Ayşe Sucu Tüm Köşe Yazıları

137 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Din üzerinden siyasetin kökenleri

Bugün yazacağım konuyu haftaya bıraktım, beni bağışlayın. Zira gelen e-postaları dikkate alarak birkaç hususa değinmek zorundayım. "Neden Arap siyasi tarihiyle ilgili yazılar yazıyorsunuz, o kavgalardan bize ne, bizi ilgilendirmez" bağlamında itirazlar geliyor. Lütfen önce şu gerçeği görelim; evet, biz Türk'üz, kendimize ait bir kültürümüz var. Ama

08.08.2022
10 0 0

Siyasi manevralar ve iktidar kavgası!

Üçüncü Halife Osman'ın öldürülmesiyle kargaşa had safhaya ulaşır. Halife olan Hz. Ali'yi zorlu bir süreç beklemektedir. Ashaptan bazı isimler, ısrarla, katillerin hemen bulunmasını ve cezalandırılmasını ister. Ancak kalabalık isyancılarla baş etmek ve onların arasındaki katilleri bulmak kolay değildir. Mescid-i Nebeviyi dolduran isyancıların hep bi

01.08.2022
20 0 0

Sürgüne gönderilen Ebu Zer ahlakı!

Hz. Ali, Hz. Peygamber'in hem özel kâtibi hem de vahiy katibidir. Hudeybiye'de yapılan antlaşma metnini yazan kişidir. Kabe'deki putları imha etmiş, pek çok gazve ve seriyyede yer almış ve Hz. Peygamberin sancaktarlığını yapmıştır. Uhud ve Huneyn savaşında yaralanmasına rağmen Hz. Peygamberi bütün gücüyle korumuştur. "İlmin kapısı" olarak nitelendi

25.07.2022
19 0 0

Tarihi ne kutsa ne kötüle ama ibret al

Geçen haftaki yazımla ilgili gönderilen maillerde hayli soru vardı. İlginize hassaten teşekkür ederim. Önce şu tespiti yapalım: Müslüman dünya, dört halife dönemi ve hemen akabindeki zaman dilimiyle yüzleşmedi. Ne o dönemde yaşanan ayrışmaları, kavgaları, savaşları sağlıklı bir şekilde masaya yatırdı ne de daha sonraki süreçlerde o dönemin etkisi a

18.07.2022
30 0 0

Gelin baba sohbetinden...

Anacığım kadar kayınvalidemi ve genç yaşta kaybettiğim babacığımın yerine koyduğum kayınpederimi çok severim. Kayınpederim Diyanet'ten emekli bir din görevlisi. Hafızlığını bir cemaat içinde bitirmiş. Arapçası mükemmel. Dini bilimlerde de iyi bir arka plana sahip. Ama bir o kadar da bilmeye meraklı; üç çocuğunun da bilim insanı olmasını istemiş. Ço

11.07.2022
14 0 0

Politika yapıcılar Türkiye'yi tanıyorlar mı

Geçen hafta, son 20 yılın Türkiye ekonomisinden bahsederken, gerekli yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilemediğine dikkat çektik. Yıllardır herkesin kullandığı ve fakat üzerine çok da konuşulmayan yapısal dönüşüm ne demek Teorik olarak anlamı oldukça basit olan yapısal dönüşüm; gayri safi yurtiçi hasıla kompozisyonunun değişmesi anlamına geliyor. Da

04.07.2022
14 0 0

AK Partili olsaydım

Ben AK Partili olsaydım, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ve halkı perişan eden hayat pahalılığını kabul ederdim. Ancak bu krizi, Cumhuriyet tarihinin en cesur ekonomik hamlelerinden birinin neden olduğu bir dönüşüm sürecinin, ileride yaratıcı olacak şimdiki yıkıcı etkileri olarak nitelendirirdim. Derdim ki; Türk lirasına bilinçli ve kon

27.06.2022
24 0 0

Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük

Modern dünyanın geleneklerine uygun yeni bir form oluşturma yetenekleri olmayanlar, sürekli eskiye vurgu yaparlar. Kadim dünyanın toplum yapılarıyla günümüz dünyasını değerlendirmek anakronizme düşmekten de öte cehalettir. Zira iktisadi yapı, siyasi yapı ve bu iki yapının oluşturduğu hukuk anlayışıyla birbirinden farklı iki dünya. Ancak toplumsal a

20.06.2022
24 0 0

İnsan Tanrılığa hangi cüretle soyunabilir

İnanç alanı deyince akıllara "gayb" kavramı gelir. "Gayb"; gizli olan, görünmeyen, hazırda olmayandır. Beş duyu ile bilgi elde edilemeyen varlık alanı da diyebiliriz. On birinci asrın düşünürlerinden Ragıp El-Isfehani'ye göre "gayb" duyuların çerçevesine girmeyen ve aklın zaruri olarak gerektirmediği şeydir. Gayb telakkileri inançtan inanca değişir

13.06.2022
29 0 0

Ahlaksıza ne ayet işler ne hadis

Bu köşede on yılı aşkın süredir yazıyorum. Gazetemin özgür tutumu ile zihnimin işleyişi arasındaki ahenk kalemimi olabildiğince rahatlatıyor. Yazılarımı takip edenler çok iyi bilirler; çözümlemelerimi ne günlük ucuz polemikler üzerinden yaparım ne de belli bir siyasi çizgiye kurban ederim. Akıl, eleştirel düşünce ve etik değerler kalemimin bekçiler

06.06.2022
54 0 0