Feyzullah Ergün Tüm Köşe Yazıları

205 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hücredeki saklı evren -5

"Hücre evreninde saklı bulunan görünmez varlıklardan olan nöronlar, genellikle geniş gruplar halinde çalışırlar ve beyinde geniş bir alana yayılmış ağlar vasıtasıyla birbirleriyle elektriksel iletişim kurarlar.Bir nöron veya bir nöron grubu farklı zamanlarda farklı amaçlar için kullanılır, bu da nöronal ağların ne denli esnek olabildiğinin bir göst

Bugün
1 0 0

Hücredeki saklı evren (4)

İlâhî sanatın inceliklerini Kur'an-ı Mu'cizülbeyan merceğiyle gösteren Bediüzzaman Hazretleri, 32. Söz'de şöyle der:"Madem her bir hüceyre ve kandaki her bir küreyvat (kanın şekilli elemanları) O'nun taht-ı emrindedir ve daire-i tasarrufundadır ve O'nun kanunuyla hareket ederler; elbette bütün bunların madde-i esasiyesi ve bütün onlardaki nakş-ı sa

27.05.2023
9 0 0

Hücredeki saklı evren -3

Hücre çekirdekleri, DNA'ları, hücre zarları, mitokondri adlı solunum organları, golgi aygıtı adlı hücre-içi yapım ve paketleme yapan bacasız fabrikaları, hepsi aynıOysa bu hücreler bambaşka organlarda bambaşka işlevler üstlenmişler. Aynı farklı konumlarda, farklı görevlerde, farklı görünüşte, farklı yapılarda insanlar olduğu gibi, oysa özünde hepsi

20.05.2023
6 0 0

Hücredeki saklı evren (2)

İnsan organizmasının akılları hayrette bırakan ve birbiri içinde derinleşen canlı fonksiyonları incelendiğinde, mucize varlığın sırları laboratuvar ortamlarında çözülmeye devam etmektedir.Araştırmacılar, bu mucizeler karşısında hayret ve hayranlıklarını ilmin şerefi adına ifade etmektedirler. Bilimsel gerçekler sonucundan anlaşılmaktadır ki: "İnsan

14.05.2023
13 0 0

Hücredeki saklı evren (1)

İnsan organizmasının temel yapısını oluşturan hücreler topluluğu, hayat enerjisinin sürekli akışında vazifeli olmalarının yanında, ancak mikroskopla görülebilen mucize varlıklardır.Gözle görülemeyen bir hücrenin içini yazılım ve donanım programlarıyla aktif hale getiren, sonsuz kudret sahibi Zat-ı Zülcelal (cc), sanatının ihtişamını ve özellikle de

06.05.2023
9 0 0

Bahtiyarlar mesleği

Bir nefis muhasebesinde Bediüzzaman Hazretleri: "() O seyahat-i kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılap ederek ziyade müşkülâta medar olduğundan, bilmecburiye, yeni Said zihnini silkeleyip, müzahref felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken () felsefe-i tabiîyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefahate ve dalalete sevk

28.04.2023
14 0 0

Bahtiyar mesleği - 2

"Hem bilirsin, me'yus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir teselli bazen bin ilaçtan daha nafîdir (faydalı)." Hastaya bu psikoloji ile yaklaşamayan, olayları madde ve tabiat yanılgılarıyla değerlendiren bir tabip, o çaresiz ve ümitsiz hastanın derin sıkıntılarına, ferahlatan bir ümit ışığı olamayacağı gibi, karamsar düşünceler geliştirmesine de, neden

09.04.2023
34 0 0

Bahtiyar mesleği - 1

Sağlığa ve hayata hizmet eden bütün fedakârlara armağandır. İnsan sağlığına hizmet etmenin dayanılmaz zorluklarına katlanılarak, fedakârca harcanan emek ve enerjinin değeri yeterince bilinmediği halde, artan bir sevgi ve heyecanla sürdürülmektedir.Bu hızlı tempo devam ederken, kendi fizyolojik, ruhsal ve manevî ihtiyaçlarını göz ardı edip, erteleye

02.04.2023
31 0 0

Müslüman âlimlerin ilmî çalışmalarının gâyesi Yaratıcıyı tanımak

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI"Avrupa, en mühim antik eserleri Müslümanlar sayesinde öğrendi. Onlar, Yunan eserlerine ait tercümeleri, komanterleri ve bizzat kendi eserleriyle Carmen dünyasında ilmî düşünce ve araştırmayı ateşleyerek harekete getirip beslediler.Rakamları, geliştirdikleri aletleri, aritmetik, cebir, kürevî trigonometri ve optikleri s

31.03.2023
28 0 0

Rönensans'a Müslüman Alimler Zemin Hazırladı

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI"Batı'da düşünce ve tefekkürü harekete geçiren Müslümanlar, matematiğin üstadları idiler. Romalılar, bu sahaya hemen hemen hiç bir şey getirmediler veya farkına varılamayacak derecede ehemmiyetsiz bazı neticeler elde ettiler. 'İlimlerin en güzel dalı' saydıkları hesaba karşı düşkünlükleri; onları İlkçağ'ın en büyük alim

29.03.2023
39 0 0