"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Feyzullah Ergün Tüm Yazıları

115 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Doktor Sadullah Nutku'dan tavsiyeler (2)

12) Sindirim sisteminin sıkıntılı bir hastalığı olan ve tıp dilinde CONSTİPATİON olarak bilinen kabızlık, çoğunlukla bağırsak peristaltiğinin (hareketinin) azalmasıyla meydana gelir.Kimyevî uyarılar ve sinir sisteminden kaynaklanan psikolojik etkilerin rolü vardır. Gıdalara göre bağırsakların peristaltiği değişiklikler gösterir. İnsanların selülozu

16.06.2021
8 0 0

Doktor Sadullah Nutku'dan sindirim sistemi tavsiyeleri (1)

Dünya hayatından mecma-ı ahbab tarafına göç eden, Nur kervanının kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktorlarından ve hayatını Risale-i Nur'un şahs-ı manevî havuzunda ihlâslı hizmetleriyle eriten unutulmazlardan Doktor Sadullah Nutku Ağabeyin aziz ruhuna rahmetlere vesile olacağı niyetimizle, mevcudu bulunmayan bir eserinden kısa bilgileri

09.06.2021
6 0 0

Sağlıksız beslenmenin ruh sağlığına yansımaları (2)

Beslenme ihtiyacımızın karşılanmasında yaşanan ve hayatın her anını olumsuz etkileyen en büyük problem, gıda maddelerine karıştırılan kimyevî katkı maddeleri ile genetiğine müdahale edilerek, özellikleri değiştirilen gıda diyemeyeceğimiz, fıtrî olmayan yiyecek maddeleridir.Özellikle çocuklarla gençlerin severek tükettiği, geleneksel gıda ve çerez o

02.06.2021
10 0 0

Sağlıksız beslenmenin ruh sağlığına yansımaları (1)

Yaşadığımız zaman diliminde gerçekleşen sosyolojik değişiklikler ve teknolojinin getirdiği kolaylıklar sonucu, temelinden bozguna uğratılan beslenme ihtiyacı, insan organizmasında birçok akut ve kronik hastalığa sebep olduğu gibi, psikolojik denge ve ahlâk yapısında erozyonlara kaynaklık etmektedir.Yoğun şekilde artan göçler ve şehirleşme sonucunda

26.05.2021
9 0 0

Mehdi el Yemenî'den hikmetler (5)

Sağlıklı hayatın uyulması gereken önemli kurallarından birisi de, hareket sisteminin düzenli faaliyetidir.İ'LEM, insan beslenme ihtiyacını karşılarken, midede sindirelemeyen bir takım yemek fazlalıklarının kalacağı kaçınılmazdır. İnsan düzenli gıdasını aldıktan sonra, belirli zaman aralıklarında hareket etmeyerek, hareketsiz bir hayat tarzını terci

19.05.2021
14 0 0

Grek filozofları Arapların fetihleri sayesinde selâmete erdiler

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar, ortaçağ boyunca Avrupa'nın en güzel ve en müreffeh medeniyeti kurulacak ve gelişecektir. Kuzeyin halkları din savaşlarıyla birbirini kırıp geçirir ve barbar kabileler hâlinde hareket ederken, İspanya'nın nüfusu otuz milyonu haydi haydi aşıyordu. O ins

12.05.2021
12 0 0

Arapların, İspanya seferi sadece bir fetih değil, bir medenîleştirme seferiydi

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergünİspanya'da yeniden canlanış Kuzey'den barbar sürüleri ile gelmedi. Tam aksine bu canlanma Güney'den gelen fatih Araplar sayesinde oldu. Aslında bu bir fetih değil, daha ziyade medenileştirici bir seferdi. Doğar doğmaz zafere koşan, insanı hayrette bırakacak ölçüde yönü hızlı ilerlem

11.05.2021
15 0 0

Endülüs medreselerinde yalnız tedrisat değil, ilmî araştırmalar da yapılırdı

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünEndülüs medreseleri tam manasıyla yüksek üniversitelerdi. Onlarda yalnız tedrisat değil, ilmî araştırmalar da yapılırdı. Avrupalılar onları taklit ederek üniversiteler açtılar. 1220'de Kardinal Konrad, Monbelie Tıbbiyesi'ni kurdu. Burada İbn-i Sinâ ve İslâm filozofları okutulurdu. Y

10.05.2021
15 0 0

Razi'nin keşifleri tıp âleminin şaheserleri sayılır

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünEbubekir Râzi, Bağdat'ta inşa edilecek bir hastahanenin yerini tesbit için, her semte etler astırmış ve az çürümeye elverişli olan yere hastahaneyi yaptırmıştır. Bu, hastalıklarla taaffünün (küflenme) birbirine yakınlığını ifade eden bir görüştü. İşte bu görüş, Pastör'ü müjdelemişti

09.05.2021
12 0 0

Müslümanlar tarafından İspanya'nın fethi, İspanya için iyilik oldu

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergünİslâm'ın fethi İspanya için bir iyilik oldu. Çünkü bu fetih önemli bir sosyal devrim meydana getirdi; ülkeyi yüzyıllardır inim inim inleten dertlerin büyük bir kısmını ortadan kaldırdı. Müslümanlar şu usûle göre yönetiyorlardı: vergiler, eski yönetimlerinkine nispetle tamamen aşağıy

08.05.2021
17 0 0