Feyzullah Ergün

Yeni Asya

Kur'an sofrasından tefekkür meyveleri -5

Akıl ve kalplere iman kapılarını açan Nahl Suresinin 11. Ayetinde: "(Allah) onunla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzüm bağları ve her çeşit meyvelerden bitirir.Muhakkak ki bunda, düşünecek bir topluluk için (Allah'ın varlığına ve birliğine elbette deliller vardır." Buyurulmuştur. Ayet-i Kerimeyi izah ederken Bediüzzaman Hazretleri: "Aklı buluna

Kur'an sofrasından tefekkür meyveleri - 4

Tane ve çekirdeklerin, her türlü bitkinin insanlar ve hayvanlar gibi bitki ile gıdalanan veya madenler ve diğerleri gibi bitkilere gıda olarak onlara dönüşecek ve aynileşecek olan her şeyin bitkiselliğini, bitkisel gücünü, yetişme ve gelişme özelliğini fiile çıkardık. ()Buğday, arpa, çavdar gibi tahıl başakları havadan hücum edecek düşmanlara karşı

Kur'an sofrasından tefekkür meyveleri -3

Tîn Suresi 1. Ayetinde:"Yemin olsun tîn ve zeytûne" buyurularak yeminle anılan incir ve zeytin nimetlerini beyan ederken, Bediüzzaman Hazretleri "Cenab-ı Hak, tin (incir) ve zeytin ile kasem (yemin) vasıtasıyla, azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihtâr ederek, esfel-i sâfilin tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çeviri

Kur'an sofrasından tefekkür meyveleri - 2

İnsanlar senin için binalar ve mekanlar yaparlar ve oralarda Allah'ın ilhâmıyla çeşitli çiçek ve bitkilerden elde edilen kandillerden evler yap diye bilgi verdi.Ki bu evleri belirlemek ve saymak bizim bilgimizin gücünün üstündedir. Hepsi kenarları ve köşeleri arasında herhangi bir fark olmayacak şekilde birbirine eşit altıgen şeklindedirler. Öyle k

Kur'an sofrasından tefekkür meyveleri -1

İnsanlık alemini dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak ilahî mesajları en mükemmel şekilde ihtiva eden Kur'an-ı Azimüşşân, hayat rehberi olduğu gibi, sağlığı koruma prensiplerini ve şifanın kaynaklarını da, en güzel şekilde tanıtmıştır.Cenab-ı Hak (cc.), yeryüzünü rızka muhtaç kullarına geniş ve zengin bir nimet sofrası olarak hazırlamış, aynı zama

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği (6)

14- HİNDİBA, organlarda tıkanan kanal ve damarları açar. İhtiva ettiği faydalı maddeler beyin, karaciğer ve mide fonksiyonlarını güçlendirir. Ayrıca göz sağlığına da, destek sağlar.15- HELİLE, midenin iç yapısını güçlendirir. Kara helile cildi güzelleştirir, Kabilî olan cinsi duyguları, HAFIZA ve BEYİN FONKSİYONLARINI güçlendirir. Sirozda ve hemoro

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği - 5

İbn-i Nefis'in'in en tanınmış eseri olan el-Mu'cez fit'tıb adlı eserinden faydalanabilmemiz için, bazı seçilmiş bilgi ve tavsiyelerine ilgi duyacak olanların dikkatli nazarlarına takdim etmeye çalışacağız.1- "Aşırı sevinç duygusunda kalbe yeterli kan gitmediğinden, insanı helâk edici bir hal alabilir. 2- Deniz seviyesinden yüksek olan yerlerin hava

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği -4

İbn-i Nefis, tıb ilminde sembolleşen zirvedeki bir hekimdir. Onun örnek alınması gereken hayat hikayesinden kareleri ibretle izlememiz, değerini anlamamıza yardımcı olacaktır."Talebelerinden olan hekim Sedid el Dimyatî anlatıyor: Bir gece İbn-i Nefis ile kadı Cemaleddin bin Vasıl bir araya geldiklerinde, ben de orada bulunuyordum. Yatsı namazından

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği - 3

İbn-i Nefis yalnız kan dolaşımını keşfetmekle kalmamış, tıb ilminde derya gibi bir ekolün kurucusudur.Düşünce ve eserlerinde kendisinden önceki hekimlerin fikirlerini olduğu gibi benimsememiş, çok yerde özgür düşünce çerçevesinde deneyler yaparak, hayatı boyunca, ilmî çalışmalarını kesintisiz devam ettirmiştir. Bilgileri kendi fikir süzgecinden geç

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği - 2

İbn-i Nefis'in çağdaşlarına göre en büyük özelliği, gözlem ve deneye önem vermesi ve bunlara dayanarak bağımsız düşünceleriyle ulaştığı sonuçları cesaretle ortaya koymasıdır. Yalnız küçük kan dolaşımını değil, uygulamalı anatomi dersleriyle (ilm-i teşrih), organların fizyolojik fonksiyonlarını ve organik hastalıkların tedavileriyle birlikte detaylı