Hasan Aksay

Yeni Akit

Seçmen olmak

Fıtrat yüceliği ile insan, bu dünya mahlûkatının en üstünüdür. Aslanın olduğu yerde tilkiye söz düşmez. Bu dünya düzeninden iyilikten, kötülükten, "Ekmeli ve eşrefi mahluk olan insan" sorumludur. Fakat bu dünya, insanın görev yeri değil, imtihan yeridir. Şimdi bu şartlar altında, yani, "Kimin eli kimin cebinde" dendiği bir zamanda, "Seçmen olmak"

Yönetim ve siyasi sistem

Yönetim ve siyaset çok geniş bir saha içinde ve yaşanmış pek çok tecrübeleri içine alan kavramlardır. Bazen en küçük bir ihmal dahi tamiri imkânsız felaketlere dönüşebilir. Bu iki konuda, bütün tahminlerin ve hatta tecrübelerin, bu fani dünya şartlarında, yeterli bir imkân doğuramadığı önemli problemler önümüzde sıralanmaktadır. Kitaplık konuları

Teselli mantığı

Şubat 2024, yani 21. asrın ikinci çeyreğinin başı ile önemli bir mahalli seçimin sorumluluğunu taşıyoruz. Zaman ömürdür. Uzunca bir zamandır dünyanın önemli bir kesimi, Sanayi Devriminin, adeta bulutlu iklimiyle üzerine güneş doğmayan bir ada devletini; Avustralya'dan Kanada'ya kadar, "üzerinde güneş batmayan bir sömürge imparatorluğu" haline geti

Hedef, sistem ve uygulama

Sistem, hedef ve uygulamada; diğer bir ifadeyle maksat, yol ve yöntem değişikliği, özellikle sıklaşır ve zıtlaşırsa en küçük kurumlar dahi bu işe dayanamaz. Nitekim trafikte, "Makas atma" diye bir tabir var. Bu; öndeki arabaların yolunu keserek, trafik kurallarına aykırı haksızlıklarla ön alarak, başa geçme mücadelesidir. Haksızlıkların görerek bi

Vatan ve millette istikrar

İnsanların ilk tanışması; bir yerde karşılaşıp, ismen ve birbirini şeklen tanımaktan ibarettir. Fakat dostluk başladıktan sonra, karşılıklı birbirini etkileyerek, atasözünün, "Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim" dedirten tanıması da vardır. İnsanlar, kendilerini de, çoğu zaman aynaya baktıkları zamanki kadar şeklen tanır, o görüntüyü g

Seçimimiz hayırlı olsun

Büyüklüğü dikkate alınarak, "Asrın felaketi" de denen ve 13 milyon 500 bin insanımızı doğrudan etkileyen depreme, "Globalleşme Çağının" imkan ve zorluklarıyla son derece önemli olan bu büyük seçim de zaman bakımından eklenerek, insani yüceliğin tavrını netleştirme de hadiseler, imkan ve zaruretleriyle önemli bir rol oynamaktadır. Hatta dünyadaki u

Seçim, dar geçit midir

Seçim, dar geçit midir

İkaz ve şikâyetçi olmak

"Yalan haber Bağdat'tan geri döner" (Atasözü) Dünya geniş ve dünya nüfusu az iken insanların 85-90'ı herkesin birbirini tanıdığı köy veya kasabalarda yaşıyordu. İlk günden peygamberler zinciriyle ilahi dinin güzellikleriyle karşılaşmış insanlar, birbirinden öğrenecekleri ve birbirini ikaz etmesi gereken eksikleri olduğunu görmüştü. Mümin toplumla

Demokratik kavramlar

"Umarım ki, zamanın sonuna ve kıyamete kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar, çabamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde, insaflı bir gözle bakıp beni hayır ve dua ile anarlar, inşallah!" Mimar Sinan Kelimeler ve kavramlar, toplumda insanları birbirine yakınlaştırma, vahdet sağlamaya yardımcı olacak şekilde kullanılırlar. "Se