En değerli hazine: NEET kadınlar

Başlıktan yola çıkarak NEET'i olumlu bir kelime zannetmeyin! Toplumun oldukça dezajantajlı bir kesimini ifade ediyor aslında. NEET, İngilizce, ne eğitimde, ne istihdamda yer alan (not in empoyment, education or training) anlamına gelen kelimelerin kısaltması. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı desteği ile hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi kapsamında NEET'i bundan sonra sık sık duyacağız. Peki, ne eğitimde ne de istihdamda olamayan genç kadınlar nasıl en değerli hazine olacaklar İşte bu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaklaşımında gizli. Toplumun belki de en umutsuz kesiminin değerli bir hazineye dönüşme potansiyelini ortaya koyan Bakan Yanık'ın konuşmasına geçmeden dün tanıtımı yapılan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinden ve toplantıdan birkaç detay aktarayım. Kadınları güçlendirmeye yönelik tüm organizasyonlarda olduğu gibi dün de salonda müthiş güzel, pozitif bir atmosfer vardı. Çoğunluğu kadın olan katılımcıların hemen hepsi kadının güçlendirilmesine yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gönüllülerdi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, projenin detaylarını ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaştılar. Toplantıya sağlık gerekçesiyle katılamayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın mesajı salonda okundu. Sabancı mesajında, dezavantajlı durumlardan kadınların daha fazla etkilendiğini belirterek, Sabancı Vakfı'nın hibe programı kapsamında güçlü ortaklarla genç kadınların sorunlarına odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye'nin genç nüfusuna ve beraberinde gelen avantajları dile getiren Bakan Derya Yanık'ın, NEET kadınların ülke ekonomisine kazandırılmasının önemine dikkat çektiği konuşmasından öne çıkan mesajlar özetle şöyle: NEET, kavram olarak cesareti kırılmış gençlerin yanı sıra, hastalık, engellilik, bakım sorumluluğu ve ev işlerine katılma gibi istem dışı nedenlerle ekonomik