Cevher İlhan

Yeni Asya

Yaman çelişkili haksızlıklar

Danıştay'ın mahkemelerin 5 bin 112 davada verdiği kararlara istinaden 450 hâkim-savcının göreve iâdesini, Anayasa Mahkemesi kararlarına rest çeken partili Cumhurbaşkanının "skandal" olarak karalayıp topa tutmasına Adalet Bakanı'nın da katılması yargının "Saray'ın vesâyeti"ne sokulduğunun son göstergesi oldu.Hukukun temel kurallarının başında gelen

Danıştay'a "iltisak ve irtibat" çarpıtması

Erdoğan'ın önceki hafta daha önce "darbeci katil, onunla asla görüşmem!" dediği Sisi'yle "kardeşim!" diye kucaklaştığı Mısır gezisi dönüşü uçağına aldığı "akredite gazeteciler"e Anayasa Mahkemesi'nin yanısıra Danıştay kararlarını da tanımayacağını ilânı, İliç'teki maden rantı heyelanıyla yoğun siyasi gündemin karamboluna geldi.Danıştay'ın "'fetö' i

Sırıtan "İliç siyaseti!"

Erzincan İliç maden fâciası da bir yığın siyasi saptırmaya mâruz. "İktidar cephesi" ve "yandaş medya" bir dizi manipülasyonla dev zehir yığınını gündemden düşürmeye didiniyor.Göçük altındaki dokuz işçiyi arama çalışmaları durdurulurken, günler sonra bölgeye giden ilgili bakanlar göz göre göre gelen fecaati geçiştirip unutturma peşinde. Oysa ilçeyle

Yeni Asya'nın dâvâsı ve duâsı

Yeni Asya, Bediüzzaman'ın, "bu mübârek vatanın mânevî bir halâskârı" dediği Kur'ân tefsiri "Risale-i Nur'un dersinin matbuat âlemi ile tezâhü" duasının kabuldür. Elli dört senedir Bediüzzaman'ın "matbuat lisanıyla konuşmak lâzım" mesajı tahakkuk etti.Hep Bedüzzaman'ın "demokrasinin zembereği" diye târif ettiği "efkâr-ı ammenin (kamuoyunun), tehditl

Yine milleti yanıltmak için

Rayından çıkan "kimlik siyaseti"nde yine her türlü manipülasyona, çarpıtmaya ve yanıltmaya, yeniden toplumu kamplaştırma ve kutuplaştırma menfi siyasetine başvuruluyor.Her ne kadar yoğun tepkiler üzerine daha sonra "herkese eşit hizmeti götüreceğiz" dese de Cumhurbaşkanı'nın en son partisinin Ordu mitinginde "Bizim olmadığımız bir belediye doğalgaz

Felâket "geliyorum!" demiş

TESBİTErzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde hâlen dokuz madencinin sun'i siyanürlü toprak dağı altında kaldığı göçük fecaati de göz göre gelmiş. Her ne kadar iktidardakiler, ısrarla "toprak kayması" deseler de göçüğün, uzmanların ifadesiyle patlamanın birkaç gram altın 100 -150 metre kazıyla tonlarca çıkarıldığı on milyon tondan fazla içinde ağır m

"Tek kişilik rejim" göçük altında

Dokuz işçinin altında kaldığı Erzincan İliç'deki Çöpler Maden Ocağında on milyon tonluk siyanürlü atık toprak dağının çökmesi aslında demokrasiyi, hukuku, insan haklarını ve hürriyetleri çökerten siyasi iktidarın çöküşünün son tezâhürü.Çoğu Amerikan, İngiliz ve Kanadalı yabancı maden şirketlerinin "yerli yandaş şirketler" ortaklığıyla kazandıkları

Maden rantı fecaati

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen ve dokuz madencinin toprak kayması altında kaldığı bildirilen maden fâciası, siyasi iktidarın çoğu yandaş firmalar üzerinden yabancı sermaye şirketlerinin operatörlüğünde madencilik rant peşkeşini bir defa daha ortaya çıkardı.Aslında sözkonusu maden hakkında "düzenletilen" ÇED rapor

Demokratikleşme için...

16 Nisan 2017'de referandumu sonrası 9 Temmuz 2018'dan itibaren uygulanmaya başlanan ve dünyada hiçbir benzeri olmayan "Türk tipi" "tek kişilik ucûbe otoriter rejim"le Türkiye'de demokrasi ve hukuk bütünüyle rafa kalktı."Ucûbe rejim", yasa gereği "geçersiz" olan iki buçuk "mühürsüz" oyun, sadıkların açılmasına beş kala "tepeden tâlimat"la kanuna aç

Yine "şantajlı siyaset"

Mahalli seçimler öncesi siyaset pazarında çok "silik söz" tedâvüle sokuluyor.Birbiriyle çelişen, çoğu zaman aslı astarı olmayan lâflar satılıyor. Sırf siyasi rant temini uğruna her türlü manipülasyona, algı operasyonlarıyla beyin yıkamaya, çarpıtmaya ve gerçekleri tersyüz etmeye tevessül ediliyor. Ve bu saptırmalar bir "siyasi beceri" ve "başarı" o