Hasan Yavaş

Türkiye

İslâm dîninin bekçisi olan devletler nasıl yıkıldı

Kurnazca plânlar hazırlayan İngilizler, Gürgâniyye Devleti'ni parçalamaya karar vermişlerdi. Fakat, Osmanlıların buna mâni olmasından korkuyorlardı!.. Yahûdilerin ihânetleri -17- Osmanlı Devleti'nde 1839 senesinde Sultan olan Abdülmecîd Han zamanında dünyada iki büyük İslâm devleti vardı. Biri Osmanlı Devleti, ikincisi Hindistândaki Gürgâniyye Hü

Osmanlıda mason paşalar devri!..

14.2.2024İslâmiyeti yıkmak için İngiltere'de kurulmuş olan İskoç Mason Teşkilâtı'nın kurnaz üyesi Lord Redcliffe İstanbul'a İngiliz sefîri olarak gönderildi. Yahûdilerin ihânetleri -16-Osmanlı padişâhlarının otuzbirincisi ve İslâm halîfelerinin doksanaltıncısı olan Abdümecîd Han, Sultan İkinci Mahmûd'un oğlu olup 1839'da 18 yaşında iken padişâh old

Masonlar ve İngilizler

İngilizler, yüzyıllardır İslam memleketlerini kana boyamakla kalmamış; İslamiyet'i büsbütün yok etmek için, masonları maşa olarak kullanmışlardır. Yahûdilerin ihânetleri -14-Yahûdiler ve bütün İslâm düşmanları, İslâmın tâ ilk asrından beri, İslâmiyeti yok etmek için çalışıyorlar. Şimdi de, çeşitli adlarla, çeşitli planlarla saldırıyorlar. Cehenneme

Din ve devletadamlarımızı masonlarnasıl bozdular

İngiliz sefiri: "Buldum, buldum. Osmanlıların zaferden zafere ulaşmalarının sebebini ve bunları durdurma çaresini buldum!.." Yahûdilerin ihânetleri -13-İslâmın en büyük düşmanı Yahûdilerle İngilizlerdir. Yahûdiler, dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. Bunların yalan ve hîlelerine asla aldanmamalıdır...Sağlık Bakanlığı Sosyal Hizmetler Akademi

Masonlar veOsmanlı devletininçöküşü!..

HTTP2 200 date: Tue, 16 Jan 2024 23:33:01 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 vary: Accept-Encoding host: web01server access-control-allow-origin: x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 1408 x-lvcache: HIT, 1 x-device: mobile-android permissions-policy: browsing-topics() x-midtier: de-fra-dp-s02 x-cache-status: HIT via: HTTP2.0 Merlin CDN x-edge: de-

İslâmda ilk fitneyi çıkaran Yahudi!..

Eshab-ı kirama düşman olmak fitnesini ilk ortaya çıkaran "Abdullah bin Sebe" isminde Yemenli bir Yahudi'dir. Yahudilerin ihânetleri -10-Osmanlı devletinin yetiştirdiği ilim ve devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa (Kısas-ı Enbiya) isimli tarih kitabında diyor ki:Eshab-ı kirama düşman olmak fitnesini ilk ortaya çıkaran (Abdullah bin Sebe) isminde Y

Resûlullah'ızehirlemeye kalkışan Yahûdi kadın!..

Yahudilerin ihânetleri -9-Yahudilerin merkezi olan Hayber kalesinin fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) hazret-i Ali'nin gözlerinden öptükten sonra; "Gösterdiğin kahramanlıktan dolayı, Allahü teâlâ ve Resûlü senden razı oldu" buyurdular. Bu mübarek kelâmı işiten hazret-i Ali "radıyallahü anh

"Bana Ali'yi çağırınız!"

Yahudilerin ihânetleri-8-Arabistan'da Yahûdilerin merkezi hâline getirilmiş olan Hayber'in fethi, şiddetli çarpışmalara rağmen bir türlü gerçekleştirilemiyordu. Bu arada cesaretleri artan Yahûdilerin, kale kapılarını açıp hücûma geçtikleri görüldü. Artık göğüs göğüse çarpışma başlamış, savaş pek ziyâde kızışmıştı. Çarpışmalar şiddetli bir şekilde,

Hayber'in fethine doğru...

Yahudilerin ihânetleri -7-Yahudilerin yerleştiği Hayber kalesini fethetmek için yola çıkıldığında takvimler, hicretin yedinci yılını gösteriyordu... Her konak yerinde Kâinatın Sultânı; "Allah'ım! İstikbâle endişelenmekten, geçmişe tasa etmekten, güçsüzlük ve gevşeklikten, cimrilik, korkaklık ve bel büken borçtan, zâlim ve haksız kimselerin musallat

Hayber Kalesi'nin fethine niçin karar verilmişti

Yahûdilerin ihânetleri -6-Hayber, Medîne-Şam yolu üzerinde, bol hurmalı, iç içe kalelerle çevrili, münbit arâzisi bulunan, çok mühim bir yerdi. Hayber, Yahûdîlerin elinde idi. Medîne'den çıkarılan Yahûdilerin bir kısmı da, buraya gelip yerleşmişti. Burası, bütün Hicaz Yahûdilerinin merkezi ve hisarlı bir kalesi durumunda idi.Peygamber Efendimizin (