"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Hüseyin Gültekin Tüm Yazıları

86 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Günahlardan vazgeçme basireti

Yüce Allah'ın önemli bir emaneti olan vücudumuzun sağlığını korumak önemli ve öncelikli bir vecibedir.Gereği şekilde bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için lâzım olan tedbirlere baş vurmak da yine her insanın yerine getirmekle mükellef olduğu vazifelerdir. Çoğumuz sağlığımızı korumak için lüzumlu çare ve tedbirlere uymaya çalışıyoruz. Söz gelimi b

21.06.2021
1 0 0

Bediüzzaman şimdi olsaydı

Müslümanların ve İslâmın mukadderatını, geleceğini yakından alâkadar eden ve yaklaşık elli milyon insanın ölümüne sebep olan harb-i umumiyi bir çok ehl-i din camiyi terk ederek radyolardan merakla ve telâşla dinlemeye koştuğu halde, Üstad Bediüzzaman'ın bu çeşit haberlere değil ilgi duymak, merak edip dinlemek, tam tersine kendi açısından meraka de

14.06.2021
4 0 0

"Adalet" kelimesi neyi ifade ediyor

Hemen her fırsatta adalet, hak hukuk gibi kulağa hoş gelen beyanatlarda bulunan iktidar yetkililerinin söyledikleriyle yaptıkları maalesef bir birini tutmuyor.Yaptıkları tek taraflı, keyfi, eşitliğe uymayan, âdil olmayan uygulamalar söylediklerini tekzip ediyor. Vatandaşa eşit muamelelerde bulunmakla mükellef olan, bizi idare edenler bu güne kadar

07.06.2021
8 0 0

Kudsî dâvâya perde olmak

Her şeyden önce Nurlar'daki hak ve hakikatların yanlış anlaşılmasına, oradaki ölçü ve prensiplerin zedelenmesine sebep olacak söz ve beyanlardan şiddetle kaçınmak her bir hadimin dikkate alması elzemdir.Sair ehl-i din için olmasa da Risale-i Nur ile iman Kur'ân hizmetinde dine hizmet etmeyi gaye edinen hadimler için elden geldiği kadar Nurlar'daki

31.05.2021
9 0 0

Belâların sebebi isyanlarımız olmasın

Türkiye'de ve dünyada uzunca bir zamandır devam etmekte olan koronaya çare ve deva adına bazı yasaklar ile beraber maske, mesafe ve hijyen ve aşıdan başka bu salgına son verecek bir ilâç bulunmuş değil.Halbuki çaresi, ilâcı yoktur diye bilinen en ağır hastalıklara dahi çare olacak, ilâçlar bulunmuştu. Hiçbir hastalık yoktur ki Cenab-ı Hak dermanını

24.05.2021
13 0 0

Kendimizi sorgulamaya ne dersiniz

Üstad Bediüzzaman'ın yeryüzünde şahsına ait başını sokacağı bir evi olmadığı gibi; hizmet-i Kur'âniyede bulunmak için dahi hususî bir mekânı olmadı. Hemen her insan için zarurî ihtiyaçtan sayılan bir ev sahibi olmak Üstad için olmazsa olmazlardan sayılmamış.Nice zahmetlerle vücuda getirilen bir yönü ile lüks sayılan günümüz dersaneleri de zarurî ih

17.05.2021
11 0 0

Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse...

Demokrasi esas ve kurallarının geçerli olmadığı... Adalet, kanun ve hukukların rafa kaldırıldığı... Hak ve hürriyetlerin bolca çiğnendiği... Fikir ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesinin yasaklandığı... Kanun adına kanunsuz keyfiliklerin uygulandığı... Muhalif seslerin ve sözlerin suç sayılarak ihanetlerle damgalanarak, ağır cezalara çarptırıld

10.05.2021
13 0 0

Musîbetin son bulması için

Bazı dostlar; "Risale-i Nur sadâka-i makbule gibi Anadolu'yu cebel-i cudi hükmüne getirir; musîbet ve belâlara mani olur diyorsunuz. Halbuki Risale-i Nurlar'ı okuduğunuz halde felâketlerin ardı arkası gelmiyor. Nur hizmetleri bu gibi musîbet ve belâlara neden mani olmuyor" diye sual ediyorlar.Gelen ve gelmekte olan felâketlere ve belâlara Risale-i

03.05.2021
21 0 0

"Hakkın hatırı âlidir"

Bu güne kadar "Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra feda edilmez" prensibini şiar edinen Yeni Asya, şartlar ne olursa olsun, hep hakkın ve haklının yanında olmanın gayretinde oldu.Kimler sitem ederse etsin, Yeni Asya hep doğruları ısrarla savunmaya, yanlışları kınamaya devam etti. Doğru olanları, hak ve hakikatları kimler dillendirip taraftar olsa Y

26.04.2021
14 0 0

Aynı yanlışları şimdi siz yapıyorsanız

Bakın, siz geçmişte yıllar her türlü keyfiliğe açık olan tek parti, tek adam diktatörlüğü ile millete reva gördüğünüz zalimane muamele uygulamalarla milleti inim inim inlettiniz.Biz ise denenmiş, demokrasilerde yeri olmayan 'tek adam ucube sistemi' yerine, milletin kalbi mesabesinde olan parlamenter sistem ile ülkeyi idare ediyoruz diyebilseydiniz

19.04.2021
15 0 0