Karabağ 1500 yıllık Türk yurdudur

Karabağ'a 6. yüzyıldan itibaren Hazarlar, Selçuklular, İldenizliler, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular, Safeviler, Avşarlar, Kaçarlar ve Azerbaycan Türkleri hâkim oldu. Ruslar, 19. yüzyılda Ermenileri bölgeye yerleştirene kadar Karabağ'da Ermeni yok denecek kadar azdı. Bölge tamamen Türk yurduydu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin kahramanlıkları sayesinde Karabağ tekrar Türk kimliğine kavuştu

Tarihçi Barthold'a göre "Karabağ" ismi Türkçe "kara" (yoğun, sık, çokluk, verimli) ve Farsça "bağ" kelimelerinin birleşmesiyle (yoğun bağlık, bahçelik yer) oluşmuştur. Karabağ, 6. yüzyılda Hazarlar'ın bölgeye gitmesiyle Türk tarihi içerisindeki yerini almaya başladı. 11. yüzyılda Büyük Selçuklular'ın bir parçası oldu. Kaçar, Karamanlı, Otuziki, Yirmidört, Baharlı aşiretleri başta olmak üzere Türkmenler bölgeye yerleştiler. Bölge tamamen bir Türk yurdu oldu. Karabağ hakkında Mustafa Aydın, Hüsameddin Mehmedov, Gülşen Seyhan Alışık, Zabil Bayramlı ve Bilal Bayramlı'nın araştırmaları vardır.
Şuşa
OSMANLI TOPRAĞI OLDU
Sultan Alparslan, Gürcistan seferinden dönerken burayı kışlak olarak kullandı. Büyük Selçuklular'dan sonra bölgeye Irak Selçukluları, İldenizliler, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular ve Safeviler hâkim oldu.
1578 Osmanlı-Safevi savaşları esnasında Karabağ, Osmanlı toprağı oldu. Karabağ, Osmanlı idaresi altında iken Gence Eyaleti'nin içerisinde idi ve "Vilayet-i Gence Karabağ" olarak isimlendiriliyordu. Safeviler 1603'teki bölgeyi tekrar ele geçirdi ve 18. yüzyıla kadar ellerinde tuttular.
1722-1724 yılları arasında Rusların güneye inmesi üzerine harekete geçen Osmanlılar, Azerbaycan'ı ele geçirdi. 1724'te yapılan antlaşmayla ise Karabağ, Osmanlı toprakları içerisinde kaldı. Ancak 1736'da yapılan antlaşmayla tekrar İran'a bırakıldı.
Penah Ali Han
KARABAĞ HANLIĞI KURULDU
Karabağ'ı Osmanlılardan geri alan Nadir Şah kendisine itaat etmeyen Cevanşir aşireti reisi Penah Ali'yi Horasan'a sürdü, ancak Nadir Şah'ın ölümünden sonra (1747) Karabağ'a dönen Penah Ali burada Karabağ Hanlığı'nı kurdu. Penah Ali Han, Türkistan'dan gelen Cevanşir aşiretinin Behmenli koluna mensup Sarıcalı oymağındandı.
Penah Ali Han, 1748-1750 yıllarında Bayat, Şahbulak, Eskeran ve Şuşa (Penahâbâd) kalelerini yaptırdı. 1755'te Şuşa'ya hücum eden Avşar Feth Ali Han'a yenilen Penah Ali Han ona tabi oldu. Daha sonra Kerim Han Zend'le birlikte hareket ederek Feth Ali Han'ı yenilgiye uğrattı. Ancak arkasında güçlü bir hanlık bırakmak istemeyen Kerim Han, Penah Ali ve oğlu İbrahim'i Şiraz'a götürmüştü. Babasının 1759'da Şiraz'da ölmesinden sonra Karabağ'a dönen İbrahim, kardeşiyle giriştiği mücadelede başarılı oldu ve 1763'te Karabağ Hanlığı'nın başına geçti.
Ruslar, 18. yüzyılın son çeyreğinde Kafkasya'yı işgale başladılar. 1783 yılında Gürcistan'ı ele geçirdiler. I. Aleksandr zamanında Ruslar 1802 yılında Bakü ve Karabağ'ın kendilerine tabi olmasını istedi, ancak kabul edilmedi. Bunun üzerine Ruslar, 1804 yılında Gence'yi işgal etti. Mayıs 1805'te Kürekçay'da imzalanan antlaşmayla İbrahim Han, Ruslara tabi oldu.
İbrahim Han, General Tsitsianov'un Şubat 1806'da Bakü'de öldürülmesi üzerine Rusları Karabağ'dan çıkarmayı planladıysa da Rusların bundan haberdar olması üzerine 10 Haziran 1806'da ailesiyle birlikte katledildi. İran-Rusya savaşları (1804- 1813) akabinde yapılan Gülistan Antlaşması ile Karabağ, Ruslara bırakıldı ve 1822 yılında Hanlık lağvedildi. Karabağ Hanlığı'nın varlığı bölgenin mamur olmasında etkili olmuştu. Kaleler, camiler, imaretler hanlık topraklarını süslemişti. Hanlık dönemi öncesi Karabağ'ın etnik yapısını araştıran Geybullayev'e göre Karabağ'da sadece birkaç köyde Ermeniler yaşıyordu ve Nadir Şah döneminde dışarıdan getirilen Ermeniler, Alban halkının başına getirilmişti.
Şuşa'da Han Sarayı.
RUSLAR, ERMENİLERİ YERLEŞTİRDİ
Ruslara göre 1810'daki bölgede 25 bin kişi yapıyordu. 1823 yılında Rusların verdiği sayı bu sefer 90 bindi ve bunun üçte biri Ermeni olarak gösterilmişti. Ruslar, 1806- 1812 Osmanlı-Rus ve 1804-1813 Rus-İran savaşları sırasında bölgeye çok sayıda Ermeni yerleştirmişti. 1828 yılında İran ve Rusya arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması'na göre Azerbaycan, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzey Rusya'da, güney İran'da kaldı. Antlaşmanın 15. maddesi ise İran'da yaşayan Ermenilerin Rusya tarafına yerleştirilmesine izin veriyordu. 1828-1830 yılları arasında 40 bin İran, 84 bin Osmanlı Ermenisi Azerbaycan'a yerleştirildi. Bu sayı 19. yüzyılın sonunda bir milyona ulaşacaktı.
Karabağ için zor günler Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru başladı. 1917 Bolşevik İhtilali akabinde Ermeniler, Karabağ üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ruslardan kalan silah ve mühimmatı ele geçiren Ermenilere karşı savunmasız durumda kalan Azerbaycan Türkleri, Osmanlı Devleti'nden yardım istediler. Bu gelişme üzerine