"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Cevat Çakır Tüm Yazıları

7 yazı listeleniyor

Denizli Hapishanesi (4)

Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin cezaevindeki talebelerine Nurlar'ı yazarak ve okuyarak ferah bulmalarını tavsiye etmesi: "Aziz, sıddık, sarsılmaz, telâş etmez, âhireti bırakıp fâni dünyaya dönmez kardeşlerim,Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir derece genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız. Bilâkis benim gibi memnun olunuz. Made

13.06.2021
7 0 0

Denizli Hapishanesi (3)

Üstad Hazretleri Medrese-i Yusufiyedeki talebelerine Medresetü'z Zehranın şakirdliğine liyakat kazanmak gibi önemli bir kazanç elde edeceklerini bunun için sabır tavsiye ediyor:"Aziz, sıddık kardeşlerim, Madem âhiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve âhiret için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız; elbette bu ağır şerait altında herbir sa

06.06.2021
9 0 0

Denizli Hapishanesi (2)

Cezaevinde kısmetini yemek: "Hem burada kısmetimizi almak, yemek; kader-i İlâhî tayin etmişti. Adalet-i rahmet bizi toplattırdı, çoluk çocuk Rezzak-ı Hakikilerine emanet edildi, muvakkaten o nezaret vazifesinden mezuniyet verildi."Cezaevinin kazandırdıklarına bakarak pişman olmamak ve vazgeçmemek: "Aziz, sıddık kardeşlerim, Sair yerlere nisbeten en

30.05.2021
8 0 0

Denizli Hapishanesi (1)

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri gizli cemiyet kurmak ithamıyla 1943'te 126 talebesiyle birlikte Kastamonu'dan Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediliyor. Üstad Hazretleri bir kısım talebeleriyle birlikte 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye ediliyor. Meyve Risalesi burada yazılıyor. Hafız Ali, Denizli Cezaevi'nde vefat etmiştir.Üstad Hazr

23.05.2021
9 0 0

"Mübalâğa ihtilâlcidir"

Üstad Hazretleri 31 Mart hadisesinin sebeplerini yedi madde olarak sayıyor. Bunlardan bir tanesi de gazetelerin belâgat yerine mübalâğalı yayınlar yapması olduğunu beyan ediyor:"Nisan'ın nısfından sonraki gazeteleri indallah mahkûm ediyor. Zira, o hadiseye sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazar-ı mütâlâaya alınsa, hakikat teza

16.05.2021
11 0 0

Senoz Vadisi'nden, İşkence Vadisine

Biz çocukluğumuzda kamyon görmek için evimizden iki kilometre uzaklıktaki araba yoluna inerdik.Yaya yolumuzu araba yoluna bağlayan bir ahşap köprüsü vardı. Ben köprüye bakar derdim ki, "Acaba arabalar bu tahta köprüden bu tarafa da geçecekler mi" Ve gün geldi köprüyü ahşap köprümüzü yıkarak karşıya geçtiler. Keşke geçmez olsaydılar. Çünkü orada dur

09.05.2021
19 0 0

Risale-i Nur'da ihtiyat - 6

Risale-i Nurlar'ın ehil olmayanlara verilmemesi: "Baştaki başların bir kısmı sarhoştur, okumaz. Okusa da anlamaz, yanlış mânâ verip ilişir. İlişmemek için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzımdır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, ihtiyat etsinler, nâehillerin ellerine hakikatleri vermesinler" denilmektedir. 1"Biz şimdilik çok ih

25.04.2021
13 0 0