İbrahim Kiras

Karar

Har vurup harcanan sermayemiz

Bir ülkenin gücünün kaynağı yerin altında değil, üstündedir. Zenginliği üreten insan sermayesidir. Yerin altında petrolü, doğalgazı bulunan ülkelerin refaha ulaşma potansiyelini bile nüfusunun niteliği belirliyor. Nüfusun niteliğini de her şeyden önce eğitim şekillendiriyor. Yani eğitim her şeyden daha önemli.Bir ülke hiçbir alana yatırım yapmayıp

Ne doktorlar ne mühendisler Almanya'yı istedi

Hükümetimiz eğitimde "Maarif modeli" diye okul kitaplarına parti propagandası unsurlarını sokup integrali çıkartırken, gençlerimiz de tıp veya mühendislik fakültelerinden mezun olur olmaz Almanca kursuna yazılıyorlar. Hayatlarını kendi ülkelerinde devam ettirmek istemiyorlar. Almanya başta olmak üzere kalifiye insan unsuruna kucak açan ülkelere git

Ankara'da bir şeyler mi oluyor

Ankara'da bir şeyler oluyor ama tam olarak ne olduğunu günlerdir hiç kimse anlayamıyor. Tuhaf bir durum. İstanbul belediye başkanlığı seçimi için söylenen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözünü hatırlatan bir durum. Denildiğine göre, Emniyet içinde FETÖ benzeri bir yapılanma veya yapılanmalar vardı ve bu mihraklarca hükümete kar

Siyasette her şey mümkündür

Siyasette her şey mümkündür. Hatta imkansız gibi görünen şeyler daha da mümkündür. Çünkü siyasetin içi bizim dışarıdan gördüğümüz gibi değildir. Siyasetçinin refleksleri sıradan insanın reflekslerinden farklıdır. Bugün olup bitenlere bu açıdan bakmakta fayda var.Hafıza-i beşer nisyan ile malul olsa da eski örnekleri hatırlamaya çalışalım 1973'te CH

Milletlerin zenginliği, milletlerin enerjisi

Adam Smith'e göre milletlerin zenginliği tarım, sanayi ve ticaret aracılığıyla elde edilir. İnsanların rasyonel kişisel çıkarlarının peşinde oldukları ekonomi dünyası (piyasa) kendi haline bırakıldığında görünmez bir elin idaresi altında kusursuz şekilde işler. Hangi ülkede piyasa daha serbest ise o ülke daha zengin olur. Dolayısıyla daha güçlü olu

İyi ki seçim sandığı var

Demokrasinin birçok aksayan tarafı olduğu muhakkak. "Seçimle gelen krallar"ın yolunu açabildiği, çoğunluk diktasına dönüşebildiği doğru. Ama bundan daha iyi bir sistem henüz bulunamadığı için seçimli (temsili) demokrasinin kıymetini bilmek, Allah eksikliğini göstermesin demek durumundayız.Çünkü seçim sandığının varlığı her halükârda yokluğundan dah

AK Parti'nin tüpten çıkan macunu

Geçen yıl yapılan genel seçimden iktidar partisi ve ortakları zaferle çıkmıştı. Bunun ardından muhalefet blokunun dağılıp parçalandığı, muhalif seçmenin moralini kaybedip neredeyse siyasete küstüğü bir süreçte yerel seçim yapıldı. Bu şartlar altında iktidarın bu sefer daha büyük bir seçim zaferine imza atması gerekirdi. Öyle olmadı, iktidar cenahın

Marangozlukta form eğitimde reform

Hükümetimiz kısa bir aradan sonra yeni bir eğitim reformuyla daha karşımızda!Eğitimde ikide bir reform yapılmadan olmuyor çünkü. Göreve gelen her bakan kendi reformunu yapmadan gitmeyecek ki Türkiye'nin büyük reformlar tarihine adı yazılabilsin.Mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim diye dalga geçmiş vaktiyle bir bakan. Şimdikiler ise "Ref

Rus devlet aklı orada, Türk devlet aklı nerede

Türkiye'de geçmişinde bir "göç" hikâyesi olmayan aile herhalde pek azdır. Ne de olsa Rumeli ve Kafkaslardan gerçekleşen göç ve sürgünlerle bu topraklara gelenler nüfusun ciddi bir kısmını oluşturuyor. Ülkenin hemen her tarafındaBuna rağmen ülkeyi yönetenler bu konuda ne kadar hassaslar, tartışılır. Önce tarihi malûmatı hatırlatalım: Sadece 93 Harbi

Gözümüzün önünde yapmayın şu anayasayı

Hep tekrarladığımız laftır İki şey halkın gözü önünde yapılmaz: Sosis ve politika. Çünkü her ikisinin de yapılış şekli normal insanların midesini bulandırabilir. "Yeni anayasa" yapmak da politik bir faaliyet olduğuna göre anayasa yapımı için de benzer bir önleme ihtiyaç var. Midesi zayıfların, yaşı küçüklerin, hassas bünyelerin izlemesi sakıncalı o