Fatma Tuncer

Milli Gazete

Merhamette Bereket Vardır

Yüz yüze hiç gelmediğiniz fakat sevgi ve hürmet beslediğiniz insanlar vardır değil mi Dünya uçsuz bucaksız bir mekândır ve siz bir uçta, hürmet beslediğiniz kişi diğer uçtadır Ama kalpten kalbe uzanan bir yol vardır ve siz o kişinin cömertliğini, merhametini, hakkaniyetini sever ve ona sevgi beslersiniz. Rabbimiz onun yüreğindeki merhameti bereketl

İnsanın Mutluluk Arayışı

Ülkemizin siyasi ve kültürel dinamikleri ihtiyaçlarımızı müteaddit zamanlarda dile getiriyor ve çözüm noktasında önerilerde bulunuyorlar ancak gün geçtikte yayılan toplumsal depresyon ne yazık ki bu kişilerin gündeminde yer almıyor. Oysa ekmeğe ulaşabilmek için çaba gösteren insanlar yaşadıkları ruhsal çökkünlüğün enerjilerini tükettiğini ve kendil

Ağır Yolculuk (2)

Aileyi toplumun küçük bir versiyonu olarak değerlendiren ve hayatın merkezinde konumlandıran İslam toplumları, yaşlılara hürmeti bir sorumluluk olarak görür ve onlara evlerinde özel bir alan tahsis ederlerdi. Yaşlılar ise özgüvenlerini kaybetmez, derin bilgileri ve tecrübeleri ile hayata aktif olarak katılırlardı. Modern kültürün birey ve toplumlar

Ağır Yolculuk (1)

Çocukluğumda yaşlıların gelecek korkularını ve her fırsatta, "Allah elden ayaktan düşürmesin" diye duada bulunmalarını anlamaya çalışırdım. Bu insanları çocukların desteğine ihtiyaç duymak neden bu kadar korkutuyordu Hayatı boyunca verici durumunda olan bir kişinin gücünü kaybedip alıcı durumuna düşmesi bir travma nedenidir ve insanlar bu duruma dü

Can Sıkıntısı Neye İşaret Ediyor

Psikanalist Adam Philips'in çocukların üzerine örtülen kaşındırıcı bir battaniyeye benzettiği can sıkıntısı, hayatımızın merkezine konmuş ve neşemizi alıp götürüyor. Sinsi bir arkadaş gibi bize yapışık yaşıyor, insanlarla bir aradayken başını toprağa gömüp, kendini gizlemeye çalışıyor, kendimizle baş başa kaldığımızda ise büyük bir hınçla kalkıyor

Bu Fanustan Çıkabilmek Mümkün

Doğu geleneğinde eğitimin bir parçası olarak görülen hikâyeler, verilmek istenen mesajı tanıdık bir olayın içine harmanlar ve muhatabına akıcı bir üslupla sunarlar. Ve siz o mesajı o hikâye ile bütünleştirir kolay kolay unutmazsınız. Kedi ile ördek yavrusunun hikâyesi de eminim ki hepinizin hayatına dokunacak mesajlar içeriyor. Hikâyenin kahramanı

Anlaşılmak Anlamak Kadar Önemlidir

Halk arasında anlatılan bir hikâye vardır: "Serçe yavrusu, gök gürültüsüyle birlikte boşalan yağmurun altında kalır ve boğulma korkusu ile tir tir titremeye başlar. Sağına soluna bakar, 'Korkudan kırk kantar yağım eridi' der. Yoldan geçen biri başını çevirir, 'Senin etin ne, budun ne, beş dirhem bile etmeyecek bir kuşsun, nasıl olur da kırk kantar

Paylaşmak İnsanı Ruhen Güçlendiriyor

Psikiyatristlere göre, ruh sağlığı yerinde olan birey kendisiyle, yakınlarıyla ve iş hayatıyla barışıktır. Freud, kişinin bu yetkinliğini sevgiyle ilişkilendirir ve ruhen güçlü olmanın iki koşula bağlı olduğunu savunur: Sevgi ve paylaşım Ona göre sevme potansiyelini kaybetmeyen ve sevgiyi paylaşabilen kişi ruhen güçlüdür ve bu kişi hayatın güçlükle

Genç Kuşağın Tüketim Alışkanlıkları

Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel yapılarını etkileyen tüketim alışkanlıkları iki kuşak arasında yaşanan çatışmalardan biri haline geldi. Artık bireylerin hayata bakış açıları ve yaşam tarzları tüketim alışkanlıkları ile belirleniyor ve genç kuşak kendilerini tüketerek ifade ediyorlar. Tüketim olgusu genç bireylerin kendilerini ifade etme biçim

Kale İçeriden Çökertilmişti

Amerikan istihbaratının önde gelen Ortadoğu, Türkiye ve İslam uzmanlarından Graham Fuller'in 1990'lı yılların başından beri Ilımlı İslam Projesi üzerine çalıştığı biliniyor. Fuller, Ortadoğu'da anti Amirakan akımlarını önlemenin yolunun laik sistemleri desteklemekle değil muhafazakâr partileri kapitalist sisteme çekip dönüştürmekle mümkün olabilece