"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Hasan Yavaş Tüm Yazıları

120 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yalan söylemeyen çocuk ve eşkıyalar

Abdülkadir Geylani hazretleri buyurdu ki: "Asla yalan söylemedim. Yalanı kâğıda bile yazmadım ve hiç yalan düşünmedim..." Dilimizin âfetleri -17- Bir gün Gavs-ül-a'zam Abdülkadir Geylani hazretlerine "Bu işe başladığınızda, bu yola adım attığınızda, temeli ne üzerine attınız Hangi ameli esas aldınız da böyle yüksek dereceye ulaştınız" diye sordula

27.10.2021
2 0 0

Yalan söylenecek yer ve zaman var mıdır

"Başkasına karşı yaptığı kusuru, gönlünü kırmamak için ondan saklayıp inkâr etmek için yalan söylemek caizdir." Dilimizin âfetleri -16- "Birgivî Vasiyetnamesi"nde diyor ki: Yalan söylemekten kaçınmalıdır. Kasıtlı olmazsa, affı umulur. Fakat bir kimse kasıtla, yani bile bile yalan söylese, kati haram olup büyük bir günahtır. Hadîs-i şerifte buyurul

20.10.2021
5 0 0

Yalan söylemek, insanlara hıyanet etmek olur!..

Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: "İman sahibi, her kabahati yapabilir. Fakat, hıyanet yapamaz ve yalan söyleyemez!" Dilimizin âfetleri -15- Dil âfetlerinden biri de yalan söylemektir... Yalan, doğru olanın veya doğru bildiğinin aksini söylemektir. Yalan; günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Yala

13.10.2021
13 0 0

Müslüman, din kardeşini kötülememelidir!..

Müslümanlara kötü isim takmak veya başkasının taktığı kötü ismi söylemek de, dil ile işlenen günahlardandır... Dilimizin âfetleri -14- Dil ile işlenen günahlardan biri de, Müslümanları seb' etmektir. Böyle olanın şahitliği dahi kabul olmaz. Alâüddin-i Haskef. "Seb' etmek", kötülemek, dil uzatmak demektir. Sövmek manasına da gelir. Hadîs-i şerifte

06.10.2021
9 0 0

Fitne çıkarmak büyük günahtır

"Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir." Dilimizin âfetleri -13- İslam dini, her türlü şekilde fitne çıkarmayı yasak etmiştir. Fitne, imtihan demektir. Anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela ve daha başka manalara gelirse de, ekseriya bölücülük, bozgunculuk anla

29.09.2021
21 0 0

İftira etmek büyük günahtır!

Müslümanlara suizan, zulmetmek, mallarını gasbetmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır. Dilimizin âfetleri -12- Dil ile işlediğimiz günahların biri de, insanlara iftira atmaktır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Yalan söylemek ve iftira etmek haramdır, sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık, her dinde de haram

22.09.2021
21 0 0

Gıybet, kanser gibidir!..

Gıybet ve iftira söylemek, büyük günâh olduğu gibi, bunları dinlemek de haramdır. Söyleyen ve dinleyen, Cehennem ateşinde yanacaktır. Dilimizin âfetleri -11- Gıybet, din kardeşinin ve hatta bir zimmînin gayrimüslim vatandaşın işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir. Ebû Hüreyre "radıyallahü anh" der ki: Resûlullah "sallallahü aleyhi

15.09.2021
16 0 0

Gıybet, ölü eti yemekten daha çirkin bir günahtır!

Gıybet etmek, o kimsenin etini yemektir, günahını yüklenmektir ve gıybet ettiği kimseye sevabını vermektir. Dilimizin âfetleri -10- Müslüman diliyle gıybet etmekten çok sakınmalıdır. Gıybet, dinleyenlerin tanıdığı bir kimsenin arkasından aybını söylemektir. Hoşlanmadığı şeylerini dinleyenlere anlatmak, ve ona sövmek, buğzetmek, kin ve kötüleme yol

08.09.2021
29 0 0

Gıybet etmek, çok çirkin bir günahtır

Gıybet ve iftirâ söylemek, büyük günâh olduğu gibi, bunları dinlemek de haramdır. Söyleyen ve dinleyen, Cehennem ateşinde yanacaktır. Dilimizin âfetleri -9- Dilimizin en büyük âfetlerinden biri de başkalarını gıybet etmek, onları çekiştirmektir. Belli bir müminin veya zimmînin gayrimüslim vatandaşın aybını, onu kötülemek için arkasından söylemek,

01.09.2021
23 0 0

Kalp kırmamak için sebeplere yapışmalıdır

"Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur" hadis-i şerifi bize, kötü huyu bırakıp güzel huylu olmamız için büyük bir delil sunar. Dilimizin afetleri -8- Müslüman, diliyle kalp incitmekten çok korkmalıdır. Kalb kırıcılığı, geçimsizliği sebebiyle idare edilenlerden, zoraki ikram edilenlerden olmamalıdır. Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: (Kıyamette,

25.08.2021
42 0 0