlem yöntemlerine başvururlar. Böyle davranmaları da gerekir, kim