İslâmiyet, beden sağlığını korumayı emrediyor...

İslamiyet, beden bilgisini din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir.

İslâmiyet ve sağlığımız -12-

İslâmiyet, hasta olmamakve hastalıktan kurtulmak için, insanın vücûdunun, eşyasının, yiyeceklerinin temiz olmasını emrediyor. Sevgili Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem"tıp bilgisini çeşitli şekillerde medh buyurdu. Mesela(İlim ikidir: Beden bilgisi, din bilgisi.)Yani ilimler içinde en lüzumlusu, ruhu koruyan din bilgisi ve bedenikoruyan sağlık bilgisidir. Her şeyden önce ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lazım geldiğini emir buyurdu. İslamiyet, beden bilgisini din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir. Süvariye binek lazım olduğu gibi, insana da beden lazımdır. Sağlık sayesindedir ki; kendimize, aile efradımıza, yurdumuza, milletimize, bütün insanlığa, yaratıcımız ve sahibimiz olan Rabbimize karşı olan vazifelerimizi en iyi şekilde ve gönül rahatlığıyla yerine getirebiliriz. Sağlığımız yerinde olmazsa hemen hiçbirini rahatlıkla, istediğimiz ve bizden istenilen şekilde yapamayız.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Sağlık içinde rahatça yaşamak, Allah'ın kullarına iki büyük ihsanıdır.)

(Bir insanın başkasından kötülük görmeksizin, aile efradını sağlıklı görür ve yiyeceği de yanında bulunarak sabaha erişirse, onun gönlünde bir genişlik, bir sevinç belirir.)

Sağlıklı olmak ne kadar büyük nimet ve bahtiyarlıktır. Fakat çokları bunun kıymetini bilmez, çoğu zaman sağlığını korumak için lüzumlu tedbirleri almaz. Bunların kıymetini, büyüklüğünü felçliler, tutulduğu amansız hastalıktan dolayı döşekte yatanlar, şeker hastaları, kalbinden, midesinden, ciğerinden rahatsız ve muzdarip olanlar daha iyi anlarlar. Etrafımızda ve hastanelerde sık sık karşılaştığımız ağrı, acı ve çeşitli ıstıraplar içinde kıvranan hastalardan ibret almalı ve sıhhatimizin kıymetini bilmeliyiz!