Hasan Koç

Yeni Asya

Oğlum Paşa olsun

Müslümanların en büyük sorunu hâline gelen sekülerleşme yani diğer bir ifadesiyle tam olarak dünyevileşme hastalığı tercihlerimizi belirliyor.Özellikle çocuklarımız hakkında vereceğimiz kararlarda fâni dediğimiz dünya yönü ağır basarak maneviyatın üstüne çıkıyor. Yani çocuklarımızı kendi ellerimizle sekülerleşmenin içine atıyoruz. Dinini dâhi unutt

Afyonkarahisar'da yaz Kur'an kursu

Kız çocuklarımıza yönelik devam eden yaz Kur'an kursumuzda son günler.Heyecan, şevk ve gayretle devam eden programımız da kız çocuklarım Kur'an-ı Kerim öğrenmekle birlikte Risale-i Nur, siyer ve adab-ı muaşeret derslerini de alıyorlar. Risale-i Nur'da öyle bir manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaya şevkle sevk etmek

Bir rol model olarak "muktesid ihtiyar"

Günümüzde özellikle gençlerin çok ilginç rol modelleri var. Fakat bu rol modeller genel olarak şekil olarak başkasına benzemek tarzında gerçekleşiyor.Bir sanatçıya, bir futbolcuya veya bir siyasetçiye benzemek için onun gibi giyiniliyor, saçlar onun gibi kestiriliyor, onun kullandığı eşyaları andıran malzemeler kullanılıyor. Yani hayata aksetmeyen

Hem tamir hem hareket

Hizmet-i imaniyede tamir ve hareket birbirini tamamlayan iki kavramdır.Bir şeyi tamir edebilmek için hareketsizlik değil aksine hareket devam ederken tamir edebilmek esastır. Mesela kalp ameliyatı yapan bir doktor kalbi durdurarak tamir etmiyor. Aksine kalbin hareketini güvence altına alarak tamire girişiyor. İman hizmetinde ortaya çıkan sorunları,

Gülmeler ağlamalara inkılâp etmeden

Sevinçli, neşeli ve mutlu bir insan bu vaziyetinin bir gereği olarak gülmek eyleminde bulunur.Gülmek ve güler yüzlü olmak dinimizce güzel karşılanan ve teşvik edilen bir durumdur. Yalnız bir şartla ki bu gülmekler sonunda ağlamalara inkılap etmesin. Sefahate, günahlara, çirkinliklere, adaletsizliklere, hukuksuzluklara, haksızlıklara gülünmesin. 'Ba

Risale-i Nur'un hatırı ve Bayramın hürmeti

Risale-i Nur talebelerinin şahs-ı manevisi içerisinde nefsi hissiyat ve insani kusurlarımızdan doğan hatalarımız ve bu hatalarımız sebebiyle kırgınlıklarımız olabiliyor.Hiçbir yerde hiçbir şey mükemmel yürümez. Hatalar, yanlışlar, eksik ve kusurlar her yerde bulunur. Önemli olan bunu fark edip yaptığımız tahribatları yeniden tamir edebilmektir. Nur

Okunan son sayfa

Hayatımız bir kalem olarak amel defterimizi kendi elimizle yazıyoruz. Dünyada yaptıklarımız veya yapmadıklarımız ahiretimizin şeklini ve vaziyetini belirliyor.Yani hayatımızı nasıl yaşadığımız hayatımızın nasıl son bulacağı açısından bize büyük ipuçları veriyor. Görebilen ve anlayabilen için başlangıç ile son arasında büyük bir bağlantı var. Hayat

Demokrasi hükümete düştüğü vakit

Bir kısım Müslümanlar öncelikle isminin yabancı bir kelime olmasından dolayı demokrasiye karşı yanlış bir tavır aldılar.Hâlbuki demokrasiyi; meşrutiyet, meşveret ve istişare olarak anlayıp yorumlasalardı uzun yolu kısa yapabilirdik. Bediüzzaman Said Nursi, şark aşiretlerinde yaptığı kanaatimce 'demokrasiyi talim ettirme gezisi'nin ana gündemi meşru

Fukara üzerinde hafifleşmek

Devlet ve vergi iki ayrılmaz kelime.Devlet varsa vergi, vergi varsa devlet var. Aslında vergi kötü bir şey değil. Ancak bazı sebeplerden dolayı bize iyi şeyler hatırlatmayan bir kelime hâline geldi. Çünkü gelir adaletsizliği içerisinde bir de alınan vergilerin adaletsiz oluşu, tahsil edilen vergilerin halka hizmet olarak dönmemesi, halkı ezecek der

Madde geride ruh ise önde

Ramazan-ı Şerif ayı ruhumuzun harekete geçerek maneviyatımızın maddiyata hâkim olduğu bir aydır. Zaten madde mahdum yani kendisine hizmet edilen değildir.Belki hâdimdir ki hakikatin tekemmülüne hizmet eder. Ancak dünyamızın maddileşme hastalığına tutulmuş olması maddeyi ve maddileşmeyi esas zannetmeye sebep olmuştur. Madde ve maddileşme konuşulur o