Cevat Çakır Tüm Köşe Yazıları

40 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hüseyin Ceylan Ağabeyin ardından

Yaklaşık otuz sene önceye dayanır tanışmamız. Kendisi hem hemşehrimiz hem meslektaşımız hem de komşumuz olmasından dolayı çok beraberliğimiz oldu. Haznedar denince Hüseyin Abi akla gelir.Hüseyin Abinin örnek alınacak birçok hususiyeti vardı. Meselâ Risale-i Nur dersine gelmemesi vaki değildir. Güngören'de bir apartmanın giriş katındaki derslere de

12.05.2022
19 0 0

Bediüzzaman'ın Re'fet Bey'e hitab şekli -2

6. Mektubun sonunda kayınpederi, Bedreddin ve hanımı için "Bedreddin'in küçüklüğüyle beraber, büyük talebeler dairesine dahil etmişim. O, küçüklerin büyüğüdür. Ve inşaallah Cenab-ı Hak onun emsâlini çoğaltsın. Bedreddin'in validesine dua ediyorum. Elbette Bedreddin'in hüsn-ü terbiyesinde en mühim hisse onundur. Çünkü onun en birinci üstadı odur." d

03.04.2022
23 0 0

Bediüzzaman'ın Re'fet Bey'e hitab şekli -1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, talebesi Re'fet bey'e Barla Lahikası'nda 21 tane mektup yazmıştır. Yazılan bu mektuplarda şu ifadeleri kullanmıştır: İkinci mektupta "Ciddi, dikkatli, hakikatli kardeşim. 3. mektupta "samimi ahiret kardeşim ve hizmet-i Kur'aniyede çalışkan bir arkadaşım. 4. mektupta "aziz, sıddık, gayyur kardeşim.6. Mektupta "Hizmet-i

27.03.2022
33 0 0

Binbaşı Asım Bey'in Risale-i Nurlara hitab şekli -2

Dördüncü mektubunda Üstadın kendisi için kullandığı ifadelere karşı "Muhterem Üstadım Efendim" diye başlayarak uzunca bir mektub yazmış:"Her defa olduğu gibi bu kerre de namüstehak olduğum halde hakk-ı fakiranemde lütuf ve ibzal buyurulan iltifatat-ı binihaye bu fakiri mestediyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ancak Cenab-ı Lemyezel Hazretlerinin lütf

20.03.2022
22 0 0

Binbaşı Asım Bey'in Risale-i Nurlar'a hitab şekli -1

Üstadın saff-ı evvel talebelerinden olan Binbaşı Asım Bey, Isparta'da tutuklanıp Eskişehir'e götürülüyor. Sorgu sırasında "Yarabbi, canımı al" diyor ve orada vefat ediyor. Üstad Hazretleri bundan dolayı Asım Bey'e istikamet şehidi oldu diyor.Yine Tarihçe-i Hayatta Asım Bey'den şu şekilde bahsediyor: "Benim matbaam yok ve müteaddit kâtiplerim yok; b

13.03.2022
30 0 0

Üstadın Ahmed Feyzi'ye iki önemli ikazı

Üstad Hazretleri Afyon Cezaevi döneminde Şuâlar'daki bir mektubun başındaEvvelâ: İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lâzımdır dedikten sonra Ahmed Feyzi Abiye bir uyarıda bulunuyor. Aslında bu uyarılar bugün bizim için de geçerli ve çok önemli olduğunu düşnüyorum. "Haber aldım ki, çok çalışkan, fakat ihtiyatsız Ahmed Feyzi'nin "Maidetü'l-Kur'ân" ba

06.03.2022
19 0 0

Bediüzzaman'ın dilinden talebesi Hüsrev (6)

"Kardeşlerim, Ben kalben arzu ederim ki, çelik ve demir gibi sebatkâr Isparta ve civarındakiler gibi metin kahramanlar (Hüsrev'ler, Hâfız Ali'ler gibi) Kastamonu tarafından dahi burada görünsün." 1"Bazı esbaba binaen, ben en ziyade Hüsrev'i ve Hâfız Ali (rh), Tahirî'yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde, en ziyade temkin ve teslim ve rahat-ı kalb, onla

27.02.2022
27 0 0

Bediüzzaman'ın dilinden talebesi Hüsrev (5)

"Bu dakikada Hüsrev, Rüştü, Refet, Isparta'nın Hafız Ali'si askerlikten ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Hususan Hüsrev'in kalemi, ne vakit Risale-i Nur'un fatihâne intişarına kavuşacak diye bilmek istiyorum. Onlara da selâmımı tebliğ ediniz." 1"Ey Hüsrev! Tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen bizi fevkalâde mesrur etti. B

20.02.2022
28 0 0

Bediüzzaman'ın dilinden talebesi Hüsrev (4)

"Hüsrev kardeş, senin mektubun benim meraklarıma (Hasan, Mustafa'lar gibi) bir şifa ve arzularıma bir devâ (Mu'cizat-ı Ahmediye gibi) ve ümitlerime bir ziya (Refet, Konyalı Sabri gibi) hükmüne geçti." 1"Hüsrev kardeş, kasem ederim, benim elimden gelseydi, yalnız bu defa altın yaldızla yazdığın Mu'cizat-ı Ahmediyeye mukabil herbir sayfasına, yalnız

13.02.2022
35 0 0

Bediüzzaman'ın dilinden talebesi Hüsrev - 3

"Evvelâ: Sizi tebrik ediyorum. Ve bu defaki Hüsrev'in bakanlara yazdığı istida, pek mükemmel bir vesika-i tarihiye hükmündedir." 1"Hacca giden kardeşimiz marangoz Ahmed selâmetle gelmiş mi, merak ediyorum. Hem Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ'nın âhirinde Hüsrev'e ve yardımcılarına olan aynı duâyı Mustafa Gül ve refiklerini ilâve ile Sözler mecmuasının âhir

06.02.2022
63 0 0