Hüseyin Gültekin Tüm Köşe Yazıları

167 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kendimizi sorgulamaya ne dersiniz

Onlar bütün zorluklara rağmen; yapılan tehditlere, şantajlara, tazyiklere rağmen; her zahmeti, her meşakkati, her bedeli göze alarak iman-Kur'ân hizmetinde adeta destanlar yazdılar.Böyle ulvî, şerefli bir dava uğruna canlarını, mallarını feda ettikleri gibi dünyevi ve uhrevi hayatlarından dahi feragat ederek hizmet ettiler. Hukuksuz, keyfî yasaklar

Bugün
6 0 0

Dışarıda barış, içeride kavga mı

Hiçbir sorumluluğu olmayan sıradan insanların işledikleri hata ve kusurların faturasını yalnız kendileri ödese de; bir makamı işgal eden zevatın bilerek veya bilmeyerek işledikleri hata ve yanlışların bedelini bir ülke, bir millet ödemek zorunda kalır.İşgal ettikleri makam-mevkiler bir de öyle alt makamlar olmayıp, sorumluluğu gerektiren önemli mak

23.01.2023
22 0 0

Parti meftunu ile sohbet

"Görüşemeyeli epeyce oldu; iyisiniz inşallah Müsait iseniz şurada hem çaylarımızı içelim, hem de biraz sohbet edelim.""Elbette olur; niye olmasın ki..." "Bilmem dikkatini çekiyor mu şu pazar yerlerindeki sebze-meyve artıklarını, çöp bidonlarındaki döküntüleri toplayan insanları gördükçe içim sızlıyor. Ne diyorsun bu gidişata" "Doğrusu bu gidişatı

16.01.2023
17 0 0

Kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz

Üstad Bediüzzaman'ın: "Bu hizmet-i Kur'âniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek, ve onların üstünde faziletfüruşluk nev'inden gıpta damarını tahrik etmemektir." demesinden haberdar olan hiçbir hâdim, hangi saikle olursa olsun kardeşini tenkit etmez ve etmemeli.Hiçbir hâdim, Nurlardaki ölçü ve prensiplere aykırı olmayan farklı düşüncelere sahi

09.01.2023
31 0 0

Haklının yanında, haksızın karşısında

"Ne istediler de vermedik" "Parsel parsel verdik" itiraflarıyla devletin bütün imkanlarının önlerine serildiği Devletin bütün kapılarının ardına kadar açılarak, en krıtik makam ve mevkilerin kendilerine tahsis edildiğiFaaliyetlerinin en şatafatlı ve görkemli bir şekilde yapılması için devletin bütün imkanlarının seferber edildiği... Bu gibi faaliye

02.01.2023
30 0 0

Bazen felâketten de saadet doğar

Bu iktidarın başta demokrasi, adalet alanlarındaki uygulamaları olmak üzere hemen her alandaki yanlış politikaları neticesinde farkına varmadığımız bir gerçek var ki; o da ana muhalefet partisinin ülkenin hayrına olan müsbet manadaki değişimi olsa gerek.Belki de iktidarın her fırsatta dinî değerleri nazarlara vererek yaptığı konuşmalarla beraber, k

26.12.2022
18 0 0

Boşanmalar ve aile kavgaları

Manevi değerlerimizi hedef alan ve artarak devam eden yozlaşmaların, ahlâkî aşınmaların herkesi etkilediği bir gerçek.Bazen medyadan haberdar olduklarımızın çok ötesinde bizzat yakın-uzak çevremizden şahit olduğumuz, gittikçe artan, boşanma ile sonuçlanan aile kavgaları bu işin ne derece vahim olduğunu gösteriyor. Bu fani ve geçici dünyada her insa

19.12.2022
29 0 0

Şefkat tokatları

Nurları tanıyalı bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen, onları yeteri kadar okuyup anlama noktasında eksikliklerimden olacak ki; Üstad Bediüzzaman'ın nazarlara verdiği ölçü ve prensiplerle, amel etme noktasında kusurlarımın bulunduğunu senelerden sonra anladım.Nurları tanımakla beraber dinî yaşantımda müspet manada değişiklikler olsa da, çok genç

12.12.2022
25 0 0

Hata ve kusurlarını itiraf edenler

Pek az insan işlediği hata ve kusurlarının farkına varır ve onları düzeltmeye çalışır. İnsanların çoğu da bilerek işledikleri hata ve yanlışlarını görmezler gelirler.Çoğu insan da işledikleri kusur ve hatalarına, inandırıcı olmayan te'vil ve yorumlarla kılıf hazırlamaya çabalarlar. Böylece yanlış ve hatalarına devam ederler. Bahsettiğimiz bu durum

05.12.2022
35 0 0

Gençlerimize dua edelim

Zaman zaman bazı gençlerimizden; uzunca bir zamandır derslere katıldıkları halde dinî yaşantılarında müspet manada bir değişme olmadığını, stres ve huzursuzluk yaşadıkları gibi şikayetleri duyuyoruz, dinliyoruz.Evvelâ belirtelim ki gençlerimizin bu çeşit rahatsızlıklarının, farkında olmaları inşallah hayra alâmettir. Şikayetçi olup, bir arayış için

28.11.2022
43 0 0