Hasan Koç

Yeni Asya

Şimdiki hafiyeler eskisinden beterdir

Türkiye Büyük Meclisi'ne sunulmaya hazırlanan 9.Yargı Paketinin taslak metninde etki ajanlığı başlığı ile yer alan düzenleme kamuoyunda tartışma meydana getirdi.Bu düzenleme TCK'nın 328. Maddesinde tanımlanan "casusluk" ve 339. Maddesinde düzenlenen "Devletin güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" suçlarına ek olarak yeni bir suç tanımı

Ağlatan vefatlar

Vefatlar zahiren ayrılık göründüğünden kalbimize hüzün verip gözümüzden de yaşlar akıtıyor.Fakat iman sayesinde bu geçici firakın sonunda ebedi bir kavuşmak olduğunu bilmek her türlü acımızı gideriyor ve onun yerine ferah ve huzur veriyor. Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hâfız Ali, hapiste Meyve Risalesi'ni kemâl-i aşkla yazarken v

Kudüs ve Afyon şehri

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Afyon Hapishanesinde yapılan zulüm ve zehirlemeler ile talebelerine karşı gerçekleştirilen çeşitli eziyet ve sıkıntılar Tarihçe-i Hayat eserinde genişçe yer bulmaktadır.Henüz 22 yaşındayken Volkan Gazetesini çıkarmaya başlayan Nihat Yazar, gazetesinde "Bediüzzaman'ı Zehirlediler" Başlıklı bir yazı kaleme alır. Bu

İstihkak nazara alınmazsa

İnsan, başına gelen bir musibette öncelikle kendi hâl ve vaziyetine bakmalıdır. "Acaba yaşadığım bu hadisede benim kusurum var mıdır" diyerek başta nefsini kontrol etmelidir. Yaşadıklarını hak edici ve kadere fetva verici vaziyetlerini gözden geçirmelidir."İstihkak nazara alınmayarak, Hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır. Ve kuvvetine,

Zulüm ve zarar etmemek

Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan şefkat etmekle birlikte zulüm ve zarar etmemek bize önemli vazifeler yüklüyor.Öncelikle ehemmiyetli hizmetlerimizin bulunduğu dar daire dediğimiz aile hayatımızdan başlayarak sosyal hayatın her noktasında bu hususa göre hareket etmek gerektir. Hatta siyasi hayat içinde bu düsturun uygulanması da elzemdir.

Adliye eliyle yürümek

Birileri yanlış yaparken yaptıkları yanlışlara kılıf olarak adliyeyi ve adaleti kullanırlar.Kendi menfi amaçlarına ulaşmak ve menfaatlerine kavuşmak için adaletin yüce esaslarını tarumar ederler. Hiçbir tesir altına girmemesi ve hiçbir tarafgirliğe kapılmaması gereken adalet müessesesini rencide edecek davranışlarda bulunurlar. Adalet gibi kutsi bi

Kendini gösterme hastalığı

Bu asırda orta çıkan çeşitli maddi hastalıklar olduğu gibi yine bu asırda artarak yaygınlaşan çeşitli manevi hastalıklarda var.O hastalıklardan birisi de kendini başkalarına gösterme hastalığıdır. Bu yüzden sokakta gördüğümüz insanların birçoğu kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor. İnsanlar kendisi ile barışık olmadığı gibi aksine kendi

O kapıyı kapatsalardı

Din hizmeti sadece ihlâs ile olabilecek bir hizmettir.Allah'ın (c.c.) dinine hizmet etmek isteyen insanlar bu vazifeyi hiçbir dünyevi çıkar ve beklenti içerisinde olmadan yapmalıdırlar. Elmas kıymetindeki iman hakikatlerini dünyanın kırılmaya mâhkum cam şişelerine değişmemelidirler. Dünya işlerine alet ve basamak yapmamalıdırlar. Dünya menfaatlerin

Namaz, günün şeklini değiştirir

İnsan yaratılış itibarıyla değişimden yana bir varlık.Fakat bazen fıtratında olan bu değişim gücünü ve isteğini unutarak dar kalıpların içerisine kendisini hapsediyor. Alışılmış düşünceler, sabitlenmiş fikirler, kısır duygular içerisinde sürüklenip gidiyor. Kendi akıl, kalp ve ruh dünyasına dışarıdan akıp gelen şeyler eğer sıkıcı ise sıkıntılı, mut

Oğlum Paşa olsun

Müslümanların en büyük sorunu hâline gelen sekülerleşme yani diğer bir ifadesiyle tam olarak dünyevileşme hastalığı tercihlerimizi belirliyor.Özellikle çocuklarımız hakkında vereceğimiz kararlarda fâni dediğimiz dünya yönü ağır basarak maneviyatın üstüne çıkıyor. Yani çocuklarımızı kendi ellerimizle sekülerleşmenin içine atıyoruz. Dinini dâhi unutt