"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ersin Acar Tüm Yazıları

8 yazı listeleniyor

Mânevî şirket kazandırıyor

Eski çağlarda kavimlerin helak olmasına sebep olan günahların yekunu, ahir zaman dediğimiz şu fitne asrında fazlasıya işleniyor.Dışarı adımını atan her mümin binler günahların saldırısına maruz kalıyor. Dışarı adımını atmanın adı bazen televizyonu açmak oluyor; bazen internette sörf yapmak oluyor; bazen bir ahbabınla sınırsız muhabbetler oluyor; ba

27.12.2019
93 0 0

Ölümden ötelere benim cevabım

Bu dünyanın ahirinde bir hayatın olduğuna iman edilse de "akıl bu yolda gidemez!" diyenler olduğu gibi, ahiretin varlığını gösterircesine ispat edenler de çıkmıştır.Bununla birlikte dine muarızların kendini kurtarmak hoyratlığında sarıldığı meselelerin başında ahirete iman geliyor. "Kurumuş kemikleri kim diriltecek," derken elindeki kemikleri ufala

10.12.2019
67 0 0

Yalancıdan hayır gelmez

Bir Müslüman yalan söylemez.Mana-i muhalifi ile düşünürsek, o zaman yalan söyleyen Müslüman değildir sonucuna varılır mı, ona da ehli olanlar karar versin. Bildiğimiz bir şey var ki; kizb yani yalan küfrün esası, nifakın âlâmeti, yalancının Kudret-i Rabbaniyeye iftirası ve Rabbin hikmetlerinin zıttıdır. Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak yalandan

23.11.2019
89 0 0

Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu

Şeytanın, en sevdiği hal, başıbozukluk, kuralsızlık ve karışıklıktır.Herbir şeyin karışık olması, tersyüz edilmesi, aradığını bulamama hali; sonun başlangıcı demektir. Ta ki insanın hedefe ulaştıracak bir yol göstericisi doğru bir mürşit, tutunacağı sağlam bir ip olmasın. Başta bir diğer yol göstericilerden bahsetmiştik buna mukabil, insanın hayatt

07.05.2019
113 0 0

Vazifemiz

Değerli bir okurum evvelen yazdığımız bir yazıda söylediğimiz: "Çözüm zihinlerin, akılların, kalplerin, ruhların topyekûn inşa edilmesi hakikatinde." meselesini alıntılayarak şöyle demiş."Sadece bu cihetten bile vazifemiz siyaset ehlinden üstün." Elhak doğru söylemiş yalnız eksik; zira vazifemiz siyaset ehlinden elfü elfi daha üstün. Kezalik, lâfzı

05.05.2019
98 0 0

Dünya dönüyor!

Batıp giden, zevale mahkûm şeylere bel bağlamak ehl-i aklın kârı değil.Baki hakikatler, fani şahsiyetler üzerine bina edilemez sırrı; bu bağlamda değerlendirilirken aynı sırrı azim hakikatsizlerin dayandığı kaleleri parça parça ediyor. Babasına güvenen bir çocuk misali öteleri göremeyen nazarlara, kumdan tapınaklarının ne kadar zayıf ve yıkılmaya m

14.04.2019
97 0 0

Yeni Zelanda'dan cihana yansımalar

Geniş kitleleri etkileyen vakıalara mukabil ilk tepkiler ne kadar istikamete yaklaşırsa vakıa menfide olsa- olumlu neticeler alınabiliyor.Mühim olan muhafaza mekanizmalarının sağlam temeller üzerine bina edilmesi hakikatinde. Dünyevî bakış ile menfaat devşirme üzerine kurulu hasta nazalarımız maalesef dehşetli imtihanlarda tamda olayın aktörlerinin

07.04.2019
114 0 0

Bataklıktan bir adım önce

Dinin siyasete alet edildiği bir yerde; din çatısı altında ne varsa hemen hepsi siyasetin, yani menfaatin, yalanın aleti olmaktan kendini muhafaza etmesi pek mümkün görünmemektedir.Siyasette dini kullananlar, siyasette ırkı kullananlar, siyasette dinsizliği kullananlar vesair için din, dinsizlik, ırk araç olmaktan başka herhangi bir değer taşımıyor

30.03.2019
111 0 0