Hitler işbirlikçiliğinden İsrail devletine

"Hitler döneminde seküler Yahudiler Hitler aleyhtarı iken, Siyonist Yahudiler Hitler'le işbirliği yapmışlardır... Menahem Begin, Izak Şamir gibi..."

"Siyonistlerin asıl gayesi Yahudilerin hayatlarını kurtarmak değil, Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaktı..."

"David Ben Gurion, 7 Aralık 1938; eğer bilsem ki, hepsini İngiltere'ye götürecek Alman (Yahudi) çocuklarının tamamını kurtaracağım veya İsrail topraklarına götürerek yarısını kurtaracağım, ben ikinci çözümü tercih ederim..."

"Yahudi Ajandası, Kurtarma Komitesi Memorandumu, 1943; eğer biz 50 bin kişi arasından ülkenin inşasına ve milli rönesansa katkıda bulunabilecek 10 bin kişi ile, bizin için bir yük, daha doğrusu ölü bir yük haline gelecek olan bir milyon Yahudi arasında tercih yapacak olursak, yüzüstü bırakılan milyonların ithamına ve çağrılarına rağmen, bizler kurtarılabilecek bu 10 bini kurtarmak ve bunlarla sınırlı kalmayız..."

"Yahudi devleti onlar için Yahudilerin hayatından daha önemliydi..."

"David Ben Gurion; Siyonistlerin görevi Avrupa'da bulunan İsrailoğullarının geri kalanını kurtarmak değil, aksine Yahudi halkı için İsrail toprağını kurtarmaktır..."

"Macar Yahudilerinin toplama kampına gönderilmesi sırasında, Siyonist Teşkilatı Başkan Yardımcısı Rudolf Kastner, Eichman'la şu esas üzerine görüşmeler yaptı: Eğer, Eichman müstakbel İsrail devletinin kurulması için 'yararlı' (zenginler, teknisyenler, askerler vs.) 1684 Yahudinin Filistin'e gitmesine izin verirse Kastner'de 460 bin Macar Yahudisinin Auschwitz kampına gitmelerinin söz konusu olmadığına, basit bir transfere tabi tutulacaklarına ikna edecektir..."

"Kastner'in yargılanması söz konusu olduğunda; 23 Haziran 1953 tarihli Yediot Aharonot isimli gazete söyle yazar; şayet Kastner yargılanacak olursa, bu dava sırasında ortaya çıkacak hususların peşi sıra bütün hükümet tam bir yıkıntıyla karşı karşıya kalabilir..."

"David Ben Gurion: Begin, su götürmez bir şekilde Hitler'in karakterini taşımaktadır. İsrail'in birliği rüyasını gerçekleştirmek için bütün Arapları imha etmeye ve bu kutsal gaye için bütün vasıtaları kullanmaya hazır ırkçıdır..."

"1940'ta Hitler'in tehdidi altındaki Yahudileri Maurice Adası'na kabul ederek, onları kurtarmaya karar vermiş İngiltere'ye karşı kin ve öfke uyandırabilmek için, o Yahudileri taşıyan Patria adlı Fransız yük gemisi 25 Aralık'ta Hayfa Limanı'na uğradığında, Haganah Siyonistleri (ki liderleri Ben Gurion'du) bu gemiyi havaya uçurmakta tereddüt etmediler. Böylece 252 Yahudi ve geminin İngiliz mürettebatını ölüme sürüklediler..." (Dr. Afral Resondlum, Yediot Aharonot Gaz. 1958)