Hüseyin Gültekin

Yeni Asya

Münacat

İsm-i A'zam hakkına, Kur'ân-ı Azimüşşan hürmetine ve Resul-ü Ekrem (ASM) şerefine ya Erhamerrâhimîn, bütün Esma-i Hüsna'nın hakkı ve şefaati için bizleri ihlâs-ı tâmmeye muvaffak eyle.Bütün cihazat ve istidatlarımızı senin daire-i marziyatında Esma-i Hüsna'na yapışıp, ebed yolunda sana müteveccih olup, gitmemizi nasip eyle. Ya Rab, dünyayı âhirete

Öncelikli vazifemiz

Üstad Bediüzzaman: "Lübbü işin aslını, özünü önemsemeyen; kışır kabuk ile meşgul olur" tespitinde bulunuyor. Yani ulvi bir davayı, kudsî bir hizmeti edinenler, bilerek veya bilmeyerek fuzuli, gereksiz, malayani işlerle meşgul olurlarsa, sorumlu oldukları ve yapmakla vazifeli oldukları kudsî hizmetlerini istemeyerek de olsa ihmal ederler, yeterince

İnsanları neden bu hâle geldi

Her ne kadar "kadına şiddet" nazarlara verilip ön planda görülse de, görüldüğü kadarıyla toplumun kahir ekseriyeti, bir şekilde şiddetle karşı karşıya hatta iç içe.Erkeklere göre kadınlar fıtraten daha aciz ve güçsüz olduklarından, kendilerini koruyamadıklarından veya daha başka sebeplerden belki saldırılara ve şiddetlere maruz kalıyorlar. Ama yaşa

Zamanında o hatalar işlenmeseydi...

Zamanında radyonuzla, televizyonunuzla, gazetenizle aktif bir şekilde gönüllü olup o partinin reklamını, propagandasını yaparak, parti ile iç içe olmak yerine biraz mesafeli dursaydınız; deyim yerinde ise onların arka bahçesi durumuna gelip, politize olmak gibi bir tavır içine girmeseydinizAsli vazifeleri dine hizmet olan cemaatlerin, bu sorumluluk

"Geçmişte de haksızlıklar oluyordu" öyle mi

Zaman zaman, bazı parti meftunlarıyla yaptığımız sohbetler esnasında; keyfî uygulamalarla hukuksuz bir şekilde hakları gasp edilenlerden söz açılınca cevap olarak: "Olacak o kadar. Geçmişte de bu gibi haksızlıklar oluyordu." gibi kaçamak cevaplar veriyor dostlarımız.İktidarın dili ile savunmayı alışkanlık hâline getiren bu dostlara: "Eski iktidarla

Temkinli ve dikkatli olmak

Şahsi fikirlerimiz, düşüncelerimiz, tercihlerimiz tavırlarımız ancak bizi bağlar.Mecbur kalmadıkça, başkalarının adına fikir beyanında bulunmaktan mutlaka kaçınmak gerekir. Şahsın rızasını ve vekaletini aldıktan sonra da ona ait fikirleri, düşünceleri ve kanaatleri olduğu gibi ifade etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun aks

Âfâkî meselelerle meşgul olmanın zararları

Üstad Bediüzzaman'ın, "âfâkî" olarak tavsif ettiği, bizi alâkadar etmeyen meseleler-olaylar, çoğu zaman zihnimizi meşgul ediyor. Bu da asli vazifelerimizi unutmamıza veya ihmal etmemize sebep oluyor.Ülkemizde hatta dünyada, irademizin dışında cereyan eden haberleri ve olayları merakla takip etmenin faydasız olduğu bellidir. Ayrıca işlenen haksızlık

Yanlışta ısrar fayda vermez

Şimdiki siyasi aktörleri olmasa da, malum partinin 1930'lu, 1940'lı yıllarındaki tek parti, tek adam sistemiyle siyasi kadrolarının, nice mağduriyetlere sebep olan keyfî, hukuksuz uygulamaları, hâlen arşivlerdeki yerlerini koruyor.Kemalizm'den başka hiçbir ideolojiye, hiçbir fikre ve düşünceye hayat hakkı tanımayan, böyle bir ideoloji ile ülkeyi se

Fırsatçılara fırsat vermeyiniz

"Tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar." ifadesiyle tesanüdün, birlik-beraberliğin önemine dikkat çeken Üstad Bediüzzaman, arzu edilen tesanüdün sağlanması için de, haklı şûrâya yani meşverete işaret ediyor.Olması gereken kurallar ve prensipler çerçevesinde yapılan meşveret-i şer'iyeler, var olan problemleri çözüme kavuşturduğu gibi, yaşanması muhtem

Dünya bizi kıskanıyor mu

Amerika'da bir savcı, Başkan Biden'ın oğluna yönelik olarak "vergi kaçırma" iddiasıyla iddianame hazırlamış. Şayet başkanın oğlunun suçu sabit görülürse on yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Gördüğünüz gibi Amerika'da hukuk, makam-mevki dinlemiyor. Bizde, bırakın devlet başkanının herhangi bir yakını hakkında, daha alt düzeydeki bir makam