Feyzullah Ergün

Yeni Asya

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri -6

Kalp ve uzantıları olan damarların kan dolaşımındaki görevleri yanında "Bin bir kompitür hesabının şaşmaz intizamı içinde, kalp en uzak hücreye kadar hayatı zerre zerre yayar.Vücudun her yerinde ayrı şartlar vardır ve bu şartlar, her an değişen olaylarla sürer, durur. Ne var ki kalp, büyük bir matematik alimi gibi hesabını durup dinlenmeksizin yapa

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 5

ALTINCI PENCEREAhsen-i takvim seviyesinde yaratılan insan organizmasının, tehlikeli ve sıkıntılı uyaranlara karşı, koruyucu bir alarm sistemi görevi ile donatılan ağrı mekanizmasıyla desteklenmiştir. Organizmayı içeriden veya dışarıdan rahatsız eden bir uyarana karşılık olarak gösterilen reaksiyon mekanizması, bir saniyede beyindeki ağrı merkezine

İnsan fizyolojisinde merifetullah pencereleri - 4

"Genetik yapımız, bizim bütün insanî karakterimizle birlikte, dış ve iç görünüşümüzü vs. bütün beden yapımızın şekillenmesini ve idamesini (her an yenilenmesini) sağlayan etkendir.Bir araya gelen genetik zincirler, aynı zamanda bizim genetik şifremizi oluştururlar ki, çok büyük bir yaratma sanatını gösterdiği için bazı bilim adamları bu şifreye "TA

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 3

Bilindiği gibi her birim hiyerarşik olarak bir üst birimin yönetimi ve denetimi altındadır ve bu sistem böylece mükemmel bir şekilde ve aksamadan sürer gider.Hayret ve hayranlık uyandıran bu yapıda, şansa ve tesadüfe trilyonda bir bile olsa yer yoktur. Bilim adamlarına göre, hücrelerdeki yenilenme sayesinde vücudumuzun 98'i her yıl değişmektedir. H

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 2

Hücre-dışı sıvı çok miktarda sodyum, klor ve bikarbonat iyonuyla birlikte, hücreler için gerekli oksijen, glikoz, yağ asitleri ve amino-asitler gibi besinler içerir.Ayrıca hücrelerden atılmak üzere akciğerlere taşınan karbondioksit ve böbrekler yoluyla atılacak diğer hücresel artıklar da, hücre-dışı sıvı içinde yer alır. Hücre-içi sıvıda büyük mikt

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 1

İnsan organizması çok geniş ve birçok özelliği içinde bulunduran, son derece karışık ve kompleks sistemleri uyum içinde çalıştıran Cenâb-ı Hakk'ın (cc) ilim, irade ve kudretinin muazzam bir eseridir.Öyle bir eser ki, fizyoloji bilimi iç içe mucizeler zincirinin sonuna ulaşabilmiş değil. Gözle görülemeyen hücrelerin bir arada, şaşırmadan, nizam ve i

Asırlara damgasını vuran hekim: Ebû Bekr er-Razî - 3

Er-Râzî'nin yaşadığı kısa dünya hayatının yarısına sığdırdığı efsanevî eserlerinin tanıtılmasına çalışmak ve birkaç yazıya sığdırılabilmesi mümkün değildir.Dünya tıp tarihinin şaheserlerinden olan el-Havî fit'tıb adlı eseri bir tıp ansiklopedisi olup, 24 cilt olarak basılmış, ayrıca İslâm tıbbının bir hazinesi olan Tıbbu'l Mülûkî adlı eseri de yayı

Asırlara damgasını vuran hekim: Ebû Bekr Er-Râzi -2

Eserleriyle Avrupa tıp dünyasını etkileyen ve Rönesans hareketinin öncülüğünü yaparak en güçlü desteği sağlayan er-Râzî'dir.Bütün tıbbî konuların detaylarıyla anlatıldığı eserlerinin aydınlatıcı bilgileri yanında, tabiplerin uymaları gereken tıbbî ahlâk ve deontoloji kurallarını, her zaman uyulması gerekli prensipler halinde belirlediği eserleri ay

Asırlara damgasını vuran hekim: Ebû Bekr Er-Râzi -1

İslâm hükemasının yıldızlarından, yazdığı eserlerle tıp ilminin temellerini güçlendiren, kurduğu şifahanelerle asırlara damgasını vurarak tıp tarihinin önde gelen üstâdlarından olan er-RÂZÎ, 865 yılında Rey şehrinde dünyaya gelmiş, 925 yılında aynı şehirde vefat etmiştir.İlk gençlik yıllarında kuyumculuk ve müzisyenlik yaptıktan sonra, 30 yaşlarına

Musafahadaki mucizevî güç

Sağlıklı ve huzurlu bir toplumda barış, güven, hoşgörü ve affetme duygularının sembolü olan musafaha (el sıkışmaselamlaşma), pozitif enerjilerin akışını güçlendirerek, ilâhî mesajların ruh dünyasına yayılmasına kanallar açar. İnsan davranışlarına maddî-manevî yönlerden güçlü halkaların eklenmesine vesile olur.İnsanlara huzur yollarını aydınlatan Re