İlhan Oral Tüm Köşe Yazıları

146 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

PEYGAMBERLERİN DAVASI NE İDİ Sahi bunları da mı unuttunuz

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayetinde yüz yirmi dört bin peygamber gönderildiğini bildirir. Peygamberlerin gönderilmesi hakikat ve hikmetin özüdür. Günlük malayani meşgalesinden kurtulup düşünelim. Acaba bunca peygamber niçin görevlendirildi ve niçin gönderildi Bunların davası ne idi Davaların uğruna nelere ve ne tür çilelere katla

22.05.2022
3 0 0

İmtihansız geçit yok!

İnsan hiçbir masraf yapmadan, hiçbir emek vermeden hiçbir külfete katlanmadan dünyaya gelir. Her şeyi hazır bulur. Yetişip büyümesi için her şeyi yerli yerinde hazırdır. İşte bu insan çok hassas, çok dengeli, çok ölçülü, çok akıllı olmalı ve bütün hassasiyeti ile davranıp yaşamalıdır. Hem de varlığını, hazır bulduğu kurallar çerçevesinde yaşamalıd

15.05.2022
9 0 0

İlimsiz ve irfansız İslam toplumu!

Kaderin tecellilerinin sırrı bilinmez. Nice toplum ve devlet Kaderin tecellisi ile çöker gider. Biz millet olarak korkunç bir çöküş yaşadık. Ancak İSLAM sisteminin çöküşü yoktur. Çöküşü olmayan İslam sistemi, evrensel oluşundan kaynaklanmaktadır. İslam sistemi, evrensel oluşu ise Sahibinin kudretine ve hâkimiyetine dayanır. İslam sistemi mükemmeld

08.05.2022
14 0 0

Adam kayırmak haramdır

Ehil olmayana görev vermek yanlıştır. Yanlış olmakla kalmaz haksızlıktır. Haksızlık ise zulümdür. Zulüm de merhamet ve adaletin buharlaşmasıdır, sonuç ise yıkıcı felakettir. Daha yazıya başlarken açıkça ifade etmek gerekiyor. Hak, en yüce değerlerden biridir. Çünkü her şeyden önce Rabbimiz Allah Teâlâ'nın isimlerinden biri "Haktır. Ondan sonra nic

01.05.2022
16 0 0

Âdil mücadele nasıl olmalı

Çoktan beri ülkemiz üzerinde karmaşık dümenlerin döndüğünü ve yoğun kara bulut kümelerinin dolaştığını bilmeyen yoktur. Dengesiz hamleler daima yıkıcı olmuştur. Bir tarafta bir lider, diğer tarafta altı lider açıktan ve yedincisi perde arkası sipere yerleşerek yedi parti birden hedef belirleyerek mücadele sürdürüyorlar. Konu çok önemli olmalı ki, y

24.04.2022
27 0 0

Siyasî bunalımların hedefi

Bugünki siyasî çalışmalara ve bu alandaki manevralara dikkatle bakınca bu siyasilerin geçmişlerini ve yaptıklarını da görünce hayretlerle takip etmekten kendimizi alamıyoruz. Gerçekten esrarengiz zeminlerde kıyasıya yanlış iş yaptıklarını görünce bu demokratik sistemin ne kadar tutarsız, ciddiyetsiz ve güvenilmez olduğunu idrak etmemek çok tuhaftır

17.04.2022
13 0 0

"Hafızlık" yoğun sinyalleri

Cumhuriyetin ilk yıllarında, insanlık tarihinde görülmemiş "reddi miras" curcunası yaşanmış, Kur'anî değerlerin üstüne sünger çekilmiş ve hafızlığın da geleceği dondurulmuş. Bu olay ile bin yıllık şanla ve şerefle dolu bir geçmiş toptan reddedilmiş ve yok sayılmıştır. Milletimizin gönlünden söküp alamayacakları manevî değerleri sıkı sıkıya kontrol

10.04.2022
11 0 0

"Hafızlık" yoğun sinyalleri (1)

Kur'an eğitim ve öğretimi tahminler üstü önem taşımaktadır. Hele hafızlık gibi hizmet ve hafızlıktan sonra Kur'an muhteviyatını öğrenip gereklerini yerine getirmek harikadır. Bu çok önemli ve çok kapsamlı bir konudur. Çünkü planı, programı, detayı ve hedefi belli olmayan hiçbir çalışma başarılı olamaz. Hafızlık işte böyle bir ehemmiyetli konudur. E

03.04.2022
20 0 0

Tevhidin omurgası, üç emir

Biz bugün dünyanın toz duman hale gelip alabora olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dünya siyaseti, dünya ekonomisi ve hatta dünya güvenliği toz duman arasında belirsizlikler sergilemektedirler. Bunlar karma karışık iken daha etkin karmaşa dinî alanda yaşanmaktadır.. Dinî alandaki karmaşa ve ihtilaflar, her tür olumsuzluktan daha çok tahribat yapmaktadır

27.03.2022
21 0 0

Şiddet, akıl ve vahyi

Aslında şiddet, ayar ve denge bozukluğundan kaynaklanır. Bunu vahyi düzeltir. Şiddet; cahil, bencil, aklı yetersiz ve ahlâksız sadistlerin yapacağı zülümdür. Aklî ayarı bozulan insan birçok psikolojik hastalıklara müptela olur. Dengesi bozulan eşya her türlü zarara sebep olabilir. Elbette insanın doğal dengesi esastır. Denge olmuşsa insanın her har

20.03.2022
15 0 0