Hasan Güneş Tüm Köşe Yazıları

10 yazı listeleniyor

Mütefekkirane meşveret

Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde emredilen ve onun zamanımızdaki muazzam tefsirinde en önemli prensiplerden sayılan tefekkür ve meşveret çağımızdaki problemlerin çözümü için vazgeçilmezdir.İnsanoğlunun en önemli hususiyetlerinden birisi de zaaflarını telafi edecek akıl yürütme ve yardımlaşmanın çok geniş bir sahaya yayılmış olmasıdır. İnsanın k

20.05.2022
9 0 0

Ukrayna ve işgallerin sonu

Ukrayna'da Putin'in askerleri ezici güçleriyle saldırmaya devam ediyor.Halk hürriyet ve demokrasi için zorluklar içinde direnmeye devam ediyor. Eli silâh tutanlar sokak sokak mahallerini ve evlerini müdafa ediyor. Milyonlarca kadın, çoluk-çocuk ve yaşlı ise metrolarda ve sığınaklarda açlık tehlikesiyle korku ve dehşet içinde bekliyor. Yalnız bırak

02.03.2022
30 0 0

Saadet Partisi ziyareti

İstanbul Yeni Asya Siyasî Komisyonu olarak siyasî partilerin il teşkilâtlarını ziyaretlere devam ediyoruz. Bilindiği gibi önceki ziyaretimizi Demokrat Parti'ye yapmıştık.İkinci ziyaretimizi Saadet Partisi'ne yaptık. Ziyaret heyetimizde Fuat Yapalak, Süleyman Demir, Said Özen, Sadullah Özen, Mustafa Başkarcı, Aytekin Coşkun ve Adem Başkaya vardı. SP

22.02.2022
33 0 0

Refet Kavukcu'nun ardından... Nur'un Sanatkarları nerede

Nur'un Ressamı ve Sanatkarı Refet Abiyi Rahmet-i Rahman'a uğurladık.Bu dünyada vazifesini tamamlayıp tablolarda çok tasvir ettiği hayat yolculuğunun çok önemli bir safhası olan berzah âlemine göçtü. Üç-dört ay önce bir grup arkadaş ile kendisini Erzincan'da evinde ziyaret etmiş hayır duâsını almıştık. Cenab-ı Hak (cc) gani gani rahmet eylesin. Ref

14.02.2022
39 0 0

Enerji krizi

Malûm Birinci Dünya Savaşı da neredeyse enerji savaşı gibiydi.Bütün petrol ve doğal gaz bölgelerini kaybetmiştik. Son olarak Musul-Kerkük ve Batum'dan da talimatla çekilince kavga bitmişti. "İslâm'dan taviz" garantisini de zaman gösterdi. Enerji paylaşımı dünyanın en önemli problemi olmaya devam ediyor. Son dönemdeki aşırı zamlar ve kesintiler hadi

29.01.2022
38 0 0

Siyasetten teröre Batı'dan gelen cereyanlar

Bediüzzaman Hazretleri geçen asrın başlarında Batı'dan gelen cereyanları dikkat çekici ifadelerle tarif eder, ayırımını yapar ve tehlikelere ve fırsatlara dikkat çeker.Son birkaç asırdır artık dünyanın merkezi Avrupa'dır daha doğrusu Batı'dır. Fikirden sanata, teknolojiden eğitime, ticaretten ekonomiye, askeriyeden siyasete kadar faaliyetin kahir e

17.11.2021
40 0 0

Bağımsızlık ve meşveret

Eski dönemlerde krallar ya da padişahlar başbakan veya sadrazam seçerken din adamlarını ve askeri zapturapt altına alabilecek kabiliyetlerine ve irtibatlarına dikkat ederlerdi.Batı'da bu, kilise ve askerlerdi. Bizde ise ulema ve umera olarak bilinirdi. Bilindiği gibi umera, emirler yani askerler müessese olarak zaten hep vardı. Vaktiyle vali gibi b

03.07.2021
75 0 0

Filistin ve İslâm dünyası

Filistin hem İslâm dünyasının hem de insanlığın kanayan bir yarası.Yıllar önce Filistin kökenli genç bir mühendisle bir projede bir hafta kadar beraber çalışmıştık. Mesleğinde iyiydi. İyi bir eğitim almıştı. Amerika'da yaşıyordu. Çalışma şartlarından bahsederken "en fazla bir sene daha çalışıp sabit bir işe gireceğim" demişti. "Bir hafta Türkiye,

30.05.2021
91 0 0

Mehmet Kutlular göçtü, dâvâsı devam ediyor

Kutlular Abiyi de baki âleme uğurladık.Ölüm hiçlik değil, yokluk değil; dünya zindanından Çennet bahçelerine bir geçiştir. "Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz dünyada, birimiz ahirette de olsa biz bir ve beraberiz." O da ahiret âlemine göçtü. Vefatlar kişileri, dâvâlarını ve o dönemi anlamak ve idrak etmek için önemli vesilelerdir. Kutlular Ab

11.05.2021
68 0 0

Mi'rac ve yaratılışın hülâsası

Mi'rac yaratılışın hem özeti, hem gayesi, hem de nihaî mertebesidir.Hz. Âdem (as) ile yeryüzüne inen insan ve insanlık Hz. Muhammed (asm) ile Rabbinin huzuruna tekrar çıkmıştır. Hz. Âdem (as) talim-i esma ile ilim ve hikmetin nüve ve özlerini öğrenmesiyle huzur-u İlâhide yüksek mertebesini ruhaniyete teyid ettirmişti. Melekler Hz. Adem'de (as) h

11.03.2021
70 0 0