Çingene müziğini dinlerim

HER enstrümanı ustasından dinlemek benim için doyulmaz zevktir.

Çingene müziğinin ustası Selim Sesler'i de bu kategorinin içinde düşünmek gerekir.

Kalan'dan çıkan 'Keşana Giden Yollar' zaman zaman dinlediğim CD'ler arasındadır.

Melih Duygulu'nun 'Türkiye'de Çingene Müziği -Batı Grubu Romanları'nda Müzik Kültürü' kitabı bu türle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için okunması gereken bir çalışma.

Selim Sesler

Yazar kime ithaf etmiş:

"Edirneli 'Klarnetçi Selim'in (Selim Kızılcıklılar) aziz hatırasına."

Önsöz'den: "Türkiye'de etnik grupların müzik kültürlerini ele alan çalışmaların azlığı kadar bu alanın büyük sorunları ve hassasiyetleri barındırdığını konuya ilgi duyanlar yakından bilirler. Üstelik konu çingenelerse bu hassasiyetler ve sorunlar daha da görünür hale gelir.

strong class'read-more-detail'Haberin Devamı

90'lı yılların ilk çeyreğinde başlayıp bugün de devam eden çingene kültürü araştırmalarım yalnızca müzikle sınırlı olmayıp kültür hayatının diğer alanlarında da sürmektedir."

İçerik sıralaması:

BİRİNCİ BÖLÜM

Türkiye'de Çingeneler ve Çingene Kültürü

Türkiye'de Çingeneler

İslim Tarihsel Kavramsal Arka Plan ve Köken

Sosyal Yapı

Türkiye'de Çingene Kültürü

Dil

Din

Evlilik, Düğün, Eğlence

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye'de Çingene Müziği

Çingenelerde Müzik Repertuarı

Türk Müziği RepertuarıÇingenelerin Özgün Repertuarı

Çingene Şarkıları

Çingene Şarkılarında Dil, Köken ve Kurgu

Çingene Şarkılarında Biçim, Biçim, Anlam ve Tema

Çingeneler ve Kanto

Çingeneler ve Arabesk Müzik

Müzikal Yapı: Ezgi Tipleri Ses Örgüsü Makamlar ve Usûl ve (Ritim)

Ezgi Tipleri Ses Örgüsü ve Makamlar

Usûl ve Ritim Özellikleri

Çingene Müzisyenlerin Kullandığı Çalgılar

Ses ve Çalgı İcrasında Teknik Tavır ve Boyut

Doğaçlama İcra ve Gerçeklikten Gerçeküstüne Geçiş

Çingeneler arasında kullanılan Bazı Müzik Terimleri

Sosyo - Kültürel Özellikler

Müzikte Çingene Ruhu ve Kimlik