"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Cevat Çakır Tüm Yazıları

18 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Abdurrahman (Nursî) hakkında (3)

"Fakat, kardeşim, sen şimdi iki vazifeyi görmekle mükellefsin: Biri, kardeşim Hulûsi Beyin vazifesini; biri de, evlâd-ı mâneviyem ve biraderzâdem ve bir dehâ-i nuranî sahibi olmak pek muhtemel olan Abdurrahman'ın vazifesi de size ilâve edildi." 1"Hulûsi, Abdurrahman'ın yerine çendan geçmiş. Şu yazı müşâbeheti bana müjde ediyor ki, bir Abdurrahman R

03.10.2021
10 0 0

Abdurrahman (Nursî) hakkında (2)

Üstad Hazretleri Kastamonu Lâhikası'nda Hafız Ali'ye yazdığı bir mektubda şöyle diyor:"Nur fabrikası nam sahibi Hafız Ali kardeş, Fevkalâde mektubun, ehemmiyetsiz şahsiyetim hariç kalmak şartıyla, bana harika göründü. Senin halis ve yüksek dirayetin terakkide olduğunu gösterdi. Bana, "İşte çok Abdurrahman'ları taşıyan bir Ali" dedirdi." 1 "Küçük Al

26.09.2021
11 0 0

Abdurrahman (Nursî) hakkında (1)

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri İhtiyarlar Risalesi'nde, esaretten geldikten sonra İstanbul Çamlıca'da çok sevdiği biraderzadesi Abdurrahmanla beraber oturduğundan ve Abrurrahmanın özelliklerinden şu şekilde bahsediyor:"Nurun birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abrurrahman." 1 "Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyor

19.09.2021
16 0 0

Şahs-ı manevî -3

Risale-i Nur Şakirdlerinin, Risale-i Nur'un dairesinin şahs-ı manevisinin hesabına çalışmaları: "Risale-i Nur şakirtleri, ene'yi, nahnü'ye tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp, Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevisinin hesabına çalışması, ben yerine biz demeleri ve ehl-i tarikatın fenâ fi'ş-şeyh, fenâ fi'r-resul ve nefs-i emmareyi öldürmek gib

12.09.2021
13 0 0

Şahs-ı manevî (2)

Üstad Hazretleri'nin talebeleri tarafından kendisine yazılan mektuplardaki ziyede hüsnü zanlarını kırarak fazileti Risale-i Nur'a ve Nur Talebelerinin şahs-ı manevilerine vermesi:"Hem has kardeşlerinin, onun hakkındaki hüsn-ü zanlarını reddedip, o has kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabî mektuplarında onların kendi hakkında medihleri

05.09.2021
18 0 0

Şahs-ı manevî (1)

Risale-i Nur dairesinde üç şahsiyet-i maneviye vardır. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, Üstadın şahs-ı manevisi ve talebelerin şahs-ı manevisi. Risale-i Nur'un geneline baktığımız zaman şahs-ı manevî öne çıkmaktadır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri kendisiyle ilgili söylenilen takdirleri şahs-ı maneviye veriyor.Risale-i Nur'daki örneklere bakalım: "Za

29.08.2021
13 0 0

Said Nursî ve radyo (2)

Ramazan-ı şerifteki kıymettar vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemek:"Merak yüzünden ve afakî hadisatın verdiği sarhoşane gafletten zevk alan biçareler! Eğer "İnsanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin, farz ve lâzım vazifeniz zararına o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Hem iman ve hakikat noktasında, bu çeşit merakların

15.08.2021
13 0 0

Said Nursî ve radyo (1)

1920 ya da 30'lu yıllarda elbette ki, radyoya ulaşmak zordu.Said Nursî o zaman da radyonun önemini anlatırken diğer taraftan da insanların ibadetlerine perde olacağından bahisle bu konuya dikkat çekmiştir. Öylesine bir tiryakilik ki, insanları ibadetten alıkoyacak güçte. Radyo böyleyse, günümüzde televizyon ve internet için nedenli uyarılmaya muhta

08.08.2021
19 0 0

Bulaşık elin marifetleri

İnsan tahribatta sınır tanımıyor.Fiil ve davranışlarında haddi aşarak ifrata gittiği için hem kendine hem de bütün varlıklara zarar vermektedir. Vasatta haddi aştığı için yeryüzünü kirlettiği gibi bulaşık eli uzaya da uzanmış orasını da bir çöplüğe döndürmüştür. BBC'nin bu konu ile ilgili haberi şöyle: ABD'deki Teksas Üniversitesi'nden Prof. Moriba

01.08.2021
17 0 0

Risale-i Nur ve kuşlar (3)

Hüdhüd-ü Süleyman kuşunun Üstadın yolunu takib etmesi:"Hatta mektuplarınızı aldığımdan bir gün evvel, arabayla gezmeye çıkmıştım. Birden, Kur'ân'ın medhine mazhar olan hüdhüd-ü Süleymanî kuşu bir müjde vermek istiyor gibi, on beş dakika kadar yolumuzu takiben sağa ve sola ve yola konup, uçup, yine gelip, hiç bu acip tarzı görmediğimiz surette, kana

25.07.2021
23 0 0