Türkiye- Almanya ekonomik ilişkileri

Almanya, sahip olduğu 3,8 trilyon Euro GSYH büyüklüğü açısından dünyada 4. sırada yer aldığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en büyük ekonomi unvanına sahiptir. Almanya, 2022 yılında 1,564 milyar Euro ihracat ve 1,488 milyar Euro ithalat yaparak 3 trilyon Euro üzerinde ticaret hacmine ulaşmıştır. Almanya'nın dünya ülkelerine ihracatı son yıllarda yavaşlasa da dünyada önemli bir ihracatçı ülke olması nedeniyle de dış ticaret ve cari fazla veren bir ülkedirTÜRKİYE - ALMANYA ARASINDA TİCARETYaklaşık olarak 2,5 milyon vatandaşımızın Almanya'da yaşaması nedeniyle, Türkiye ve Almanya, ticaret açısından önemli ortak konumundadırlar. Bununla beraber, Almanya Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelmektedir. Almanya'nın, Türkiye tarafından satılan birçok ürünün lokomotif pazarı konumunda olması nedeniyle, Almanya'dan Türkiye menşeli ürünlere gün geçtikçe talep daha da artmaktadır.Bu da iki ülke arasında ticaretin daha da artmasına katkı yapmaktadır.Türkiye'nin 2022 yılında gerçekleşen 254 milyar dolar yıllık ihracat miktarında en önemli ticaret ortağı olan Almanya'nın önemli payı vardır. TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 21,1 milyar dolar olurken ithalatı ise 24,3 milyar dolar oldu.Yani iki ülke arasında dış ticaret, Almanya lehine gerçekleşse de bu ihracat miktarı ile Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumundadır.TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDA GERÇEKLEŞEN YATIRIMLARDış ticaretin yanı sıra, Türkiye ve Almanya arasında gerçekleşen yatırımlar ve bu yatırımları