Eyüp Sabri Demirci

Karar

İstirahat raporu yatan hastaya da verilir!

Eşim dört aydan bu yana hastanede yatıyor, bilinci yerinde değil. Hastanede yattığı için işyeri aylığını ödemiyor. İşyerindekiler istirahat raporu alırsanız SGK rapor parası verir diyor, ama hastane istirahat raporu vermeyip durum bildirir rapor veriyor, taburcu olursa veya vefat ederse istirahat raporu verilir diyorlar, ne yapabilirim bir yol göst

Yabancıların çalışma izin değerlendirme kriterlerinde değişiklik şart!

2023 yılında çalışma izni aldığımız yabancılarla brüt 26.829 TL (2 asgari ücret) üzerinden sözleşme yaptık. 2024 yılındaki asgari ücret artışı sonrasında SGK primini 40.005 TL'ye çıkartmamız gerekir miydi Serhat Ş.Yabancıların çalışma izin değerlendirme kriterleri 282010 tarihinde uygulamaya konulmuş, birkaç değişiklik dışında günümüzde de aynı şek

Sahte işyerleriyle yapılan mücadele yeterli mi

Sosyal Güvenlik Denetmenlerince yapılan açıklamalara göre 2023 yılında 20.411 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı, 85.433 kişinin de sahte sigortalı olarak bildirildiği tespit edilmiş. Tespit edilen sahte işyeri, başka bir anlatımla paravan işyeri sayısı ise 1.533.Gelinen noktada tespit edilen sahte sigortalı sayısının kayıt dışı çalışan sayısından 4

Yabancı çalışanlar için seçilemeyen eksik gün nedenleri

Sosyal güvenlik mevzuatında eksik gün nedenleri TC uyruklu çalışanlar ve yabancı çalışanlar için herhangi bir ayırım yapılmaksızın müştereken belirlenmiştir. Ancak uygulamada yabancı çalışanların prim gün sayılarının ve prime esas kazançlarının muvazaalı olarak eksik bildirilebileceği gerekçesinden hareket edilmiş olacak ki bazı eksik gün nedenleri

Maden işçilerinin emeklilik şartları ve SGK bildirimleri

Madenlerdeki çalışma şartlarının ağır ve tehlikeli olmasının yanı sıra başta pnömokonyoz hastalığı olmak üzere işçi sağlığını tehdit eden faktörler nedeniyle maden işyerlerinin yer altında yürütülen işlerinde çalışan sigortalıların emeklilik şartlarında önemli kolaylıklar sağlanmıştır.Maden işçilerinin emeklilik koşulları, madenlerde ilk defa 2008E

Prim teşvik uygulamalarında ufak bir dokunuşa ihtiyaç var!

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya fiilen çalıştırmadığı kişileri sigortalı olarak bildirdiği tespit edilen işyerlerinin ilk tespitte bir ay, üç yıl içinde tekrarı halinde bir yıl süreyle uygulamada olan prim teşviklerinin birçoğundan yararlanmalarına izin verilmemektedir.Bu yaptırımdan 142017 den geçerli olmak üzere 5 kişiden

Hizmet çakışmalarında çalışanın yarasına merhem olabilirsiniz!

Bağkur'a tabi sigortalı olması gerekirken SSK'lı olarak bildirildiği tespit edilen kişilerin SSK statüsünden bildirilen hizmetleri iptal edilerek Bağkur kapsamında tescil ve prim tahakkuk işlemleri yapılmaktadır.Hizmet çakışması olarak adlandırılan bu uygulama genelde;Kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini SSK statüsünden bi

Ar-Ge firmaları aman dikkat!

Ar-Ge ve tasarım merkezleri, Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalar ve diğer IT firmalarının önemli bir gelir kaynağı da kamu kurum ve kuruluşlarından üstlenmiş oldukları ihalelerdir.Bu firmalar genel olarak ihale konusu işin devam ettiği süreler zarfında hak ediş ödemelerinde bir sorun yaşamazken, ihale konusu işin tamamlanıp SGK'dan ilişiksizl

Belediyeler önce kendi çalışanlarının prim borçlarını ödesinler!

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığına tabi yaklaşık 16 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız bulunuyor.Yaklaşık dört seçmenden birinin emekli olması, kalan dörtte üçlük seçmenin de neredeyse tamamının bir emeklinin yakını olması nedeniyle, ellerine gelen fırsatı kaçırmak istemeyen belediye başkan adayları seçim zamanı emeklilere çeşitli vaatlerde bulund

İstirahat eksik gün nedeni ise bu cezalar neden uygulanır

Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı denetimde raporlu olan çalışanlarımızın 2 günlük ücretini ödemedik diye SGK bizden her ay için 2 günlük ek bildirge isteyip her ay için idari para cezası uygulamış. Ayrıca hem asgari ücret desteklerimizi geri almışlar, hem de prim teşvikleri için bir ay yasaklama yapmışlar, yapılan işlem doğru mudur H.Selim