Gurbete dokunuş

İnsan yeryüzüne düşünce başladı "düşünce." Önceki hayatında düşünmeye hiç ihtiyacı yoktu. Cennette yaşayıp gidecekti. Kevser şarabını kana kana içecek, miski amber kokusu içinde Rıdvan ağacının gölgesinde sürdürecekti bitimsiz ömrünü. Oysa şimdi yeryüzüne düşmüş ve ömür boyu düşünmeye mahkûm edilmiş olarak çilesini doldurmayı bekliyor.
Gurbettedir artık insan.
Nereden bilebilirdi ki savaşlara, acılara düşeceğini Nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan zamanlarla uğraşıp duracağını

Nereden bilebilirdi ki zamanları dilim dilim böleceğini Dilim dilim bölüneceğini insan, nereden bilebilirdi
Efkârla gelmişiz dünyaya.
Geldiği yerden sırrıyla gelen gidecek yer de bulur. Atacağı adımı hesaplayan, gideceği yeri düşünen ve dahi sonunu hazırlayan hangi sırrın hamalı olabilir
Hesap kitap eden, hikâyeyi gözden kaçırır. Bazı kitaplar, bazı hitaplar, yalnızca başını eğenlere Başını kaldırıp semaya bakan özünü gürleştirir.