"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

İlhan Oral Tüm Yazıları

99 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Zikirsiz ve fikirsiz hayat

Kur'an, insan ve insan ile ilgili kâinatta ne varsa tüm incelikleriyle akılları doyuracak, vicdanları süsleyecek ve kalpleri güçlendirecek her şeyi açıkça beyan eden emsalsiz Kitaptır. Bu Kitabı anlayan ve inanarak uygulayanlar, asırların en seçkin ve üstün nesilleri oldular. İlimde, irfanda, adalette, zikirde, fikirde ve şükürde zirvelere yerleşti

20.06.2021
4 0 0

"Dinî nikâh!" mı

Her şeyin çığırından çıkarılıp saptırıldığı gibi nikâhın da çığırından çıkarılıp saptırıldığına şahit olmaktayız. Konu ile ilgili gelişmeler, ahlâksızlığın ötesinde kokuşmuş bir düzenin mide bulandıran ifrazatlarındandır. En acı tarafı bunun temel sebebini görmemektir. Nikâhlı kadın, çocuklarını ve kocasını terk edip meçhul bir "koca müsveddesine"

13.06.2021
6 0 0

"Havanda su dövmek faydasızdır" (2)

Azîz, Celîl ve Hakîm Allah Teâlâ, Resûlü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görev ve değerini hiçbir beşerin erişemeyeceği kadar yüceltmiştir. Ona verdiği görev ve değeri ifade etmek için;"Ey Resûlüm Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya: 21107) deyip değerini yüceltmesine rağmen, O'nu da uyarmıştır; "Ey Peygamber!

06.06.2021
9 0 0

"Havanda su dövmek" faydasızdır

Çok önemli bir konuyu işlerken bilinmesi gereken bir uyarıyı yerinde değerlendirmek gerekir. "Havanda su dövmek" akıllı insanın işi değildir. Hele Müslümanın işi hiç değildir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin; "Allah akıldan daha hayırlı bir şey yaratmadı" beyanı konuyu açıklama hususunda aydınlatıcı müthiş bir kıstastır. Kur'an,

30.05.2021
10 0 0

Direnişçiler karşısında Kur'an

Aslındahüküm Allah'ın, görev bizim, şuuru zayıflayan Müslümanlar, değer kaybına uğrayarak birkaç asır içinde perişanlık zilletine kapıldılar. Manevî çöküntü hastalığına tutuldular. Tabii Müslümanlar Kur'an'ı hayatlarından çıkarmışlardı. Hucurat suresinin ilk ayetinde bütün Müslümanları hizaya çeken müthiş bir uyarı vardır. Sınır konmuş ve çarpıcı b

23.05.2021
8 0 0

Kur'an'a direnmeler bitmese de! (2)

Konunun daha net anlaşılması için önemli bir hakikati hatırlatarak başlayalım. Kur'an'a karşı olan ve Kur'an sistemine direnen ne kadar insan varsa, hepsi âciz, çaresiz ve tutarsızdır. Kur'an beyanlarına uymaya da mahkûmdur ve dünya hayatı da kısa bir süreçtir. İnsan farkında olmasa da hayatının başlaması ve gelişmesi, Yaratan Kudret'in elindedir.

16.05.2021
9 0 0

Kur'an'a direnmeler bitmese de!

Kur'an'a karşı direnmeler, en çok Avrupa kökenlidir ve daha çok haçlı direnişçilerin kışkırtmalarından kaynaklanmaktadır. Buna Siyonist çetelerin fesat yuvalarının da katkıları inkâr edilemez kadar çoktur. Bu tabloda, en çok zararlı olanlar günümüz müslümanlarıdır! Müslümanların bir kısmı İslamî hayatı yaşamak istediği halde Kur'an içeriğinden habe

09.05.2021
22 0 0

"Maskeli dünya" ve istiğfar

İnsan bilmediği bir geçmişten gelir ve yine bilemeyeceği bir geçmişe doğru yol alır, gider. Zaman ve mekân bilinci yeterli gelişmeden varlık hayatına çıkan insan, mahiyetini bilmediği görüşlere saplanarak bağlanır. Bilinmezlere kapılır, donuk gafleti ile çeker gider. Kendisi ile beraber dünyaya geldiği değerlerin kaynağını bilmeden ve ona o değerle

02.05.2021
14 0 0

Kıvamındaideal aile

Aile, birey için, toplum için, devlet için ve insanlık için tahminler üstü önemli bir kurum ve topluma temel direktir. Çünkü aile, insanın varlık sebebi, toplumun ana kaynağı, devletin temel dayanağıdır. Aile, insan kitlelerinin mükemmel mozaiğidir, medeniyetlerin aşınmaz bağıdır. Aile ideal özellik ve kimliği ile yaşatılırsa toplum düzey kazanır.

25.04.2021
17 0 0

Müslümanın görevi yok mu

Evet,"İstanbul Sözleşmesi" kaldırıldı.Bu sözde sözleşmenin ilintili olduğu diğer mevzuatı, nazarı itibara almadan sevinmek saf dillilikten ileri geçmez. Ziyadesi ile sevinen Müslümanların ciddi boyutta bilgilenmeleri, muhakeme, mukayese ve öz eleştiri yapmaları, aklî melekelerinin ve yekini imanlarının gereği olmasına rağmen yine yanlış saplantı ol

18.04.2021
18 0 0