Hasan Aksay

Yeni Akit

Seçimimiz hayırlı olsun

Büyüklüğü dikkate alınarak, "Asrın felaketi" de denen ve 13 milyon 500 bin insanımızı doğrudan etkileyen depreme, "Globalleşme Çağının" imkan ve zorluklarıyla son derece önemli olan bu büyük seçim de zaman bakımından eklenerek, insani yüceliğin tavrını netleştirme de hadiseler, imkan ve zaruretleriyle önemli bir rol oynamaktadır. Hatta dünyadaki u

Seçim, dar geçit midir

Seçim, dar geçit midir

İkaz ve şikâyetçi olmak

"Yalan haber Bağdat'tan geri döner" (Atasözü) Dünya geniş ve dünya nüfusu az iken insanların 85-90'ı herkesin birbirini tanıdığı köy veya kasabalarda yaşıyordu. İlk günden peygamberler zinciriyle ilahi dinin güzellikleriyle karşılaşmış insanlar, birbirinden öğrenecekleri ve birbirini ikaz etmesi gereken eksikleri olduğunu görmüştü. Mümin toplumla

Demokratik kavramlar

"Umarım ki, zamanın sonuna ve kıyamete kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar, çabamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde, insaflı bir gözle bakıp beni hayır ve dua ile anarlar, inşallah!" Mimar Sinan Kelimeler ve kavramlar, toplumda insanları birbirine yakınlaştırma, vahdet sağlamaya yardımcı olacak şekilde kullanılırlar. "Se

İnsan ve siyaset

"Bazen önemsemediğimiz bir öksürük bile hastalık sebebi olabiliyorsa, ufak bir şaka dahi savaşın başlamasına sebep olabilir" Thomas Young Bütün mahlukat canlı ve cansız olarak iki grupta yer alırken, insan bütün bunların üstünde akıl, vicdan ve karar verme serbestliğine sahip, "ekmeli ve eşrefi mahluk" olma değerini seçme imkanlarıyla yaratılmıştı

Siyaset ve babamın vasiyet gibi sözü

"Bin işçiye, bir başçı" "Ver ekmeği ekmekçiye, yerse yarısını yesin" (İki Atasözü) İnsan, bu dünya mahlûkatının bütününden üstün kılınmış; iyilik için yüce değerlerle yaratılmış; bu geçici imtihan dünyasında da, ilahi din İslam'ın iman ve ahlakıyla donatılmış; yüce değerler sistemiyle her tür kötülüklerden uzak, iyilikler için şehadete hazırlanmış

İmtihan dünyası

"Hayatından ve toplumundan şikâyet eden, gerçekte kendinden şikâyetçidir" (Voltaire) Her imtihan, bir bilgi, ehliyet ve becerinin sağlayacağı iyilik derecesini elde etmek için yapılır. Okullar bilgi ve kabiliyet derecesini; meslek okulları, bilgi ve mesleki ehliyetini; göz muayenesi de gereken yardım derecesini anlamak için yapılır. Neticede imtih

Söz

"Söz ola, kese savaşı; söz ola, kestire başı" Söz, insani yüceliğin en önemli imkânlarından biridir. Aynı zamanda insani yüceliğe karşı, dürüstlüğe ve iyiliğe karşı kullanılan en tehlikeli silahlardan biridir. Söz; bilgi, düşünce, hikmet, ilim, irfan gibi insani yüceliği ifade etmeyi, insanlar arasında konuşup, görüşme ve anlaşmayı sağlayan en öne

Düşüncenin kemali

"Hedefe varmak için canını feda etmek, büyük insanların özelliklerindendir" Confucius Düşünce, direksiyona benzemez. Ama insani yüceliğin direksiyonu önemindedir. Çünkü hedefi o gösterir. Her konuda insana hedefi ve tabii yolunu gösteren bu imkanın sağlığı ve kemali, hayati önem taşır. Onun için insan düşüncesini her şeyden önce, manevi ve maddi d