Uluslararası Aile Sempozyumu

Gündemin yoğunluğundan yeterince konuşamadığımız önemli bir etkinlik geçtiğimiz günlerde kapanış oturumuyla sona erdi. İstanbul Aile Vakfı ve Gaziantep Aile Akademisi'nin işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Aile Sempozyumu'ndan söz ediyorum.
Endonezya'dan Cezayir'e, Rusya'dan ABD'ye uzanan 60 akademisyenin Bilim Kurulu'nda yer aldığı sempozyumda aile kurumuna yönelik saldırılar, bu saldırıların nasıl bertaraf edileceği ve ailenin hak ettiği konuma nasıl yükseltileceği konuşuldu. Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma toplam 15 ülkeden 100 uzman katıldı.
Sapkınlık siyasetinin önce bilim, sonra kültür endüstrisinin çarklarından çıkıp siyasete sirayetinin ardından nihayet hukuka hâkim hale gelerek yasalar eliyle üzerimize dayatıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Söylemsel üstünlük de siyasi hegemonya da onlardan yana. Maalesef artık aile sorunların çözüldüğü bir merkez olarak değil, bilakis tüm sorunların merkezi olarak görülüyor. Anne baba ile evlatların, karı kocanın birbirleriyle uyumlu olması ve saygı göstermesi bir acziyet olarak tanımlanıyor. Üstelik bu fırtına dini, siyasi, kültürel ya da ekonomik farklılığı olan geniş kitleleri etkisi altına almış durumda. Böyle bir konjonktürde aile müessesesini korumak için harekete geçen, elini taşın altına koyanlara saygı duymak gerekiyor.
Sempozyuma katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Cinsiyetsizleştirme politikalarının ve dijital dünyanın çocuklara empoze ettiği sapkın içeriklerin aile kurumunu tehdit ettiğine" değindi. İstanbul Aile Vakfı Yöneticisi Turgay Şirin'in akademik riyasetinde düzenlenen sempozyumda aileyi koruma mücadelesinin yol haritası tartışıldı.
Sorunun akademik bir uğraştan ziyade tabana yayılması gerektiği ve farkındalığın yükseltilmesinin önemi anlatıldı. Zira ailenin korunması sadece entelektüel bir uğraş değildir. Türkiye'nin tüm güncel meselelerinin önünde duran, üzerinde toplumsal ve toplumlar arası bir mutabakatla mücadele edilmesi gereken bir sorundan bahsediyoruz.
Nitekim sempozyuma katkı sunanlar da üstlendikleri sorumluluğun farkında olarak 16 maddelik sonuç bildirgesi ortaya koydu. Filistinli ailelere ithaf edilen sonuç bildirgesinde, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine