"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Hüseyin Gültekin Tüm Yazıları

99 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Farkına varmadan zarar vermek

Sıradan ehl-i dinden farklı olarak bir ikram-ı İlâhî olarak tanışarak mazhar olduğumuz Risale-i Nurlar'a karşı hadimler olarak elbette sonsuz bir şükran borcumuz olmalı. Ve lâyıkyla, istenilen manada bu borcumuzu ödemekle mükellef oduğumuzu unutmamak gerek.Elden geldiği kadar Nurlar'daki hak ve hakikatları, müellif-i muhteremin nazarlara verdiği öl

20.09.2021
4 0 0

Demokrat kadrolara ihtiyaç var

Allah'ın yardımı ve inayetiyle, milletimizin teşvik ve destekleriyle Üstad Bediüzzaman'ın duâları ve manevî tasarruflarıyla merhum Menderes'in liderliğindeki Osmanlı ahrarlarının devamı olan Demokrat Parti milleti canından bezdiren tek parti devrini sona erdirdi.İktidarı kaybeden Halk Partisi, acımasız bir şekilde Menderes'e saldırmaya devam etti.

13.09.2021
3 0 0

Nur hadimlerinin hizmetleri

Eskiden şimdiki gibi hemen her yerde böyle dayalı döşeli, bütün ihtiyaçları temin edilmiş lüks sayılabilecek ders mekânları yoktu.Bazı büyük şehirlerde kısmen bazı zarurî eşyalarının bulunduğu dersaneler vardı. Diğer bazı küçük Anadolu şehirlerinde çoğu zarurî diyebileceğimiz, hiçbir beyaz eşyanın, masa, sandalye, karyola gibi ev eşyalarının dahi b

06.09.2021
11 0 0

Hakperest olmakla vazifeliyiz

Geçmişte tek adam, tek parti hak ve hukukları hiçe sayan ucube bir sistemle ülkeyi yöneterek bir çok keyfi mağduriyetlere sebep olan partinin bir nevi nedamet edip pişman olmasını taktir ve tebrik etmek mi lâzım Yoksa "Haydi oradan" deyip karşı çıkmak mı lâzımGeçmişte laiklik adına dine değerlere mesafeli durmayı prensip edinen partinin geç de olsa

30.08.2021
8 0 0

Nedir bu hazımsızlık

Bazı dostlar, Yeni Asya'yı satış adedi üzerinden hafife alıyorlar; diğer taraftan da toz kondurmadıkları iktidarı desteklemediği için gazeteye sitemde bulunuyorlar. Sitem etmekle kalmayıp zaman zaman da ithamlarda bulunuyorlar.Aşk-ı siyaset ile alude olan bu dostlar belki de farkına varmadan partiye hizmeti dine hizmet sayarak Yeni Asya'nın seviyel

23.08.2021
8 0 0

Musîbetler karşısında Üstad'ın tavrı

Hiçbir mazeret, hiçbir mani, hiçbir engel Üstad Bediüzzaman'ı iman, Kur'ân hizmetlerinden alıkoymadı.Tek parti müstebitlerinin uyguladıkları keyfi yasaklara, reva gördükleri tazyiklere, şantajlara ilâve olarak; ilerlemiş yaşından kaynaklanan sıkıntılara aldırmadan son nefesine kadar hep Nur hizmetlerini dert edindi ve bu uğurda hayatını feda ederek

16.08.2021
15 0 0

İdarecilikte geçerli olan dindarlık

Yüce Yaratıcıya kul olmanın gereği olarak O'nun emir ve yasaklarına uymakla vazifeli olan ehl-i dinin ötesinde ülkenin idaresine talip veya halen devleti idare etmekte olan yetkililerin kulluğun gerektirdiği şahsî sorumluluklardan önce, devleti lâyıkıyla sevk ve idare edebilmeyi gerektiren bazı kabiliyet ve maharetlere sahip olmaları şarttır.Ehl-i

09.08.2021
24 0 0

Korona korkusu

Yapılan bir kavgada hasmının silâhından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle beyni parçalanan ve haliyle vefat eden adamın safikalp yakın bir akrabası dehşet ve korku ile cenazenin başına koşuyor.Cansız yatan adamın parçalanmış kafasını şöyle bir yokladıktan sonra; "Yahu iyi ki kurşun gözüne isabet etmemiş; yoksa gözünü patlatırdı. Buna şükür,

02.08.2021
15 0 0

Devlet, vatandaşına tuzak kurar mı

Anlamak mümkün değil... Bakıyorsunuz bir dönem devlet bazı şahısları, hatta bazı cemaatleri öne çıkarıyor, övgüler yağdırıyor, devletin bütün kapılarını açıyor, makam ve mevkileri dağıtıyor...Gizli değil; açıktan bu iltimasları yaptıktan sonra ne oldu ise bir bakıyorsunuz yüz seksen derece bir dönüşle bir zamanlar övgüler dizerek göklere çıkardıkla

26.07.2021
13 0 0

Manilere takılmadan hizmetlere devam

Sahip olduğumuz bazı imkânlar şu veya bu şekilde elden çıkınca ancak onların ne derece kıymetli olduğunu anlıyoruz. Sahip iken ülfet ile hatta gaflet ile kıymetini bilemediğimiz değerlerin başında sağlık ve hürriyetimiz olsa gerek.Sağlık ve sıhhat ile meşrû dairedeki bir hürriyete sahip olmadan istenilen manada ne dünyevî, ne de uhrevî vazifelerimi

19.07.2021
29 0 0