"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Dr. C. Ahmet Akışık Tüm Yazıları

9 yazı listeleniyor

Ankara İlahiyat Merkezli Fazlurrahman'ın "Sapkın Din" Anlayışı

Dr. C. Ahmet Akışık c.ahmetakisikgmail.com Son devir Müsteşrik ve Misyonerlerin hararetle destekledikleri ve öne çıkardıkları Seküler Modernist İslamcı Fazlurrahman (1919-1988), Pakistan doğumludur. Ülkesinde Medrese eğitimiyle birlikte Batı kökenli eğitim de aldı. 1942'de yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 1946'da gittiği İngiltere'de aka

11.09.2021
8 0 0

"Ankara İlahiyat"ta Sünnî İslam'a karşı "Oryantalist" kaynaklı "Sapkın Din" anlayışı

Eğer bir kişi, Peygamberi, Hadisleri, Sahâbe'yi Müctehidleri devreden çıkararak, salt sözlük ve mantık çerçevesinde âyetlere mana vermeye kalkarsa, Müslüman olmayan ve Kur'ân'ı ilâhî kitap kabul etmeyen bir Oryantalist ve Lüterciden farkı kalmaz. İslam'ı değiştirme sevdasına kapılanlar, Kur'ân'ı hoş karşılamasalar, beğenmeseler, Hristiyanlıktaki

28.08.2021
15 0 0

"Samsun İlahiyat"ta "Ilımlı İslam" Patentli Sünnî İslam'a Karşı "Sapkın Din" Anlayışı

İslam'ın tahrif, tahrip, tezyif ve tebdil şeklini, bizlere saf, duru, gerçek İslam gibi sunabilirler. Eğer Müslümanın elinde sağlam bir ölçü "Sünnî el-ürvatü'l-vüskasağlam kulp" yoksa, Afganî'nın Paris menşeli Şeytanî "el-ürvatü'l-vüska"sına kolayca sarılabilir. Rengine aldanarak bal şerbeti yerine necis bir şey "urine" içebilirler. Ondokuz Mayı

14.08.2021
10 0 0

FETÖ "Diyalog" ve "Ilımlı İslam" Projeleriyle Hâlen İçimizde mi

c.ahmetakisikgmail.com FETÖ, 15 Temmuz 2016'da kahraman ve vatansever Silahlı Kuvvetlerimiz içinde dış destekli hain bir yapılanma sonucunda ülkemizde bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu menfur başkaldırı, asırlarca savaş meydanlarında düşmanlarıyla kahramanca savaşmış Alpaslan ve Fatih'in torunları Türk milletine karşı yapılmıştır. Asil Türk M

17.07.2021
23 0 0

"İslam'ın Değiştirilmesi" Konuşulurken "Mezhep Taklidi"ni Gündeme Getirmek Acaba Hedef Saptırma mıdır

c.ahmetakisikgmail.com Son yıllarda, bazı zorluk ve sıkıntılarla karşılaşan Müslüman kardeşlerimiz, haram işlememek ya da "namazı geciktirme" günahını azaltmak maksadıyla yine Ehl-i Sünnet âlimlerinin fetva ve tavsiyeleri doğrultusunda "Cumhur"ca onaylanan ve 1200-1300 seneden beri yaygın şekilde uygulanmakta olan Dört Mezhep -Hanefî, Mâlikî, Şâfi

03.07.2021
18 0 0

Oryantalistlerin İslam Ülkelerinde İslam'ı Değiştirme Stratejisi

İslam dininin mukaddes kitabı Kur'ân-ı kerim, hiçbir değişikliğe uğramadan, sonradan içine insan sözü katılmadan vahyedildiği şekliyle mütevatir olarak bugüne kadar Müslümanların elinde bulunmaktadır. Eshâb-ı kiram ve ulema, en hassas bir şekilde onu muhafaza ederek kendilerinden sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Aynı şekilde Peygamber aleyhissel

19.06.2021
25 0 0

İslâmofobi Sempozyumu Siyonist Yahûdilerle Hristiyanların İslâm ve Müslüman Düşmanlığı

c.ahmetakisikgmail.com Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erciyes Üniversitesi, TRT ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslâmofobi Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2021'de Ankara'da yapıldı. Sempozyum'un ana teması, Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok

05.06.2021
16 0 0

Tarih Boyunca Siyonist Yahûdilerin İslâm ve Müslümanlara İhaneti

Dr. C. Ahmet Akışık c.ahmetakisikgmail.com İslâm dini, Hazret-i Âdem'den son Peygamber Muhammed aleyhisselâm'a kadar gelen semâvîvahyî dinlerin ortak adıdır. Çünkü bu dinlerde ahkâmibadet şekilleri değişse de iman esasları aynıdır. Hepsi vahye dayanmaktadır. Ancak Yahûdilik, Hristiyanlık gibi bir peygambere isnat edilen dinler karşısında İslâm, Pe

22.05.2021
25 0 0

VEDA HUTBESİ İSLÂM'DA İLK İNSAN HAKLARI BELGESİ

ALLAH'A HAMD OLSUN Hamd, yüce Allah'a mahsustur. Ona hamd eder1, ondan af diler ve ona tevbe ederiz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden ona sığınırız. "Allah'ın hidâyet ettiğini, kimse doğru yoldan çıkaramaz2." "Allah'ın şaşırttığını da kimse, doğru yola getiremez.3" Şehâdet ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. O, birdir, onun

08.05.2021
29 0 0