Hasan Yavaş

Türkiye

Çok yemekhastalık sebebidir

İslâmiyet her işte orta yolu tutmaktır. Çok yemek ifrattır, gerekenden az yemek tefrittir. İhtiyaç kadar yemek vasattır.İslâmiyet ve sağlığımız-4-Hastalık sebeplerinden biri de çok yemek ve içmektir. Hadîs-i şerîfte,(İyiliklerin başı açlıktır. Kötülüklerin başı tokluktur)buyuruldu. Yemeğin tadı, açlığın çokluğu kadar artar. Tokluk, unutkanlık yapar

Sağlıklıyaşamanın sırları

Çok yemek, hastalıkların başı, perhiz ederek az yemek ilaçların başıdır.Tokluk, unutkanlık yapar. Kalbi kör eder...İslâmiyet ve sağlığımız-3-İslâm âlimleri, hasta olmamak ve hastalıktan kurtulmak için, şu dört şeye dikkat etmek lazımdır buyuruyor. Bunlar da;1-Fazla yememek.2-Alkollü içkileri içmemek.3-Üzülmemek, asabileşmemek, öfkelenmemek.4-Vücudu

Her hastalığın ilâcı vardır, yalnızölüme çare yoktur!

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurduki: "Hastalıkların başı, çok yemektir. İlaçların başı, perhizdir."İslâmiyet ve sağlığımız-2-Sebebi bilinsin veya bilinmesin, insanın dünyada yakalandığı, her hastalığının tedavisi, ilacı vardır.Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yarat

Sağlık ve âfiyetnimeti...

İslâmiyet, beden bilgisini, din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü, bütün iyilikler, bedenin sağlam olması ile yapılabilir.İslâmiyet ve sağlığımız -1-Hiç hastalanmamak, hep sıhhatli olmak kötü değildir. Cenab-ı Hak, dünya saâdetini de istememizi emrediyor:(Ey Rabbimiz, bize dünyada ve âhirette de hasene ver!)Bekara 201 Hasene, iyilik, güze

Müslümanın kendine ve cemiyete karşı vazifeleri

Müslümânın birinci vazîfesi;nefsine, şeytâna uymayıp ve kötü arkadaşlara aldanmayıp, kanûna karşı suçlu olmaktan, Allaha karşı da günâh işlemekten sakınmaktır.Allahü teâlâ islâm dînini, her memlekette, her yeniliği ve buluşu karşılayacak şekilde kurmuştur. İslâm dîni, yalnız sosyal hayatta değil, ibâdetlerde bile tolerans, müsâmaha göstermiş, insan

Bugün bayram...

Uğurladığımız rahmet, mağfiret ve cehennemdenâzad ayı olanmübârekRamazan-ı şerîfinher günü müminlerin bayramı idi.Bugün, Ramazan Bayramının birinci günü... Uğurladığımız rahmet, mağfiret ve cehennemdenâzad ayı olanmübârekRamazan-ı şerîfinher günü müminlerin bayramı idi.İnşallah bizlerdenhoşnut verâzı olmuştur.Cenâb-ı Hak, bu mübarek ayın feyiz bere

Ramazan ayında çokdua ve istiğfar etmelidir...

Ramazan-ı şerîfte ve başka zamanlarda, ölülere de, dua ve istigfâr etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdatlarına yetişmek lâzımdır.İnsan, bu dünyâda kalmak için yaratılmadı. Dünyada iş yapmak, çalışmak için yaratıldık. Çalışmalıyız! Çalışıp da, kazanıp da ölen bir kimse için korkacak bir şey yoktur. Hatta, böyle ölmek, bir devlet ele

Mübarek ramazan şereflibir aydır...

Oruç tutmak güç olan yerlerde, oruç tutanlara ve din düşmanlarının yalanlarına aldanmayıp, oruçlarını bozmayanlara, dahaçok sevap verilir.Mübârek ramazan ayı, çokşereflidir. Bu ayda yapılan, nâfile namaz, zikir, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan ye

Hasretle beklediğimiz misafirgeldi

Yâ Rabbî! Tuttuğumuz oruçları kabul eyle! Sen bizleri Ramazan-ı şerifin şefâatine nâil eyle! Feyiz ve bereketlerinden istifade etmemizinasip eyle!Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün şöyle buyurdu:(Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurt

Yahûdi köşküne hapsedilen Osmanlı padişahı!..

Yahûdilerin ihânetleri -19-Osmanlı padişahlarının otuzdördüncüsü ve en yükseklerinden olanSultan İkinciAbdülhamîd Hân'ın,İslâmiyete hizmetleri saymakla bitirilemez...Sultân Abdülhamîd Hân, devleti, milleti, otuz üçsene, Allahü teâlânın emirlerine göre, adâletle idâre etti. Millet, sulh, bolluk, ucuzluk, rahat ve huzur içinde yaşadı.Bilgili, temiz b