Hasan Güneş Tüm Köşe Yazıları

5 yazı listeleniyor

Siyasetten teröre Batı'dan gelen cereyanlar

Bediüzzaman Hazretleri geçen asrın başlarında Batı'dan gelen cereyanları dikkat çekici ifadelerle tarif eder, ayırımını yapar ve tehlikelere ve fırsatlara dikkat çeker.Son birkaç asırdır artık dünyanın merkezi Avrupa'dır daha doğrusu Batı'dır. Fikirden sanata, teknolojiden eğitime, ticaretten ekonomiye, askeriyeden siyasete kadar faaliyetin kahir e

17.11.2021
13 0 0

Bağımsızlık ve meşveret

Eski dönemlerde krallar ya da padişahlar başbakan veya sadrazam seçerken din adamlarını ve askeri zapturapt altına alabilecek kabiliyetlerine ve irtibatlarına dikkat ederlerdi.Batı'da bu, kilise ve askerlerdi. Bizde ise ulema ve umera olarak bilinirdi. Bilindiği gibi umera, emirler yani askerler müessese olarak zaten hep vardı. Vaktiyle vali gibi b

03.07.2021
45 0 0

Filistin ve İslâm dünyası

Filistin hem İslâm dünyasının hem de insanlığın kanayan bir yarası.Yıllar önce Filistin kökenli genç bir mühendisle bir projede bir hafta kadar beraber çalışmıştık. Mesleğinde iyiydi. İyi bir eğitim almıştı. Amerika'da yaşıyordu. Çalışma şartlarından bahsederken "en fazla bir sene daha çalışıp sabit bir işe gireceğim" demişti. "Bir hafta Türkiye,

30.05.2021
56 0 0

Mehmet Kutlular göçtü, dâvâsı devam ediyor

Kutlular Abiyi de baki âleme uğurladık.Ölüm hiçlik değil, yokluk değil; dünya zindanından Çennet bahçelerine bir geçiştir. "Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz dünyada, birimiz ahirette de olsa biz bir ve beraberiz." O da ahiret âlemine göçtü. Vefatlar kişileri, dâvâlarını ve o dönemi anlamak ve idrak etmek için önemli vesilelerdir. Kutlular Ab

11.05.2021
41 0 0

Mi'rac ve yaratılışın hülâsası

Mi'rac yaratılışın hem özeti, hem gayesi, hem de nihaî mertebesidir.Hz. Âdem (as) ile yeryüzüne inen insan ve insanlık Hz. Muhammed (asm) ile Rabbinin huzuruna tekrar çıkmıştır. Hz. Âdem (as) talim-i esma ile ilim ve hikmetin nüve ve özlerini öğrenmesiyle huzur-u İlâhide yüksek mertebesini ruhaniyete teyid ettirmişti. Melekler Hz. Adem'de (as) h

11.03.2021
43 0 0