Cevat Çakır

Yeni Asya

Mecburi iktisad

Üstad hazretleri İktisad Risalesini 1935'de Eskişehir'de yazmıştır. Eski Döneme Eserleri'nde, bu milleti iktisada alıştırmak için yazdığını söylüyor. Aslında o zamanlarda da bolluk yok ama asıl gelecek olan İkinci Dünya Savaşııyla dolayısıyla "Nev-i beşer ve herkes iktisada mecbur olmasıyla"1 diyor.İkinci Dünya Savaşıyla iktisada mecbur kalan insan

"Sakın sakın"

Üstad hazretleri Nur talebeleri arasındaki kırgınlıklara küsmelere karşı çok üzüldüğünü, böyle durumlarda bir an önce barışılması gerektiğini söylemektedir. Barla Lahikası'ndaki bir mektubda "Beni bu bayramda ağlatmayınız, çabuk kalben barışınız" diyor. 1Öyleyse şu denebir mi Birbirine ilişkisini kesen Nur talebeleri Üstüdı ağlatmış mı oluyorlar "S

Hüseyin Ceylan Ağabeyin ardından

Yaklaşık otuz sene önceye dayanır tanışmamız. Kendisi hem hemşehrimiz hem meslektaşımız hem de komşumuz olmasından dolayı çok beraberliğimiz oldu. Haznedar denince Hüseyin Abi akla gelir.Hüseyin Abinin örnek alınacak birçok hususiyeti vardı. Meselâ Risale-i Nur dersine gelmemesi vaki değildir. Güngören'de bir apartmanın giriş katındaki derslere de

Bediüzzaman'ın Re'fet Bey'e hitab şekli -2

6. Mektubun sonunda kayınpederi, Bedreddin ve hanımı için "Bedreddin'in küçüklüğüyle beraber, büyük talebeler dairesine dahil etmişim. O, küçüklerin büyüğüdür. Ve inşaallah Cenab-ı Hak onun emsâlini çoğaltsın. Bedreddin'in validesine dua ediyorum. Elbette Bedreddin'in hüsn-ü terbiyesinde en mühim hisse onundur. Çünkü onun en birinci üstadı odur." d

Bediüzzaman'ın Re'fet Bey'e hitab şekli -1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, talebesi Re'fet bey'e Barla Lahikası'nda 21 tane mektup yazmıştır. Yazılan bu mektuplarda şu ifadeleri kullanmıştır: İkinci mektupta "Ciddi, dikkatli, hakikatli kardeşim. 3. mektupta "samimi ahiret kardeşim ve hizmet-i Kur'aniyede çalışkan bir arkadaşım. 4. mektupta "aziz, sıddık, gayyur kardeşim.6. Mektupta "Hizmet-i

Binbaşı Asım Bey'in Risale-i Nurlara hitab şekli -2

Dördüncü mektubunda Üstadın kendisi için kullandığı ifadelere karşı "Muhterem Üstadım Efendim" diye başlayarak uzunca bir mektub yazmış:"Her defa olduğu gibi bu kerre de namüstehak olduğum halde hakk-ı fakiranemde lütuf ve ibzal buyurulan iltifatat-ı binihaye bu fakiri mestediyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ancak Cenab-ı Lemyezel Hazretlerinin lütf

Binbaşı Asım Bey'in Risale-i Nurlar'a hitab şekli -1

Üstadın saff-ı evvel talebelerinden olan Binbaşı Asım Bey, Isparta'da tutuklanıp Eskişehir'e götürülüyor. Sorgu sırasında "Yarabbi, canımı al" diyor ve orada vefat ediyor. Üstad Hazretleri bundan dolayı Asım Bey'e istikamet şehidi oldu diyor.Yine Tarihçe-i Hayatta Asım Bey'den şu şekilde bahsediyor: "Benim matbaam yok ve müteaddit kâtiplerim yok; b

Üstadın Ahmed Feyzi'ye iki önemli ikazı

Üstad Hazretleri Afyon Cezaevi döneminde Şuâlar'daki bir mektubun başındaEvvelâ: İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lâzımdır dedikten sonra Ahmed Feyzi Abiye bir uyarıda bulunuyor. Aslında bu uyarılar bugün bizim için de geçerli ve çok önemli olduğunu düşnüyorum. "Haber aldım ki, çok çalışkan, fakat ihtiyatsız Ahmed Feyzi'nin "Maidetü'l-Kur'ân" ba

Bediüzzaman'ın dilinden talebesi Hüsrev (6)

"Kardeşlerim, Ben kalben arzu ederim ki, çelik ve demir gibi sebatkâr Isparta ve civarındakiler gibi metin kahramanlar (Hüsrev'ler, Hâfız Ali'ler gibi) Kastamonu tarafından dahi burada görünsün." 1"Bazı esbaba binaen, ben en ziyade Hüsrev'i ve Hâfız Ali (rh), Tahirî'yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde, en ziyade temkin ve teslim ve rahat-ı kalb, onla

Bediüzzaman'ın dilinden talebesi Hüsrev (5)

"Bu dakikada Hüsrev, Rüştü, Refet, Isparta'nın Hafız Ali'si askerlikten ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Hususan Hüsrev'in kalemi, ne vakit Risale-i Nur'un fatihâne intişarına kavuşacak diye bilmek istiyorum. Onlara da selâmımı tebliğ ediniz." 1"Ey Hüsrev! Tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen bizi fevkalâde mesrur etti. B