İsmail Kıllıoğlu Tüm Köşe Yazıları

30 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Halk ve Demokrasi-ıı

Geçen haftaki yazıda belirtmeye çalıştığımız üzere, demokrasinin meşruiyeti, siyasi iktidarın el değiştirme meşruiyetini, o da seçimi gerekli kıldığı, ancak seçim olgusunun bir takım dominantlar bağlamında belirli anlamlar içerebileceğine dikkat çekmeye çalışmıştık. Ne var ki, seçim bağlamında demokratik uygulamanın sistem yönüyle başarılı olduğunu

22.06.2022
7 0 0

Halk ve Demokrasi

12 Haziran Pazar günü Milli Gazete'nin düzenlediği toplantının konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı muhterem Temel Karamollaoğlu idi. Ancak birkaç gündür süren küçük bir rahatsızlık dolayısıyla katılma imkânım olmadı. Türkiye'nin her alandaki temel sorunlarının giderek açmaza doğru sürüklendiği şu günlerde Sayın Karamollaoğlu'nun tespitlerini yerind

15.06.2022
10 0 0

Tek Kişilik Parti

Siyaset biliminin siyasetin somut bir kurumunu oluşturan siyasi partiler alanı heyecanı yanında en çok tartışmayı kaldıran alanıdır. Ayrıca siyaset olgusunun güç boyutunun en rahat tezahür imkânı bulduğu bir siyasi kurumdur siyasal partiler. Siyaset olgu ve düşüncesinin, bir anlamda soyut niteliğe kolayca bürünmesine ve kendisini gizleyebilmesine k

08.06.2022
13 0 0

Sezai Karakoç Diyarbakır'da

Hâl tercümesi ya da özgeçmişine bakıldığında Sezai Karakoç'un DiyarbakırErgani'de doğduğu görülür. Orta öğretimi sürecine Kahramanmaraş, Gaziantep katılır ve yüksek öğretimini Ankara'da tamamlamakla birlikte, resmi görevi gereği çeşitli kentler ile bir süre bulunduğu İstanbul, onun sanatçı ve düşünür kimliğinin asıl yatağı olur. Bu kimliği artık O'

01.06.2022
21 0 0

Kırkıncı Yıla Doğru

Sayıların aritmetik ifadeleri ve matematik simgeleri olma yanında mecazi anlamları içermeleri de söz konusu edilegelmiştir. Sözgelimi Sisamlı Pythagoras (Fisagor), evrenin ilkesinin sayılar olduğunu ileri sürmüş ve her bir sayının simgesel bir anlam taşıdığını savunmuştur. Geometride bir sayısı nokta, iki, iki noktayı birleştiren çizgi, üç üçgen, d

25.05.2022
13 0 0

Hukuk ve Kanun

Olgular ile kavramlar arasındaki bağıntı ya da ilişkinin ne olduğu sorusunun araştırılması, incelenmesi ve irdelenmesiyle, bizzat söz konusu olgu ve kavramların mahiyetlerine dair sorunların araştırılması, incelenmesi ve irdelenmeleri farklı yaklaşımları, düşünceleri ve görüşleri gerekli kılar. Kimi zaman bu farklılıklar açıkça kendini gösterse de,

18.05.2022
28 0 0

Öz ve İlinek

Yeni bir inancın veya düşüncenin ilk olarak ortaya konulması veya çıkışı şart ve ortamıyla, bunların insan ve toplum tarafından benimsenip özümlenmesinin şart ve ortamı farklı niteliklerin oluşumuyla doğrudan veya dolaylı bir ilişkiye bağlıdır. Şart ve ortam değişkenlerini, inanç ve düşünceyle özdeşleştirme, çoğunlukla dikkate alınmadan, yapılan zi

11.05.2022
20 0 0

Öküz ile Arap Atı ve Sopayla Kılıç

Diriliş düşüncesinin siyaset boyutunun bir gereği olarak Diriliş Partisi'nin kuruluş sürecinde (1990-1997) Sezai Karakoç, bazı şehirlerde konferanslar, konuşmalar ve toplantılar gerçekleştirmişti. Söz konusu konuşmaları "Çıkış Yolu" üst başlığı altında kitap halinde yayınlanmıştır. "Çıkış Yolu-II"nin alt başlığı "Medeniyetimizin Dirilişi" olup dört

27.04.2022
26 0 0

Siyasetin Yozlaşması-ııı

Siyaset ile iktidar olguları arasındaki sıkı ilişkiyi, aynı zamanda bunların amaç, işlev ve kendi mahiyetlerinden kaynaklanan niteliklerini dikkatli bir şekilde belirlemeden gerçekleştirilmeye çalışılması, varlık nedenleri olan insan, toplum ve devlet bakımından onarılmaz sakıncalara kaynak olacakları öngörülebilir. Özellikle ve çoğunlukla farkında

20.04.2022
30 0 0

Siyasetin Yozlaşması-ıı

Aynı başlık altında yayımlanan yazıda, siyaset ve iktidar olguları üzerine, kuramsal temellerini hatırlatmaya da çalışarak, irdelemede bulunmuştuk. Siyaset ve iktidar olguları çeşitli açılardan, farklı bilim dallarına dönük yönleri itibariyle ele alınıp incelenmiş ve zengin bir birikimin oluşmasına kaynaklık etmiştir. Yeniden ele alınıp incelenmele

13.04.2022
35 0 0