Doğu Türkleri ile Batı Türkleri yüz yıl sonra misyon birliği kuruyor

Bilindiği gibi, İslam dünyası 19. yüzyıla kadar dünyanın bir ucundan diğer ucuna birbiriyle konuşabiliyordu. Özellikle Orta Çağ'da, İspanya'dan yola çıkan İbni Arabi Anadolu'ya, Şam'a, Kâbe'ye gidip, hatta isteseydi yürüyerek herhangi bir engele takılmadan Hindistan'a kadar seyahat edebilirdi. Bu kadar geniş bir kara parçasını bünyesinde bulunduran Osmanlı İmparatorluğu, aynı zamanda yüksek kültür üreten, medeniyet kuran bir değere sahipti.Özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda dünya, Türk yüzyılı olarak anılmaya başlamıştı. Doğuda Timur İmparatorluğu, Mısır'da Memlükler, Osmanlı İmparatorluğu, Altın Ordu Devleti gibi birçok devletin yönetimi Türklerin elindeydi. Ancak bu imparatorluklardan en uzun yaşayanı Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluk kültürünü bir medeniyete dönüştürdü.Fransız Devrimi ile birlikte milliyetçilik akımları güçlendi ve imparatorluklar çağı sona erdi. Ulus devletler çağı başladı ve irili ufaklı yüzlerce devlet ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, Rusya'da devrim olduktan sonra 40-50 yıl içinde, Türk devletlerinin tamamı Rusya'nın boyunduruğu altına girdi. Soğuk Savaş dönemi bitip Rusya dağılana kadar Türk devletleri, bir yönde Rusya'nın esaretindeydi. Bugüne gelindiğinde, Türk Devletler Teşkilatı, Karabağ Savaşı'ndan sonra yeniden kimlik kazandı ve Türk devletleri, Türkiye'nin öncülüğünde bir araya geldiler ki, bu, Türklerin tarihi yeniden yazmaya başlaması anlamına gelmektedir.Türkiye, oldukça zengin jeopolitik denklemlerin üzerinde oturmaktadır. Bir ayağı Afrika ülkelerindedir. Balkan ülkeleriyle iç içe yaşamaktadır. Orta Doğu ülkelerinin meseleleri Türkiye'nin iç meseleleri gibi gündem oluşturmaktadır.Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye için yepyeni bir dış politika vizyonu oluşturmaktadır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türkiye 360?'lik bir dış politika üretme ve nüfus paylaşma kabiliyetine sahip bir ülkedir.Siyaset bilimciler ve tarihçiler hep şunu söylerler: Japonya'nın ekonomisi her zaman İngiltere'den büyük olmuştur fakat Japonya hiçbir zaman İngiltere kadar bir siyasi nüfuza sahip olmamıştır. Bugün sanki İngiltere'nin kapsamış olduğu geniş nüfus alanını adım adım Türkiye kapsamaktadır.Türk Dünyası'nın iki büyük devleti Türkiye ve Özbekistan, bulundukları pozisyon açısından oldukça önemlidir. Maveraünnehir Bölgesi'nin kalbinde bulunan Özbekistan, kültürel birikim, nüfus ve ekonomik bakımdan, Maveraünnehir bölgesinin etki gücü en yüksek ülke olacak gibi durmaktadır. Diğer taraftan Türkiye, kendi nüfuz alanını genişleten ve dostlarıyla olan stratejik diyaloglarını geliştiren bir ülkedir.Geçtiğimiz hafta Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanımızla bir toplantı yaptılar. Bu toplantının ağırlaması, uğurlaması ve iki devlet arasındaki ilişkiler, bugüne kadar devletler arası kurulan ilişkilerin en yüksek mertebelerinde gerçekleşmiştir.Bu ziyaret kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti Nişanı ile ödül töreni düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin en büyük ödülü olan devlet ödülünü Özbekistan idaresine törenle takdim etti.