Eyüp Sabri Demirci

Karar

Günlük ücret karşılığı çalışanların şubat ayı SGK bildirimlerine dikkat!

Günlük ücret karşılığı çalışan işçimize Şubat ayındaki 29 günlük çalışması karşılığı 25.000 TL brüt ücret ödeyeceğiz. SGK bildirimini nasıl yapmamız gerekiyor M.Fatih G.Aylık ücret karşılığı çalışan sigortalılara ayın tamamı için ücrete hak kazanmışlar ise ayın 28-29-30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 günlük ücret tahakkuku yapılmakta

Borçlanmalarda boşa ödenen paraların iadesi gerekir

Emekliliğini öne çekmek veya eksik günlerini tamamlamak amacıyla kimi vatandaş askerlikte geçen sürelerini, kimi vatandaş doğum sonrası çalışamadığı sürelerini, kimisi de yurt dışı sürelerini borçlanabilmektedir.Borçlanılan süre ve başvuru sırasında beyan edilen kazanç tutarı arttıkça ödenecek prim tutarı da artmakta; hizmet borçlanmalarının tebliğ

Asgari ücret desteği tüm çalışanlar için verilmez!

Sigortalı çalıştıran işverenlere 2016 yılından bu yana verilmekte olan asgari ücret desteği 2024 yılında da verilecektir.Uygulamada, işverenlerin çalıştırdıkları sigortaların tamamından dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılabileceği şeklinde bir algı olsa da asgari ücret desteğinden tüm çalışanlardan dolayı yararlanılması mümkün olmadığı gibi

SGK'dan çözüm odaklı bir karar

17112023 tarihinde emeklilik nedeniyle işten ayrılışını verip 18112023 itibariyle SGDP'li işe girişini verdiğimiz bir çalışanımız 23112023 tarihinde SGK'dan tahsis talebinde bulunmuş. Emeklilik başvurusundan önce yapılan SGDP girişi nedeniyle çalışanımız bir mağduriyet yaşar mı İşten çıkış ve işe giriş işlemlerinde bir değişiklik yapmamız gerekir m

Memur emeklileri seyyanen zam bekliyor!

2023Temmuz ayından geçerli olmak üzere tüm memurlara 8.077 TL tutarında seyyanen zam yapılmış, 2024Ocak ayındaki 49,25'lik artışın ardından seyyanen zam 12.055 TL'ye ulaşmıştır.Ne var ki seyyanen zamdan sadece damga vergisi kesintisi yapıldığından seyyanen zam karşılığı ödenen ücretler kök ücrete dahil edilmemiştir. Haliyle seyyanen zam nedeniyle

Kantarın topuzu kaçtı bir kere!

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için sistemin hassas noktalarının siyasi kaygılara malzeme konusu yapılmaması, sosyal güvenlik sistemini alt üst edecek, gelecek nesillerin emeklilik haklarını kullanılamaz hale getirecek düzenlemelere müsaade edilmemesi gerektiğini EYT yasası çıkmadan önce yazmıştım.Ne var ki sigortalılığı 891999 tarihind

Yetim aylığı alan gençler çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi

Vefat eden babasından SSK yetim aylığı alan oğlum üniversitede okuyor. Bir şirkette iş bulmuş, sigortalı olarak çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi Nermin Y.2732018 tarihli Resmî Gazete 'de yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanunun 34. maddesine "hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapmas

Asgari ücret desteğinde değişikliğe ihtiyaç var!

Brüt asgari ücretin 49'luk artışla 20.002,50 TL'ye yükseltilmesi sonrası kayıt dışı istihdam ve işsizlik oranlarının da bu artıştan olumsuz yönünde etkilenmesi yönünde ciddi bir risk bulunmaktadır.Uygulamada olan prim teşviklerinin yanı sıra asgari ücret desteğiyle hem işverenlerin prim yükünün azaltılması hem de kayıtlı istihdamın artırılması hed

Yemek parası istisnasında 2024 yılı beklentileri

Çalışanların yemek ihtiyacı işyerinde yemek hizmeti sunularak karşılandığı takdirde gelir vergisi ve sigorta priminden istisna tutulmuştur. Bu hizmetin işyerinde yemek verilmeyip çalışanlara yemek parası veya yemek kartı verilerek sunulması halinde ise istisna tutarlar hariç gelir vergisi ve sigorta primine tabi tutulmaktadır.Gelir vergisi ve damga

Çin'deki istihdamı da biz artıracak değiliz ya!

Halen uygulanmakta olan 06111 kanun numaralı sigorta prim teşviki ile genç, kadın ve mesleki eğitimini tamamlamış kişilerin istihdamının artırılması amaçlanmıştır. Uygulama süresi 31122022 tarihinde sona eren 7103 kanun numaralı prim teşvikiyle de yine istihdamın artırılması amaçlanmış, 06111 teşvikine benzer şekilde kadın ve 18-25 yaş arasındaki g