Arslan Tekin

Yeniçağ

DEM'in 'uzlaşısı'na teslim olunacak mı

31 Mart 2024 seçiminden sonra DEM Parti'nin konduğu belediye başkanlıklarına dikkat edeceğiz. Bir tarafta sen PKK ile mücadele et, yıkıcı-bölücü silahlıları bitirme kararlılığı göster, diğer tarafta, güya demokratik seçimle DEM "iktidar"a gelsin, PKK'nın tezlerini hayata geçirsin. Mümkün mü!Seçim neticelerinin belli olduğu gece, DEM'ciler açıklama

DEM'likçiler, devlet içinde devlet yolunda...

DEM'likçiler, devlet içinde devlet olmak için hemen harekete geçtiler. Diyarbakır'da Belediye Başkanlığı DEM'likçilerde. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından hayırlı olsun notunu etnisite diliyle yazdılar. İlk icraatları da esnaf dükkân tabelalarını "Kürtçe" yazarsa, vergi indirimi uygulaması. Belediye başkanı seçilen eş başlardan dişi

İran intikam almış oldu mu!

İsrail, İran'dan sert karşılık alacaklarını bile bile Şam'da İran elçilik binasına saldırdı. Elçilik binasıysa, o alan İran'ın topraklarıdır. Doğrudan İran toprağına saldırılırsa, doğrudan İran'dan cevap da alınacaktır.İran, İran'a saldırılarında dronelerinin ve füzelerinin engelleneceğini elbette biliyordu. Burada kararlılığını göstermiş oldu. Siy

'Millî Mücadele'nin Dinci Muhalifleri'

İki kitap önümde: Prof. Dr. Vahit Türk'ün, Türk Kimliğinin Kaynakları (Töre-Devlet Yayınları, büyük boy, 556 s.) ve Prof. Dr. Rahmi Doğanay'ın Kurtuluş'a Muhalefet Millî Mücadele'nin Dinci Muhalifleri (Ötüken Neşriyat, 283 s.)İkisi de birbirini tamamlayan kitaplar desem yeridir. İki yazar yakın arkadaşlar. Aynı dönemde DTCF'de birlikteydiler ve ik

Din cahilleri, din ifsatçıları

Bayram namazlarında, biliyorsunuz namazdan sonra hutbe okunur. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma ve bayram namazları için hutbe hazırlar ve yayınlar. Camilerde bu hutbenin okunması gerekir.Benim gittiğim, bize yakın mescitte, önce yaşını başını almış bir zat vaaz verdi. Sahabelerden bir sürü kıssa anlattı. Hepsi hikâye, biliyorum. Üstelik namaz saatin

Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı

Ramazan ayının bitiminden sonra gelen "bayram"ın adlandırılmasında tartışma süregelmiştir. "Ramazan Bayramı" mi diyeceğiz, "Şeker Bayramı" mı Dindar kesim "Ramazan Bayramı", seküler kesim ise çoklukla "Şeker Bayramı" der. Her iki kesimde de çocuklar "şeker"de ısrarlıdırlar. Ramazan veya şeker... Elbette dinî bayram. Neticede bir sevinç günündeyiz,

Gazzeliler öldürülüyor insanlık öldürülüyor

Bayram deyince bir kutlamadan bahseder, sevincimizi paylaşırız. Bugün acılı bayrama giriyoruz, sevincimizi paylaşamıyoruz.Siyonistler Gazze'de, Batı Şeria'da "Müslümanlar"a demiyorum, "insanlar"a saldırıyorlar, gördükleri her canlı varlığı yok ediyorlar.Biz insanlar üzerinden konuşuyoruz ama atılan her bomba, sıkılan her kurşun, bütün canlıları hed

Bütün belediyelere eşit yaklaşacakmış... İnanalım mı

Recep T. Erdoğan sonunu görüyor muhakkak. 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Seçimi'nde sonunu görmeseydi, yenilginin ardından hemen Ankara'ya geçip Saray'dan halka mutedil konuşmazdı. Bu hitabı, seçim öncesi konuşmalarıyla tezat. Seçim sonuçları belli olunca İstanbul'dan Ankara'ya uçup ne demişti:"Milletin kararını hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendi

Sabahattin Ali'nin Nihal Atsız'la ilişkisi

Sabahattin Ali ismi yine öne çıktı. Romanları, şiirleri tiyatro eserleri var. Mektupları da yayınlandı."Cumartesi Anneleri" adıyla maruf bir grup her cumartesi İstanbul Beyoğlu'nda beliriverir. Grup bu defa 6 Nisan 2024'te yazar Sabahattin Ali için ortaya çıktı.Belli basın yayın organlarında "76 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybettirilen yaz

'İttihat Terakki'den Demokrat Parti'ye'

Mahallî seçimler bitti ve 22 yıllık Ak Parti iktidarının sonu göründü. Muhalefet şimdilik erken seçim istemiyor.İktidar halka ne verecek Açları doyuracak, çaresizlere çare bulunabilecek miAteş çemberinin içindeyiz. Orta Doğu'da çok taraflı savaş çıktı çıkacak. İsrail, var olabilmek için, önce İran'ı susturması gerektiğinin farkında. Ara ara İran'ın