"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Dr. C. Ahmet Akışık Tüm Yazıları

4 yazı listeleniyor

Oryantalistlerin İslam Ülkelerinde İslam'ı Değiştirme Stratejisi

İslam dininin mukaddes kitabı Kur'ân-ı kerim, hiçbir değişikliğe uğramadan, sonradan içine insan sözü katılmadan vahyedildiği şekliyle mütevatir olarak bugüne kadar Müslümanların elinde bulunmaktadır. Eshâb-ı kiram ve ulema, en hassas bir şekilde onu muhafaza ederek kendilerinden sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Aynı şekilde Peygamber aleyhissel

19.06.2021
3 0 0

İslâmofobi Sempozyumu Siyonist Yahûdilerle Hristiyanların İslâm ve Müslüman Düşmanlığı

c.ahmetakisikgmail.com Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erciyes Üniversitesi, TRT ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslâmofobi Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2021'de Ankara'da yapıldı. Sempozyum'un ana teması, Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok

05.06.2021
1 0 0

Tarih Boyunca Siyonist Yahûdilerin İslâm ve Müslümanlara İhaneti

Dr. C. Ahmet Akışık c.ahmetakisikgmail.com İslâm dini, Hazret-i Âdem'den son Peygamber Muhammed aleyhisselâm'a kadar gelen semâvîvahyî dinlerin ortak adıdır. Çünkü bu dinlerde ahkâmibadet şekilleri değişse de iman esasları aynıdır. Hepsi vahye dayanmaktadır. Ancak Yahûdilik, Hristiyanlık gibi bir peygambere isnat edilen dinler karşısında İslâm, Pe

22.05.2021
11 0 0

VEDA HUTBESİ İSLÂM'DA İLK İNSAN HAKLARI BELGESİ

ALLAH'A HAMD OLSUN Hamd, yüce Allah'a mahsustur. Ona hamd eder1, ondan af diler ve ona tevbe ederiz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden ona sığınırız. "Allah'ın hidâyet ettiğini, kimse doğru yoldan çıkaramaz2." "Allah'ın şaşırttığını da kimse, doğru yola getiremez.3" Şehâdet ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. O, birdir, onun

08.05.2021
15 0 0