Sen düşünme ben senin adına düşünüyorum

Bilgisayar, internet ve akıllı telefon teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, insana ait tüm ürünlerin dijitalleşmesine neden olan yeni bir süreci doğurdu. "Yeni medya", "sosyal medya" gibi kavramlar bu yeni süreçte ortaya çıktı. Henüz çok başında olduğumuz ve yeni yeni tartışmaya başladığımız bu süreci ilerleyen zamanlarda daha çok konuşacağız. Gün geçmiyor ki yeni bir iletişim türü ortaya çıkmasın ve bu iletişim türü hemen yayılmasın.

İletişim ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bilgisayar ve internetin yaygınlaşması, ulusal ve uluslararası ticaret ağlarının genişlemesi, yabancı yatırımların ve uluslararası şirketlerin artması gibi birçok faktör, bütün dünyanın tek bir yere, bütün insanların evrensel insan haline dönüşmesine yani küreselleşmesine neden olmaktadır (1) (Deniz, Nevin. (1999). Global Eğitim. İstanbul: Türkmen Kitabevi).

Küreselleşmenin en tipik göstergelerinden biri olan dünyanın tek pazar haline gelmesi ve bilginin maliyetinin düşmesi, yetişen insan tipinin de farklılaşmasına neden olmuştur. Bilgiye herkes kolayca ulaştığı için ona sahip olma değil, bilgiyi yorumlama önem kazanmıştır. Küreselleşme ile eğitim anlayışlarında, yapılanmalarında ve uygulamalarında büyük değişimler meydana gelmektedir (2) (Akçay, Cengiz. (2003). Küreselleşme, Eğitimsel Yoksunluk ve Yetişkin Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi,159.)

Dünyada en fazla facebook kullanan ülkeyiz

Son yapılan araştırmalara göre, dünyada en fazla facebook kullanan toplumlar arasında yer alıyoruz. Dünyanın en çok facebook kullanan dördüncü ülkesi Türkiye. Bu veri, gerçekten düşündürücüdür. Bu sadece faceebook için geçerli değil elbette. Twitter hesabı olanların sayısı da giderek artıyor. Türkiye 30 milyon Facebook ve 4 milyon Twitter üyesine sahip bir ülke. Bu rakamlar tabii bu satırların yazıldığı zamandı. Şu anda bu veriler daha da artmıştır.

Türkiye'de, bugüninternet kullanıcı sayısı 35 milyonu aşmış durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) verilerine göre, Türkiye'nin ADSL ile tanıştığı 2003 sonunda geniş bant internet abone sayısı 18 bin 604'tü. Bu rakam, 2012'nin birinci çeyreğinde 16,7 milyon kişiye ulaştı. Bu da abone sayısının dokuz yılda 897 kat arttığına işaret ediyor.

Günümüzde temel ses veri iletişimin yaklaşık yüzde 40'ının internet üzerinden yapıldığına dikkat çekmek istiyorum. Bu oranın 2023 yılında yüzde 90'a çıkması bekleniyor. Türk kullanıcıların internet kullanımları, bugüne kadar bu beklentiyi doğrulayacak şekilde arttı. Aralık 2008'de kişi başı internet kullanımı ortalama 4 GB iken, Mayıs 2012'de bu rakam altı kat artarak 24 GB'a ulaştı. Limitsiz internet paketi kullanım tercihi ise 2008'de yüzde 19 iken, 2012'de yüzde 67'ye fırladı.

Ne düşünmemiz gerektiğini söyleyen medya

Medya halka ne hakkında düşünmesi gerektiğini değil, ne düşünmesi gerektiğini söylüyor. ...(6) Medya Emperyalizmin Küreselleşmesi Sadi Özdemir. Medya sadece önce çıkardığı konularla değil, bunu yaparken ihmal ettiği ya da küçümsediği konular, başlıklar bazında da izleyenleri biçimlendirir...