Feyzullah Ergün Tüm Köşe Yazıları

182 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Onuncu Deva

"Ey lüzumsuz merak eden hasta! Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır.Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Yani, hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes." Onuncu devanın anahtar kelimesi olan merak, negatif düşünceler, vesves

Bugün
7 0 0

Hastalar Risalesi'ni anlamaya doğru: Dokuzuncu Deva

"Ey Hâlıkını tanıyan hasta! Hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise, hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir.Ölüm, nazar-ı gaflet ve zahirî cihetinde dehşetli olduğundan, ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Bil ve kat'i iman et ki, ecel mukadderdir, tagayyür etmez." Dünya misafirhanesine gönderilen insan ile,

03.12.2022
20 0 0

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Sekizinci Deva

"Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar keffaretüzzzünup olduğu hadis-i sahihle sabittir.Hem hadiste vardır ki: "Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker." Günah kirleriyle kararan kalbin derinliklerinde, ruh ve maneviyat dünyasınd

26.11.2022
27 0 0

Hastalar Risalesi'ni anlamaya doğru: Yedinci Deva

"Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilâhiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilâkis tattırıyor, ziyadeleştiriyor.Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl-i hakikat müttefikan diyorlar ki: "Her şey zıddıyla bilinir." Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılm

19.11.2022
18 0 0

Hastalar Risalesi'ni anlamaya doğru: Sırlı Altıncı Devam

"Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıztırap çeken kardeşim! Bu dünya eğer daimî olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevî kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım."Hastalık ve musibetlere imanın geniş dairesinden bakıp, değerlendiren Bedi

12.11.2022
15 0 0

Hastalar Risalesi'ni anlamaya doğru: Altıncı Deva

"Ey elemden teşekki eden hasta! Senden soruyorum: Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve belâ ve elemli vakitlerini tahattur et.Herhâlde ya 'oh', ya 'ah' diyeceksin. Yani, ya "Elhamdülillah şükür" veyahut "Vahasreta, vaesefa!" kalbin ve lisanın diyecek.." Altıncı devada, elem ve sıkıntılardan devamlı şikayette bulunan hasta

06.11.2022
30 0 0

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Beşinci Deva

"Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahîdir, bir hediye-i rahmanîdir.Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsiz olduğum halde, bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki, hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahireti düşünmeye başlıyo

31.10.2022
17 0 0

Dördüncü deva

"Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır.Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgâhlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder." Musibet ve hastalıklarla yıpranıp, hasar gören vücudumuzun hayat kalitesindeki d

23.10.2022
32 0 0

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru-4: Dördüncü Deva

"Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır.Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgâhlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder." Musibet ve hastalıklarla yıpranıp, hasar gören vücudumuzun hayat kalitesindeki d

23.10.2022
26 0 0

Üçüncü deva - Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru - 3

"Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakte yuvarlanması şahittir."Canlıların en mükemmeli olarak, mucize bir organizasyonla anatomik yapı ve fizyolojik faaliyetlerin İlâhî programla dizanyn edilmesi sonucu yaratılmı

16.10.2022
32 0 0