"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Hasan Koç Tüm Yazıları

61 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Afganistan'da terör saldırıları

Ülkenin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Afganistan'da güvenliğin arttığına dair televizyon ekranlarında Taliban lehine erken bir propagandaya başlanmıştı.Ülkede herkesin sokakta rahatça yürüyebildiği, yollarda ulaşım güvenliğinin sağlandığı, güvenlik açısından korkuların kalktığı söyleniyordu. En son Kabil Havaalanı dışında IŞİD terör örgütü

31.08.2021
16 0 0

Afganistan'da kurulmaya çalışılan siyah çadır

Bütün İslâm âlemi Taliban terör örgütüne yüksek sesle şu soruyu sormalı:"Umum kemâlâtı câmi, bütün nev-i beşerin hissiyat-ı âliyesini besleyecek mevaddı muhît olan kasr-ı nurânî-yi İslâmiyeti, ne cür'etle mâtem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevîlere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz" (Tarihçe-i Hayat) Her türlü

25.08.2021
16 0 0

Taliban'ın dine verdiği büyük zarar

Sözde din adına hareket ettiğini söyleyen Taliban örgütünün idare edenler bilinçli olarak İslâm dinine zarar vermekte ve bu yolda fakir, cahil ve muhtaç insanları kullanmaktadırlar. Birkaç yüz dolar karşılığında topladıkları insanları kendi menfi amaçları doğrultusunda istihdam eden bu örgütün dışardan finanse edildiği açıkça ortadadır.Şeriat ismin

22.08.2021
16 0 0

Canlı bir mektup

Risale-i Nur'un her hakikatini büyük bir özen ve hassasiyetle hayatına taşıyan Nur Talebeleri birer canlı mektup hükmündedir. Bu sebeple satırdan okuduğunuz hakikatleri onların hâl ve hareketlerinde de aynen temaşa edebilirsiniz.Kabul, tasdik ve tatbik hususunda yüksek bir gayrete, mükemmel bir ciddiyete sahiptirler. Eserlerden okuduğu dersleri hay

19.08.2021
27 0 0

Bir kısım büyüklerin cebir kuvveti

Büyüklerin büyüklüğünü gösteren onların adalet ve şefkatle muamele etmesidir.Cismen veya makam sahibi olmak sebebiyle büyüklüğüne güvenip cebirle kuvvetini göstermeye çalışmak o büyükleri küçülten bir davranıştır. Büyüklüğünü hissettirmenin ancak kuvvete başvurarak olacağını düşünmek büyük bir yanlıştır. "Zaman-ı sabık, vahşet ve cehaletinizi istih

29.07.2021
25 0 0

Nefh-i sûr-u İsrafil gibi hayatlandırıyor

İnsanlığın ölümden sonra dirilişi Hz. İsrafil'in (as) sûra üflemesi ile başlayacak.O büyük günde sûru işitenler haşir meydanında toplanacak ve adalet mizanıyla karşı karşıya kalacak. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri insanları manen diriltip canlandıran hürriyet ve adalet hakikatini Hz. İsrafil'in (as) sûruna benzetiyor. İnsanlar, hürriyet ve adale

26.07.2021
25 0 0

Yıldız Sarayı'ndan günümüze saray siyasetleri

II. Abdülhamid'in Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra yönetim merkezi olarak seçtiği ve otuz üç yılını geçirdiği Yıldız Sarayı hem bir yönetim merkezi hem de padişahın yaşama alanıydı.Devletin idarî merkezi olarak yapılandırılan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid'in siyasî ve politik anlayışına paralel bir doğrultuda gelişim göstermiştir. Bi

09.07.2021
20 0 0

Bediüzzaman'dan bir Avrupa tahlili

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin Avrupa tahlili içerisinde hiç bahsedilmeyen bir husus vardır ki bu husus Batı ahlâkında benimsenmiş olan düello uygulamasıdır."Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada, düello gibi çok şiddetli vasıtalarla, açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına p

05.07.2021
27 0 0

Risale-i Nur'da Z kuşağı

Z kuşağı olarak ifade edilen yeni nesil gençliği bizlere yanlış tanıtılıyor.Z kuşağı ferdî hareket eden, toplumdan soyutlanmış, sadece eğlenmeyi seven gençler olarak gösteriliyor. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri'nin "Bize bir nesl-i cedîd lâzımdır" diyerek haber verdiği bu gençler, gösterildiğinden çok farklı. Gençlerle bağımızı ve bağlantımızı güçl

03.07.2021
29 0 0

Şahs-ı manevinin kuvveti

Risale-i Nur Talebelerinin şahs-ı manevisine karşı yapılan bazı hücumlar vardır ki bu hücumlar şahs-ı manevinin kuvvetini test etmek için kullanılır. Özellikle fitne ve yalan üzerine bina edilmiş saldırı yöntemlerine karşı şahs-ı manevinin nasıl bir tepki vereceği ölçülmektedir.Bu saldırılara karşı şahs-ı manevî ihlâsı, uhuvveti ve muhabbeti koruya

30.06.2021
27 0 0