Eyüp Sabri Demirci Tüm Köşe Yazıları

65 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Emekli çalışanlar için verilecek beş puanlık indirim kayıtdışı istihdama çare mi

EYT'li vatandaşlarla ilgili yasa tasarısına göre emekli aylığı bağlanacak vatandaşların kayıt dışı istihdam edilmelerinin önüne geçmek, işverenlerin SGDP'ye tabi çalışanlar yönünden maliyetlerini azaltmak ve istihdam piyasasında dalgalanma oluşturmamak adına torba yasanının yürürlüğe girmesinin ardından emekli olacak çalışanlarını istihdam etmeye d

Bugün
16 0 0

İskana başvurulacak bina inşaatları için SGK'dan yönetmelik değişikliği bekleniyor!

Yapımı tamamlanan bina inşaatlarında yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığına yönelik yapılan araştırma işleminde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111. maddesine göre;Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatlarda o yıl için tespit edilen maliyet bedeli,Başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatlarda ise bitirildiği

27.01.2023
31 0 0

İşverenler 7103 teşvikinde müjdeli haber bekliyor!

Uygulamada olan sigorta prim teşvikleri arasında beş puanlık prim indiriminden sonra en fazla tercih edilen teşvik, istihdamın artırılması amacıyla çıkartılan ve 4447 sayılı Kanunun Geçici 10. maddesi ile Geçici 19. maddesinde yer alan teşviklerdir.4447 sayılı Kanunun Geçici 10. maddesinde (06111) yer alan prim teşvikinden, Kanunda verilen yetkiye

20.01.2023
37 0 0

EYT'liye 30 bin liraya kadar maaş

891999 tarihinden önce sigortalılığı başlayan ve kademeli emeklilik yaşına tabi olanlar için Sayın Cumhurbaşkanınca "herhangi bir yaş koşulu olmayacak" şeklinde yapılan açıklama ile birlikte kadın sigortalılar 20 yıl, erkek sigortalılar ise 25 yıl sigortalılık süresini doldurmaları ve 5.000 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından faydalanab

18.01.2023
45 0 0

EYT düzenlemesinde kim mağdur

4447 sayılı Kanundan önce çalışanların 30'lu 40'lı yaşlarda emekli olabildiği garabet sistem, emeklilikte belirli bir yaşa ulaşma şartı getirilerek düzeltilmeye çalışıldı. Mevcut sigortalılar ise 2352002 tarihindeki sigortalılık süreleri esas alınmak suretiyle "Beklenen Hak"ları korunarak kademeli bir emeklilik yaşına tabi tutuldu. İşte ne oldu ise

13.01.2023
54 0 0

2022 yılından manzaralar 2023 yılından beklentiler

2023 yılının bu ilk günlerinde,Asgari ücret desteğinin 2023 yılında ne şekilde devam edeceği,7103 teşvikinin 2023 yılının sonuna kadar uzatılıp uzatılmayacağı,MESEM ücret desteğinin bitip bitmediğiHususundaki soru işaretleri hala belirsizliğini koruyor.Asgari ücret desteğinin, asgari ücretin işverenler nezdindeki yükünün azaltılması amacıyla verild

06.01.2023
51 0 0

Emeklilikte yaş meselesi

Sosyal güvenlik sistemimizde emekli olabilmek için belirli bir sigortalılık süresini doldurma, yeterli sayıda prim ödeme ve belirli bir yaşa ulaşma şartları aranmaktadır.Emekli olabilmek için sigortalılık başlangıç tarihlerine göre kademelendirilmiş emeklilik yaşına tabi olan ve kendilerini "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) olarak nitelendirilen

30.12.2022
62 0 0

Kamudaki programcı ve çözümleyicilerin haklı talepleri

Kamuda teknik hizmetler sınıfındaki personelin neredeyse tamamına 3600 ve üstü ek gösterge verilirken biz programcı ve çözümleyiciler 2800 ek göstergede kaldık. Yıllardır sesimizi duyuramıyoruz, bizlere destek olur musunuz Karar okuruKamunun bilişim alanındaki en cefakâr çalışanlarındandır, programcı ve çözümleyici kadrosundaki personel. En cefakâr

23.12.2022
33 0 0

Emeklilik sonrası çalışmaya devam edeceklerin kıdem tazminatı

İlk defa 2008Ekim öncesi sigortalı olan, sonrasında yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayarak emekli olan vatandaşların hem emekli aylığı alıp, hem de özel sektöre ait bir işyerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaları mümkün bulunmaktadır.SGDP'ye tabi çalışmalar özel sektöre ait farklı bir işveren yanında olabil

16.12.2022
57 0 0

Borçlanmalarla EYT'li olunur mu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili yapılacak düzenlemelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrasında 891999 tarihinden önce işe girmiş sigortalılara yönelik yapılmasına bir sürpriz olmazsa artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Buna karşın EYT'lilerle ilgili prim gün sayısı

09.12.2022
57 0 0