Yerel seçimlerde ekonominin etkisi

Ekonomi, seçim kazanmada ya da kaybetmede dün ne kadar önemli olduysa bugün de önemini korumaktadır. Geçmiş yıllarda ekonomide yaşanılan sorunlar ve neden olduğu ekonomik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle, AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde en öncellikli alanlardan birisi ekonomi olmuştu. Çünkü ekonomide sağlanacak istikrar, siyasi istikrarı da beraberinde getireceği konusunda kafalarda soru işareti yoktu. Tam da öyle oldu.Bu nedenle AK Parti ile ekonomi çok özdeşleşmişti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri ekonomide başta olmak üzere siyasi ve sosyal alanda birçok ilk yaşandığı gibi ciddi reformlar yaşandı.AK Parti'nin 2002 sonrasında ekonomide gerçekleştirdiği reformlar, ekonomik ve sosyal göstergelerde hayata geçirdiği iyileşmeler ve yıllarca ötekileştirilen alt ve orta gelir grubunda yer alan kesimin hayat standartlarında medya getirdiği iyileştirmeler ile tüm seçimlerin kazanılmasını beraberinde getirdi.Bir yandan gerçekleşen ekonomik büyümeye bağlı olarak ortaya çıkan GSYH'den tüm kesimlerin payını alması diğer yandan gelir adaletsizliğini iyileştirmek ve ihtiyaç sahibi kesimlere sağlanan sosyal yardım ve hizmetler ile ciddi bir sosyal dönüşüm sağlanmıştı. İlk kez sosyal ve ekonomik taleplerinin ciddi bir şekilde karşılandığı bir dönem yaşandı.Bu iyileştirmeler sayesinde merkezden uzaklaştırılan kesimlerin siyasi, sosyal ve ekonomik haklarındaki çıta o kadar yükseldi ki, toplumun büyük kesimi haklı olarak kazanımlarına sahip olmak için siyasi desteğini sürekli arttırdı.Dolayısıyla