İnat hayra döndü

Fatih İlçesi Şehremini semtini gezerken bir hamam ismi dikkatimizi çekti, İnadiye Hamamı. Neden inat diye araştırırken Cafer Ağa Mescidini bulduk. İsterseniz neden İnadiye Hamamı önce onu anlatalım. Hikaye şöyle başlıyor: Hamamı yaptıran Halil Ağa Dönemin müftüsü Ebussuund Efendi'nin Macunucu çarşısında bulunan hamamında günümüz tabiri ile kiracı olarak bulunurken, belli bir süre sonra kiralık antlaşması feshedilmiş. Bu duruma oldukça kızan Hamam-i Halil Ağa ise Cafer Ağa mescidi yakınında bir arsa alarak buraya bir hamam inşa ettirmiştir. Halil Ağa'nın kızgınlığını yatıştırmasına faydalı olan bu hamam bu sebepten ötürü "İnadiye Hamamını" olarak bilinmiş ayrıca Halil Ağa bu hamamın gelirlerini Cafer Ağa mescidi ve Aksaray tarafında bulunan Yakup Ağa mescidine vakfetmiştir.

CAFER AĞA MESCİDİNİN HİKAYESİ İSE ŞÖYLE:
Caferağa Mescidi; İstanbul Suriçi Şehremini İbrahim Çavuş Mahallesi Ayık Fırın Sokağında inşa edilmiştir. İlk banisi Fatih Devri ileri gelenlerinden Yusuf Fakih Efendi'dir. Zamanla harap olan ve vakfı da perişan olan camii, ocak ağalarından Yaya Başı Cafer Ağa yeniden yaptırmış ve vakfını da ihya etmiştir. Vakıf tarihi 1516'dır. Yusuf fakih efendi Fatih Sultan Mehmet devri ileri gelenlerindendir, Mescid olarak inşa ettirdiği bu camii zaman geçtikçe bakımsızlık nedeni ile harap hale gelmiş daha sonra 1516 yılında Yaya Başı Cafer Ağa isimli ocak ağası tarafından yeniden yaptırılmıştır.Ayrıca 2000 akçe nakid vakfedilen mescide,1679 yılında Hamam-i Halil Ağa tarafından minber koydurulmuştur.