Hasan Güneş Tüm Köşe Yazıları

13 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Gençlerle okuma programından notlar

Risale-i Nur Eğitim Merkezinin bu seneki programını kısmen de olsa hem seminerci hem de izleyici olarak üç dört gün takip etme imkânı buldum.Programa katılma şartlarından birisi de Risale-i Nur Külliyatını en az bir defa okumuş olmak gerekiyordu. Yirmi bir günlük program büyük bir titizlikle hazırlanmış ve her noktaya dikkat edilmişti. Program önc

03.09.2022
33 0 0

Genişleyen NATO ve yeni tehlike

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi dünya siyasetindeki en önemli hadiselerden birisi. NATO'nun tehlike tanımlaması da siyasi ve askeri sahada yeni kilometre taşlarından birisi olacak.Putin'in Ukrayna'yı işgal emri vermesi yeni bir milat oldu. Kafkasya'da, Gürcistan'da ve Suriye'de işgaller ve operasyonlar yapan Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'de

07.07.2022
37 0 0

Bir yönetim şekli olarak fakirleştirme

Ekonomide ve siyasette ne kadar "serbestiyet ve hürriyet" denilse de devletler her şeyi zabturabt altında tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu şekliyle de ekonomi siyaset için bir araç olmaktan kurtulamıyor.Tarih boyunca hep sorulmuştur: refah içindeki bir toplum mu kolay yönetilir yoksa fakir bir toplum mu Bu sorunun kolay ve tek bir cevabının o

28.06.2022
36 0 0

Mütefekkirane meşveret

Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde emredilen ve onun zamanımızdaki muazzam tefsirinde en önemli prensiplerden sayılan tefekkür ve meşveret çağımızdaki problemlerin çözümü için vazgeçilmezdir.İnsanoğlunun en önemli hususiyetlerinden birisi de zaaflarını telafi edecek akıl yürütme ve yardımlaşmanın çok geniş bir sahaya yayılmış olmasıdır. İnsanın k

20.05.2022
40 0 0

Ukrayna ve işgallerin sonu

Ukrayna'da Putin'in askerleri ezici güçleriyle saldırmaya devam ediyor.Halk hürriyet ve demokrasi için zorluklar içinde direnmeye devam ediyor. Eli silâh tutanlar sokak sokak mahallerini ve evlerini müdafa ediyor. Milyonlarca kadın, çoluk-çocuk ve yaşlı ise metrolarda ve sığınaklarda açlık tehlikesiyle korku ve dehşet içinde bekliyor. Yalnız bırak

02.03.2022
66 0 0

Saadet Partisi ziyareti

İstanbul Yeni Asya Siyasî Komisyonu olarak siyasî partilerin il teşkilâtlarını ziyaretlere devam ediyoruz. Bilindiği gibi önceki ziyaretimizi Demokrat Parti'ye yapmıştık.İkinci ziyaretimizi Saadet Partisi'ne yaptık. Ziyaret heyetimizde Fuat Yapalak, Süleyman Demir, Said Özen, Sadullah Özen, Mustafa Başkarcı, Aytekin Coşkun ve Adem Başkaya vardı. SP

22.02.2022
60 0 0

Refet Kavukcu'nun ardından... Nur'un Sanatkarları nerede

Nur'un Ressamı ve Sanatkarı Refet Abiyi Rahmet-i Rahman'a uğurladık.Bu dünyada vazifesini tamamlayıp tablolarda çok tasvir ettiği hayat yolculuğunun çok önemli bir safhası olan berzah âlemine göçtü. Üç-dört ay önce bir grup arkadaş ile kendisini Erzincan'da evinde ziyaret etmiş hayır duâsını almıştık. Cenab-ı Hak (cc) gani gani rahmet eylesin. Ref

14.02.2022
68 0 0

Enerji krizi

Malûm Birinci Dünya Savaşı da neredeyse enerji savaşı gibiydi.Bütün petrol ve doğal gaz bölgelerini kaybetmiştik. Son olarak Musul-Kerkük ve Batum'dan da talimatla çekilince kavga bitmişti. "İslâm'dan taviz" garantisini de zaman gösterdi. Enerji paylaşımı dünyanın en önemli problemi olmaya devam ediyor. Son dönemdeki aşırı zamlar ve kesintiler hadi

29.01.2022
64 0 0

Siyasetten teröre Batı'dan gelen cereyanlar

Bediüzzaman Hazretleri geçen asrın başlarında Batı'dan gelen cereyanları dikkat çekici ifadelerle tarif eder, ayırımını yapar ve tehlikelere ve fırsatlara dikkat çeker.Son birkaç asırdır artık dünyanın merkezi Avrupa'dır daha doğrusu Batı'dır. Fikirden sanata, teknolojiden eğitime, ticaretten ekonomiye, askeriyeden siyasete kadar faaliyetin kahir e

17.11.2021
69 0 0

Bağımsızlık ve meşveret

Eski dönemlerde krallar ya da padişahlar başbakan veya sadrazam seçerken din adamlarını ve askeri zapturapt altına alabilecek kabiliyetlerine ve irtibatlarına dikkat ederlerdi.Batı'da bu, kilise ve askerlerdi. Bizde ise ulema ve umera olarak bilinirdi. Bilindiği gibi umera, emirler yani askerler müessese olarak zaten hep vardı. Vaktiyle vali gibi b

03.07.2021
112 0 0