Avantajlı doğum borçlanmasında sayılı günler...

Pasaport, ehliyet gibi birçok kamu hizmetinde yüksek enflasyona bağlı olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren gelecek olan yüksek güncelleme artışlarından korunmak için sayılı günler kaldı.

Diğer yandan yeni yıldan itibaren asgari ücret de güncellenecektir. Çalışanlar açısından sevindirici olmakla birlikte emeklilik için eksik primlerini doldurmak için hizmet borçlanması yapacak olanlar için ise maliyet artışı anlamına gelmektedir. Özellikle kadın okuyucularımızın daha az maliyetle doğum borçlanması yapmaları için bu yazı kaleme alınmıştır...

DOĞUM BORÇLANMASINDA MUHTEMEL MALİYET ARTIŞI

Doğum hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki asgari ücrete göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın 32'si oranındadır.

Buna göre, 1072023 ila 31122023 dönemi için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında borçlanma sürelerinin borçlanılmasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

En az günlük borçlanma tutarı:

447,15 TLx32143,09 TL

En yüksel günlük borçlanma üst sınırı:

3.353,63 TLx321.073,16 TL olacaktır.

Örneğin bir çocuk için 2 yıllık (720 günlük) borçlanma süresinin tamamını en az olan alt sınırdan borçlanmanın maliyeti 720x143,09143.00 TL olacaktır. 3 çocuk için alt sınırdan borçlanma tutarı ise toplamda 429.000 TL olacaktır.

Bu maliyetler 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra asgari ücrette ne kadar artış olursa aynı oranda maliyet artacaktır. Örneğin brüt asgari ücret 50 oranında artarsa doğum borçlanması da ister alt sınırdan isterse üst sınırdan olsun aynı oranda artacaktır.

Halen bir çocuk için hesapladığımız 143.000 TL, asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 50 oranında artarsa bu tarihten sonra maliyet 214.500 TL'ye yükselecektir. Bu durumda alt sınırdan 1 çocuk için yapılacak borçlanmada fazladan 71.500 TL ödenmiş olacaktır.

Bu maliyetlerin sabit olmadığının altını çizelim. Keza doğum borçlanması cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti değişmektedir. Hâl böyle olunca yılbaşından önce SGK doğum borçlanması yapanlar yılbaşından sonra asgari ücrette yapılan artışı oranında daha ucuz maliyetle bu işi çözmektedir.

SÜRESİNİN TAMAMINI BORÇLANMAK ZORUNLU DEĞİL