Hasan Yavaş

Türkiye

Ana babaya mal ile yapılacakvazifeler

İmam-ı Nesefî hazretleri, evlâdının ana babasının sağlığında iken malı ile yapacağı on vazifeyi de şöyle bildiriyor:1. Evlat, kendinden önce ana babaya elbise almalıdır. Kendi yiyeceğinden iyisini onlara vermelidir.2. Ana baba uzakta iseler ziyaretlerine gitmelidir. Ana baba ve mahrem akrabaları ziyaret etmek vâcibdir. Hiç olmazsa, selam göndererek

Ana babaya 'kalple' yapılacakvazifeler

İmam-ı Nesefî hazretleri, sağlığında iken evlâdının ana-babasına karşı kalbiyle yapacağı on vazifeyi şöyle bildiriyor:1. Ana-babaya acımalı, onlara çok merhamet etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Merhamet etmeyene, merhamet edilmez, acımayana acınmaz.) Müslim2. Ana-babayı sevmelidir. Her fırsatta ana-babanın ellerini öpmeli, sevdiğini hisset

Ana-babaya, 'dil' ile yapılacakvazifeler...

İmam-ı Nesefî hazretleri, Ana-babanın evladı üzerinde seksen kadar hakkı olduğunu bildiriyor. Sağlığında olan kırk haktan dil ile onlara karşı yapacağı on vazifesi şunlardır:1. Ana-babaya yumuşak söylemeli, tevazu etmeli ve hizmet ederken öf bile dememelidir. Hak teâlâ buyuruyor ki: (Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi d

Ana-babaya, evladın yapacağı hizmetler...

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Ana-babası, yanında ihtiyarladığı halde, (rızalarını alamayıp) Cenneti kazanamayanın burnu sürtsün." İmam-ı Nesefî hazretleri bildiriyor ki: Ana-babanın evladı üzerinde seksen kadar hakkı vardır. Sağlığında olan kırk haktan onu beden ile onlara yapacağı hizmetlerdir. Başlıcası şunlardır:1. Hizmet ederek rızalarını alm

Ana-babaya hizmeti ibadet bilmelidir...

Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm, Tûr-i sînâda Hak teâlâ hazretleri ile konuşurken, (Yâ Rabbî! Âhirette benim komşum kimdir) diye sordu. Hak teâlâ buyurdu ki, (Yâ Mûsâ! Senin komşun, falan yerde bulunan falan kasaptır!) Mûsâ aleyhisselâm kasabın yanına giderek beni misâfir eder misin dedi. Yanında misâfir oldu. Yemek zamanı gelince kasap, bir parça et pi

Ana-babanın, evlâdıüzerinde hakları çok büyüktür...

Ana-babasını râzı eden kimse için, Cennette iki kapı açılır. Ana-babası, kendinden râzı olmayan kimse için de Cehennemde iki kapı açılır. Bir kimsenin ana-babası zâlim dahî olsalar, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak câiz değildir. Hak teâlâ buyurdu ki: (Yâ Mûsâ! Günâhlar içinde bir günâh vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da,

Kul haklarından çok sakınmalıdır

Duaların ve herhangi bir amelin kabûl olunmasının şartı ve sebebi beş şeydir: İmân, ilim, niyet, ihlâs ve kul hakkı bulunmamaktır...Önce, Ehl-i sünnet itikâdında olmak, sonra yapılacak ibâdetin sıhhatinin şartlarını bilmek lâzımdır. Bir amelin, ibâdetin sahîh olması başkadır, kabul olması başkadır. İbâdetlerin sahîh olmaları için, kendilerine mahsu

Başarının da sırları vardır...

Sır, söylenmemesi gereken şeylerdendir. Sırrını saklamasını bilmeyen başarılı olamaz. Başarının sebeplerinden birisi de sır sahibi olmaktır. Sırrını açıklayan kimse çok defa söylediğine pişman olur, üzülür, amma iş işten geçmiş olur. İnsan, söylemediği sözün hâkimidir. Mal ve eşya korumasında emin olunan kimselerin çoğu, sır saklamada emin olunamaz

İktisat, rahat geçimin yarısıdır

Müslümanın, hiçbir zaman vazgeçemeyeceği hayat düsturlarından biri de, işlerinde istihâre, istişâre ve iktisat etmesidir. Bu hususta sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdular: (İstihâre eden, mahrum kalmaz. istişâre eden, pişman olmaz. İktisat eden, darlık çekmez) Taberani.Bunun için her Müslüman, yapmayı düşündüğü mühim bir işi için önce istihâre yap

İstihâre eden mahrum kalmaz

Peygamber efendimiz, (İstihâre eden, mahrum kalmaz. İstişâre eden, pişman olmaz. İktisat eden, darlık çekmez) ve yine, (İstihârede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alâmettir) buyurdular.Yapılacak her iş için istihâre yapmak sünnettir ve mübarektir. İstihâre, bir işin hakkında hayırl