"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Hasan Koç Tüm Yazıları

51 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çocuklarımızı dünyaya vermek

Sadece dünya kazançlarını ve dünya rahatını hedefleyen hayatlar müşahede ediyoruz.Dünyaya ait olan işler insanların birinci meselesi olmuş. Ahir zamanda her şey dünyaya nâzır yönüyle değerlendiriliyor. Dünya hayatının saadeti ve lezzetinin sadece dünyaya çalışmakla kazanılacağı düşüncesiyle insanlarda durmak ve doymak bilmez bir koşuşturmaca var. B

Bugün
1 0 0

Manyetizmanın tesiri

Farkında olarak veya olmayarak etkisi altına girdiğimiz birçok hadise var.Bu hadiselere aşırı derecede ilgi göstermek ve nazarımızı onlardan çevirememek sebebiyle yaşananların tesiri altında kalıyoruz. Pencerelerden seyredip içlerine girmememiz gerekirken, bilemediğimiz ve çözümleyemediğimiz menfi bir tesir altında olayların bir aktörü haline getir

19.06.2021
4 0 0

Derman edelim derken

Bazı sorunları, sıkıntıları ve problemleri çözmek için ölçülü hareket etmek gerekmektedir. Ölçü kaybedildiği takdirde derman edilmek istenirken yeni sorunlara kapı açılabilir. Çözülmek istenen asıl mesele unutulup farklı konulara geçiş yapılır. Sorun giderilmek istenirken mevcut sorun çözülemediği gibi yeni sorunlarda eklenir.Biraz daha somutlaştır

13.06.2021
15 0 0

Padişah yerinde mahpus gibi oturuyorsa

Saltanat idaresinde bile padişahın halkın içinde ve halka yakın olması beklenir.Yani tek başınıza devlete sahip bile olsanız halkınız huzurlu değilse sizde huzurlu olamazsınız. Halkın maddî ve manevî saadetini sağlamaya bir mecburiyet hissedersiniz. Halkın ahvalinden uzak olan padişahların devlet idaresinde sorunlar yaşadığı tarihi bir gerçekliktir

09.06.2021
8 0 0

Fiilen demokrat olmak

Bu asırda insanların birçoğu demokrasi lehindedir ve demokrasiyi ister. Demokrasiye ait prensipler herkesçe savunulur ve bu prensiplerin güzelliğinden bahsedilir. İnsanların fikren demokrat olması çok iyi bir gelişmedir.Bediüzzaman, fikren demokrat olunmasını takdir etmekle birlikte fiilen demokrat olunmasının da ne kadar gerekli olduğundan bahsede

06.06.2021
11 0 0

İmtihana hazırlanınız

Her demokrasi bulunduğu ülkenin halkını imtihandan geçirir. Halkın kendi lehinde mi yoksa istibdat, baskı, zorbalık, hukuksuzluk tarafında mı olduğunu test eder. Ülkemiz insanı da birçok defa demokrasi imtihanına tâbi tutulmuştur. Bu imtihan sonucunda demokrasi ve istibdat taraftarlarının kimler olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Kimin hangi tercihi y

31.05.2021
14 0 0

Şimdiki hafiyeler eskisinden beterdir

Gerçek demokrasilerde devlet yapılanmasının sağlamlığı devletin şeffaflığı ile ölçülür.Bir devlet baştan aşağıya bütün unsurları ile ne kadar şeffaf ise o kadar da sağlamdır denilebilir. Ne zaman ki devlette şeffaflık kaybolur işte o zaman sarsıntı ve çürümeler başlar. Devlet içerisinde güç elde etmiş yapılar 'devlete hizmet ediyorum' savunması ile

27.05.2021
8 0 0

Önce reislerimiz mi ıslah olmalı

Dağ ve sahraları bir medrese yaparak şarktaki aşiretlere meşrûtiyeti ve hürriyeti anlatan Bediüzzaman Said Nursî, çok farklı suallere ikna edici cevaplar vermiştir.İçinde bulundukları vaziyetlerin ancak baştakilerin ıslah olması ile düzeleceğini düşünenler "En evvel rüesâmız ıslah olunmalı" diyerek bu meseleyi anlama gayretindedirler. 'Bizlerin bir

18.05.2021
12 0 0

Konuştuğumda hararet başlıyordu

Risale-i Nur eserlerinin tamamlanması ile birlikte Bediüzzaman Hazretleri'nin sesinin kısıldığı ve bazen de konuşma esnasında hararet başladığını Nurlar'dan okuyoruz.Risale-i Nurlar'ın kendisine hiç ihtiyaç bırakmadığını, bu sebeple konuşmaya lüzum kalmadığını ifade eden Bediüzzaman, talebelerini şahsına değil eserlerine yönlendirmiştir. Her bir e

05.05.2021
15 0 0

Şahs-ı manevî balını içmek

Risale-i Nur mesleği şahs-ı manevî esaslı bir hizmet tarzına sahiptir. Bu hizmet tarzı sayesinde Nurlar bütün kalplere yerleşmiştir. Her bir ferdin iman hizmetine olan alâkadarlığı ile fedakârlığı en yüksek dereceye çıkmıştır. Şahs-ı manevî namına hareket edenin her yerde sözü geçer ve her zeminde rahatlıkla yol alır.Çok ruhların imtizacından ve te

25.04.2021
13 0 0