Atatürkçülük, milliyetçilik ve demokratlık

İkinci tura 4 gün kala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.Böylece ATA İttifakı içinde, Vecdet Öz'ün Genel Başkanı olduğu Adalet Partisi'nden sonra, ikinci parti de Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.Ümit Özdağ'ın bu ittifakın esas omurgasını oluşturan seçmenleri temsil ettiği düşünülürse, bu açıklamanın çok önemli sonuçlarının olabileceği görülür:Bu açıklama, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını artırmış görünmektedir.Özdağ, Kılıçdaroğlu ile olan müzakereleri hakkında:"1 sene içinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'deki güvenliğini sağlayacak, uyuşturucu çetelerini okulların önünden kurtaracak bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve Zafer Partisi olarak 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" dedi.Üzerinde anlaşma sağlanan mutabakatın tam metni şöyle:"Kapsam:Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak işbirliği esaslarını kapsamaktadır.Amaç:21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; milli birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve işbirliği detaylarının tespit edilmesidir.Temel İlkeler:1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. maddede yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir.Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir.Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir.Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.6- Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır."Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Ümit Özdağ ile ilgili olarak:"O mutabakat metninde bizi rahatsız eden bir şey yok" dedi.Akşener, Zafer Partisi'ne bakanlıklar