Bölgesel işbirlikleri değişir mi

Geçmişte kurulan kurumlar ve ortaya çıkan işbirlikleri için var olan hususlar yeni dönemde yeni itici güçlerle yeni işbirliklerine yol açabilir. Peki, yeni dönemde işbirliklerini belirleyecek önemli alanlar ne olabilirYENİ DÖNEM VE YENİ İŞBİRLİKLERİEnerjinin yeni işbirlikleri için önemli bir itici güç olacağı görülmektedir. Enerjinin ekonomiler için temel bir girdi olması ve ekonomilerin enerjiye yüksek oranda bağımlılıkları yeni işbirliklerin oluşması için önemli bir husustur. Enerji alanında işbirliği için yalnız enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler işbirliği yapmayacak, bu enerji kaynağının uluslararası piyasalara taşınmasında kritik rol alacak olan ülkeler de işbirliğine yön verecektir.Bu açıdan, Türkiye'nin enerji kaynakları zengini yeni rezerv alanları, Doğu Akdeniz bölgesindeki hakları ve tüm enerji hatlarının üzerindeki coğrafi konumu nedeniyle yeni enerji işbirlikleri açısından kritik öneme sahip olduğu açıktır.Ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmak isteyen birçok orta gelirli ülke arasında son yıllarda meydana gelen işbirliklerinin ve ortaklıkların yeni dönemin önemli motivasyonlarından biri olacağı öngörülmektedir. Ülkeler arasında var olan kişi başı gelir farklılıkları, yüksek gelirli ülkeler arasında var olan işbirlikleri, mevcut uluslararası ekonomik kurum ve kuruluşlarda yüksek gelirli ülkelerin temsiliyetleri ve daha birçok önemli husus, orta gelirli ya da gelişmekte olan ülkeler arasında yeni işbirliklerini hızlandıracaktır.Savunma sanayii ürünlerine olan ihtiyaç, ülkeler arasında işbirliğinin yapılması için