Hasan Yavaş Tüm Köşe Yazıları

185 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Osmanlıdan sonra katliâmlar hiç bitmedi

İslam Düşmanları -18Yahûdiler, İngilizlerin himâyesi ve teşvîki ile Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyorlardı. Bu tehlikeyi ve siyonistlerin faaliyetlerini ve arzûlarını da çok iyi bilen Abdülhamîd Hân, Filistin toprağından Yahudilere satılmamasını emretti.Dünya siyonizm teşkilâtının reisi Theodor Herzl ve Haham Moşe Levi, Sultâ

25.01.2023
29 0 0

Vatan hâinleri ile en büyük mücâdele!..

İslam Düşmanları -17-İngilizler, Rus Çarı Birinci Nikola'nın, Kudüs'te Katoliklere karşı Ortodoksları ayaklandırdığını ileri sürerek, Rusların Akdeniz'e inmesini istemeyen Fransa İmparatoru Üçüncü Bonapart'ı da, Türk-Rus Kırım Harbin'e sürüklediler. Kendi çıkarları için yaptıkları bu iş birliği, Türk milletine, mason Reşîd Paşa'nın diplomatik zafer

18.01.2023
24 0 0

İngilizlerin Osmanlıyı yıkma planları!..

İslam Düşmanları -16-Osmanlı devleti son zamanlarda, Avrupaya tahsil için talebeler ve devlet adamları gönderdi. Bu talebeler ve devlet adamlarından bazıları aldatıldı, mason yapıldı. Fen ve teknik öğrenecek olanlara, İslâmiyeti ve Osmânlı imparatorluğunu yıkma teknikleri öğretildi. Bunlardan imparatorluğa ve Müslümanlara en büyük zarârı dokunan ki

11.01.2023
38 0 0

Vehhabilik, İngilizlerin İslâmı yıkma planıdır!

İslam Düşmanları -15-İngilizlerin İslâmiyeti yok etme savaşında, vatanına, milletine dînine hizmet etmek isteyen Müslümânları aldatmak için kullandıkları en tesîrli silâhları, İslâmiyyeti asra uydurmak, modernleştirmek, İslâmiyyetin aslını ortaya çıkarmak propagandaları içinde, dinsizliği yerleştirmek idi. Büyük İslâm âlimi, Şeyhülislâm Mustafâ Sab

04.01.2023
32 0 0

İngilizajanıdin adamları!

İslam Düşmanları -14-Mısır'da Cemâleddîn-i Efgânînin, din adamı perdesi altında, İslâmı içeriden yıkmak propagandalarına aldananların en meşhûru Muhammed Abduh'tur. Abduh 1849'da Mısır'da doğdu ve 1905'te orada vefât etti. Bir müddet Beyrût'ta bulundu. Oradan Pâris'e gitti. Orada Cemâleddîn-i Efgânî'nin, masonlar tarafından çizilen çalışmalarına ka

28.12.2022
41 0 0

İslam âleminde İngilizlerin oyunları

İslam Düşmanları-13 Son üç asırda, Türk ve İslam âlemi, nerede bir ihanete uğramışsa, bunun altında mutlaka İngiltere vardır. Osmanlıyı yıkıp topraklarında 23 adet devlet kurdular. İngilizler, Birinci ve İkinci cihan harpleri sonunda, birçok memlekette, kendi hain planlarını yerine getiren ve menfaatlerini koruyan kimseleri işbaşına getirdiler. Bu

21.12.2022
33 0 0

Pakistan'da İngilizlerin çıkardığı fitneler!..

Zülfikâr Alî Butto'yu devirerek yerine geçen Ziyâ-ül-Hak'ı; İslâm düşmanlarının arzû ettikleri şeyleri yapmadığı için şehit ettiler!.. İslam Düşmanları -12-İngilizler, Hindistan'da dînî tedrîsâtı yok ederek, İslâmiyeti içeriden yıkabilmek için, Aligarh'da İslâm bilgilerinin öğretildiği bir medrese ve Aligarh İslâm Üniversitesini açtılar. Buradan di

14.12.2022
29 0 0

İngilizlerinçıkardığı fitneler!..

İslâmiyete düşmanlıklarını Müslümanların anlamaması için, Hindistân'ın "dâr-ül-islâm" olduğuna dâir fetvâlar aldılar!.. İslam Düşmanları -11-İngilizlerin İslâm âleminde çıkardığı fitneler hâlâ devam etmektedir. Buna misâl olarak Başvekil Musaddık zamanında, İran'da neşredilen (İttilâ'ât) mecmûasında okuduğumuz bir hâdiseyi zikredelim:Bir Kurban Ba

07.12.2022
39 0 0

Gandidönemi ve İngilizler...

İslam Düşmanları -10-Mahatma Gandi, Hindistan'ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideridir. Tahsîlini İngiltere'de yaparak, Hindistan'a dönmüştür. Hıristiyanlaştırılmış bir Hindlinin, hattâ Porbandar şehrinin başpapazının oğudur. 1893'te, Hindistan'daki bir İngiliz şirketi, onu Güney Afrika'ya gönderdi. Oradaki Hindlilerin ne

30.11.2022
37 0 0

Hindistan halkına yapılanlar!..

İslam Düşmanları -9-1925 senesinde Hindistan'ı ziyaret eden Fransız muharrir Marcelle Perneau neşrettiği kitabında diyor ki:"Hindistan'ın birinci şehri olan Kalküta'daki sefâlet hakkında, Pâris ve Londra'nın civârındaki batakhâne mahalleleri aslâ bir fikir veremez. Kulübelerde insan ve hayvanlar birbirine karışmış, çocuklar ağlıyor, hastalar inliyo

23.11.2022
36 0 0