"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

İlhan Oral Tüm Yazıları

116 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Demokrasinin harabeleri

Dünyanın hiçbir beldesi yok ki, orada Avrupa'nın vahşet andıran harabeleri olmasın. Avrupa güçleri gittiği her yeri ve oradakilerin bütün maddi ve manevi değerlerini gasp eder, yakar, yıkar, çalar çırpar, talan eder geride ancak harabeler bırakır. Onlar hep böyledir. Avrupa'nın, harabelerini temaşa etmek için dünya turuna çıkmak gerekir. Dünya turu

24.10.2021
3 0 0

Hüküm yalnızca Allah'ındır

Küllî iradeye aklı ermeyen, varlıkların fıtratını algılama yeteneği olmayan nice Batılı yazar, İslam'a düşmanlıklarından dolayı teorilere başvurmuşlar. Teorileriyle insanı, küllî iradeden başka hedeflere yönlendirmeye özen göstermişler. Kültürel terörizme sığınmışlar. Bu yazarlar teorilerden hareket ederek, kitleleri yanıltıp bunaltmak için kültüre

17.10.2021
1 0 0

ARANAN YİĞİT "Hayrettin"

08.08.2021 Pazar günü Yeni Akit Gazetesinde neşredilen "sistem sahibi Yaratandır" köşe yazımı okumuş ve yorum yapmışsın. Okumuşsun ki, bu yazıya, bu yorumu yazmışsın. Yorumundaki ifadelerin davanın özüne vakıf olmak ve o dertlerle dertlenmek, mangal gibi yürek taşıyanların mahareti ve imanın sönmez ateşini alevlendiren dava yiğitlerinin hareket nok

03.10.2021
11 0 0

İslam'ın kuruluş ilkeleri (3)

Doğru, haktır, Yanlış, hak olmadığı için zulümdür.Allah Teâlâ'nınemirleri haktır, O'nun emirlerini yapmamak yanlıştır, yanlış olduğu için zulümdür. Zulmün bedeli çok ağırdır. Her şeyden haberdar olan Rabbimiz, Müslümanların, Allah'ı gafil zannederek görevlerini yapmama ihtimalini bildiği için onların ve diğer zalimlerin hakkında ağır bir ifade kull

26.09.2021
12 0 0

İslâm'ın kuruluş ilkeleri (2)

İslam'ı anlamak ileri düzeyde ayrıcalıktır. Her insanın İslam Dinini anlama kapasitesi yeterli olmayabilir. İnsanı çeşitli çevre, abluka ediyor, ya şartlandırıyor, ya baskı ile yönlendiriyor, ya da çıkar prangasına mahkûm ediyor. Kur'an ise özgür bir irade öğütlüyor. Kur'an'da her şey mükemmel temeller üzerine yerleştirilmiştir. Çünkü sistemin sahi

19.09.2021
15 0 0

İslam'ın kuruluş ilkeleri (1)

Allah Teâlâ'nın doksan dokuz sıfatından Alîm, Habîr, Kadîr, Hakîm isimlerini anlama hususunda akıl çok önemlidir. Aklın tam kapasite çalışıp nice bilinmeyeni anlamaya gayret etmesi evrensel bir değer taşımaktadır. Aklın bu gayreti için fıtrat bilgilerine ihtiyacı vardır. Müslümanların asırlardır her şeylerini kaybetmelerinin ve kaybettiklerinin der

12.09.2021
14 0 0

Feminizm tahribatı yüzeyseldir!

İnsan hakkında, Allah Teâlâ'dan başka kim tarafından ne tür düzenleme yapılırsa yapılsın, doğru sonuç vermez. Beşerin düzenlemeleri kendisi gibi yetersizdir. Çünkü insanın fıtratına uymaz. Fıtrat hiç değişmez, asıldır. İnsanı yaratandan başkası onu kapsamlı olarak tanımaz. İnsanı tanımayan ihtiyaçlarını da yeteri kadar bilemez. Onu, yaradan Allah T

05.09.2021
19 0 0

Feminizm tahribatı devam ediyor

Gerek medyada ve gerekse sosyal hayatta ahlâkî bunalım bütün şiddeti ile devam ediyor."İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın"talebiyle ağırlık koyup adı geçen sözleşmeyi kaldırttıran "Türkiye Aile Meclisi Şûrası" ve benzeri kuruluşların ne yapacakları önemliydi. Bizim inancımızda "zerre miktarı iyilik de kötülük de" karşılıksız kalmayacaktır. Bunu portfö

29.08.2021
21 0 0

Savunmasızı yargılamak!!!

22.08.2021
17 0 0

Yalvarsalardı

İnsanlar yeryüzünde doğal ve sosyal olaylarla iç içe yaşadıkları gibi zaman zaman da âfet ve felaketlerle karşı karşıya kalıyorlar. Kurtuluş çareleri arama ihtiyacı hissediyorlar. İçinde bulunduğumuz dönemde dünyayı saran ve milyonlarca can alan bir mikrop tüm insanlığı dehşete düşürdü. Bunca can kaybı yanında psikolojik yıkımlar yaşandı. Sosyoloji

15.08.2021
22 0 0