Aile merkezli bir milletiz

Dünya toplumları içerisinde, Müslüman milletler aile merkezlidir. İslam ümmetini bir arada tutan aile müessesesine olan aidiyetleri ve bağlılıklarıdır.

Tabii diğer toplumlar nezdinde de aile kavramı vardır. Onlar da ailelerden oluşmaktadır fakat bizdeki aile mefhumunun ana temelini dinimiz teşkil etmektedir.

Dolayısıyla batıdaki aile ile bizdeki aile sadakatinin değerleri farklıdır. Müslüman aileler iki dünyalıdır ve bu dünyalarını ebedi olana göre yaşamak isterler.

İşte Batılıların ve içimizdeki siyasetten sanata, ekonomiden kültüre, hemen her sahada aileye düşmanlık edenlerin kabullenemedikleri gerçek; fani dünyayı, ebedi dünyaya göre koordine etmeye çalışmalarıdır.

Dolayısıyla bu hakikati reddediş sebepleri; Türkiye'yi sırt üstü getirmek için aile mefhumunu yıkmak ve dağıtmak adına her yolu denemeleridir.

En bariz örneği; 14-28 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrası, 6'lı masadakilerle destekleyenlerin denemelerinde görüldü.

Eğer malum masanın şefleri iktidar olsalardı, şimdi Türkiye'nin yerinde yeller esiyor ve darmadağın olmuş bir millet olarak sefil ve rezil bir haldeydik.

Rabbimize şükür ki, aile merkezli milletimiz istiklalimizi perçinledi.

Cumhur İttifakının ve R. Tayyip Erdoğan'ın; tüm şer odaklarının ve siyasetin akıl almaz ihanetlerine rağmen, devletimize ve milletimize sahip çıkmasıyla uçurumdan kurtulduk.

Maalesef öyle zihniyetlerle karşı karşıyayız ki; milletimize, ülkemize ve aile mefhumuna karşı içeriden ve dışarıdan taarruzlar bitecek gibi gözükmüyor.

Lgbt sapkınlarının, destekleyicilerinin ve devamındaki tüm oluşumların, küresel organizasyonların işi olduğu aşikârdır.

Kur'an-ı Kerim'e, camilere ve dini-milli değerlere karşı yapılan saldırıların hedefinde, bu sapkınlıklara dur diyen aile merkezli milletimiz vardır.

Avrupa'dan fonlanan sosyal medya ve bu gayya kuyusundan "habercilik" adı altında beslenen malum görsel ve yazılı medya, çeşitli sapkınlıklara çanak tutmaktadır.

Eğer Türkiye, Müslüman ülkeler ve özellikle de Avrupa ve Amerika nezdinde zayıf düşürülür, aileye büyük zararlar verilebilirse, diğer İslam ülkeleri kolay avlanacak demektir.