İlhan Oral Tüm Köşe Yazıları

162 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hayatın sırrı; Allah'a güven (3)

Hayatın sırrını, anlamayı bile düşünemeyecek garip nesiller töreme sürecindedir. Hayatın sırrını anlama seviyesinde olmayanlar Allah'a güven duyma gereğini de hissetmezler. Âlimler ağır bir sorumluluk ve ciddi bir dava mükellefiyeti altındadırlar. Bugün buna sahip çıkan kalmadı. Böyle bir irade bizi, biz yapan temel değerlerimizdendir. Bu ilk peyga

18.09.2022
20 0 0

Hayatın sırrı; Allah'a güven (2)

Hayatın sırrına vakıf olmak kolay değildir. Allah'a güvenecek kıvama ermeden bu sırra erişilmez. Bu sır, emek ister, himmet ister, benliği aşıp takvâ libası giymeyi gerektirir. Bunun için insan elbette Kur'an'ı başından sonuna kadar, ilim, iman, irfan, ihlas ve hikmet ile idrak edip kulluk yoluna girmeli ve rıza şuuru taşımalıdır. Aynen Hazreti İbr

11.09.2022
22 0 0

Hayatın sırrı; Allah'a güven

Hayatın akışı, suyun akışına benzer. Su akar yokuşlara tırmanır, göl olur, deniz olur. Bundan yeni bir hayat kurulur. İnişe geçer, nice varlıkları alır alır götürür. Yine hayat olur. Su, hayat iç içe geçer, insan olur, başka bir âleme dönüşür. Devran gelir, dert olur, zaman gelir medeniyet kurulur. Hayat değerini bulur, kıvamına kavuşur. İnsan ile

04.09.2022
24 0 0

İslam, kâinat sistemidir

İslam, evrensel sistemin genel adıdır. Fizik âleminin tümünü kapsayan bir yönetici mutlak kudret ve ilmi muhit sahibi Allah'ın sistemidir. Başka sistemlerin hepsi izafîdir. Yedi kat göklerde, çekirdek kat olarak bilinen gezegenler âleminde olup bitenleri her an kontrolü altında tutan yegâne hâkim güç Allah Teâlâ'dır. Gezegenler âleminde mülkün sah

28.08.2022
23 0 0

Soluğu kesilmeyen tek dava

Fizik âleminin yaratılışından bugüne kadar soluğu kesilmemiş ve bugünden sonsuza kadar soluğu kesilmeyecek tek dava İslam olduğu için asıl bu dava, tevhid davasıdır. Gerek evrensel ve gerekse beşerî alanda her iddia ve her iddia sahibi belli bir süre hayatını sürdürmüş, vadesi gelince varlık sahnesinden silinmiş ve kayıplara karışıp gitmiştir. Amma

21.08.2022
29 0 0

"Kur'an Müslümanlığı" mı

"Kur'an Müslümanlığı" temasını işleyenler bilmelidirler ki, İslam medeniyeti, Kur'an ilkeleridir. Evrensel ve mükemmel bir sistem olan İslam'ın sloganlarla açıklanması yanlıştır. Kur'an; belirsiz, anlamsız ve verimsiz polemiği kabul etmez. Bunlar ancak şaşkınlık emareleridir. İslam'ı, anlatmak ancak ilimle, delille, imanla ve yürekle mümkündür. Bun

14.08.2022
25 0 0

Kur'an'a rağmen ihtilaf zâlimlerin işidir

Esasında insan harikalar âlemi bir varlıktır. Biyolojik yapısı başlı başına her hücresine varıncaya kadar esrarengiz âlemler bütünüdür. Onun için insan kendini tanımaya çalışmalıdır. İnsan kendini tanımazsa, haddini bilmezlerin dini olmaz. Dünya hayatları da harabeleri andıran bir zillet olur. Ebedî hayatları da perişanlıktır. Kurtuluşları da yoktu

07.08.2022
22 0 0

Tevhid ehli

Tevhid konusu, insan denilen akıllı varlığın bir numaralı görevidir. Bu çok önemli ve evrensel bir konudur. Kolayca idrak edip kavrayabileceği basit bir mesele de değildir. Tevhid davası kuru bir iddia ya da hayalî bir görüş değildir. Endişe edilmemelidir. Çaresizlik herkese sirayet eden bir yılgınlık virüsü gibidir. Bu alanda mücadele edenlerin ço

31.07.2022
45 0 0

Neden âlim değil de akademisyen (2)

Önemli bir konuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. İllegal yollarla her tür beşerî değerlerimizi yıkarak bizi köleleştirmeye çalışan bir zihniyeti gündeme getirmeye çalışıyoruz. Böylesi kritik bir konuyu değerlendirince, Kitabı, Peygamberi, aklı, adaleti ve beşerî münasebetleri yok saymadan meselelere açıklık getirmek, gerekiyor. Bunun için insanda ili

24.07.2022
28 0 0

Neden âlim değil de akademisyen

Günümüzde birçok mesele karmaşası vardır ve hayatın da karmaşası yaşanmaktadır. "Âlimler Müslümanların tuzu mesabesinde" olmalarına rağmen kendileri bozulmuş tuz durumundadırlar. Ölüp giden İslam âlimlerinin yerleri doldurulamadığı gibi Batı tandanslı eğitimin yetiştirdiği okumuşlara âlim değil, akademisyen unvanı verilerek farklı bir model oluştur

17.07.2022
29 0 0