Ege Cansen

Sözcü

Muhalefetsiz demokrasi olmaz

Gündemde üç başlık var: Birincisi, enflasyonu düşürme sürecinin neresindeyiz Yani program yolunda ilerliyor mu İkincisi, belediye seçimlerinden sonra ağırlığı bir hayli artmış CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in 22 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurmuş olduğu diyalog enflasyonu düşürme programını nasıl etkileyecek Üçüncüsü, Başkan

Denetimden kaçmak

Haberlere göre "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" adı altında bir vakıf () kurulmasına dair kanun önerisi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş. Komisyondan geçtiğine göre TBMM'den de geçecek yani "devleti destekleyen" yeni bir tüzel kişilik yaratılacaktır. Vakıf bir özel hukuk müessesesidir. Ne devletten dolaylı veya dolaysız para alır,

Beşeri sermaye birikimi

İktisadi kalkınmanın yolu ve hatta bir bakıma tanımı "sermaye biriktirme" (capital accumulation) dir. Nitekim iktisaden kalkınmış olan ülkelere sermaye birikimi büyük yani milli serveti çok anlamında "zengin ülkeler" denir. Milli serveti büyük ülkelerin, milli gelirleri yüksektir. Sermaye, fiziki (Tanrı veya insan yapması), mali ve beşerî olmak üze

Özeli yabancılaştırma

Geçen hafta gazetelerde, Yapı ve Kredi Bankası, First Bank of Abu Dhabi bankasına satılacak, diye bir haber çıktı. Daha doğrusu bu yönde bazı görüşmeler varmış ama henüz ortada somut bir sonuç yokmuş dendi. Sonunda bu satıştan vazgeçildiği ilan edildi. 1944'te Kazım Taşkent tarafından kurulan "Yapı ve Kredi" bir Türkiye markasıdır. Milli mirastır.

Zavallı Japonya

Ekonomi Çarı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası döviz almasa dolar 30'un altına hatta 20'lere düşerdi" dedi. Bunu söylerken ima ettiği şey, ekonomiyi ne kadar başarılı yönettiğiydi. Şimşek'in uyguladığı ve esası "kur çıpasıyla enflasyonu düşürme" olan politika, şimdilik enflasyonu düşürmese bile, kurları dizginleme açısından başarılıdır. Bu başarıda ()

Parayı sıkmanın sıkıntısı

Ömür biter, enflasyon muhabbeti bitmez. Bu muhabbet yaygınlığı, sadece yüksek ve yapışkan enflasyon derdine duçar olmuş ekonomimize mahsus değildir. Gelişmiş ülkelerde de iktisatçılar enflasyon konusunu sıkça işler. O ülkelerde enflasyon 2'nin birkaç puan üstüne çıkınca hemen enflasyona karşı cihat ilan edilir. Çünkü enflasyon yangını küçükken sönd

Eşyanın zoruyla

"Eşya", "şey" sözcüğünün çoğuludur. "Şeyler" demektir. Büyüklerimiz bazı oluşumları "eşyanın zoruyla" diye açıklardı. Ben de bu "eşyanın zoru" açıklamasına pek bir anlam veremezdim. İngilizce öğrenmeye başladıktan sonra karşıma "with the force of things" diye bir deyim çıktı. Tam anlamıyla "eşyanın zoruyla" demekti. Demek ki; böyle bir kavram vardı

Deli mi, veli mi

ZİYARET etmeyi en çok istediğim ama kısmet olup da gidemediğim ülke Arjantin'dir. 2.8 milyon kilometrekare (Türkiye'nin 3.7 katı) yüzölçümü olan bu ülkede İspanyolca konuşan 62'si İtalyan asıllı 48 milyon insan yaşamaktadır. Kişi başına yıllık milli geliri 10 bin dolar dolayında olup Türkiye ile aynı düzeydedir. Geçen asrın başlarında tarımdaki yük

Eşek ve deve

Çocukluğumun geçtiği Manisa'da yük taşımada atlı arabaların yanında develer de kullanılırdı. Özellikle yolu bozuk köylerle kent arasında yük taşımacılığında develer en etkin nakil vasıtalarıydı. Üç dört develik kervanın önünde mutlaka bir eşek olurdu. Eşeğin semerine bağlı uzunca bir ip birinci devenin başına, diğer develer de sırayla birinci devey

Kedinin rengi

Sözlüklere göre Ortodoks "düz-doğru yol", Heterodoks ise "farklı yol" demekmiş. Bu sıfatlar iktisatta sıkça kullanılır. Ortodoks iktisat politikası yerine "neo klasik" veya "ana akım" da denmektedir. Bu politika üç varsayım üzerine kuruludur. İnsanlar ve firmalar rasyonel davranır. (Homo economicus) Piyasalar yani fiyat mekanizması kıt kaynakları e